Kondycja amerykańskiego ojca – Elliot Hulse

– Witamy ponownie na 21. Zjeździe Patriarchów. Mam zaszczyt przedstawić wam Elliota Hulse’a, który wystąpi tu po raz pierwszy. W każdym razie to pierwszy raz dla mnie. Elliott jest ojcem czwórki dzieci, mężem swojej miłości z liceum, silnym mężczyzną, trenerem, człowiekiem, który ma swój wkład w rozpowszechnianiu dobra we wszelkich mediach społecznościowych. Jest miłośnikiem mężczyzn, przyjacielem mężczyzn, świetnym facetem. Poświęćcie mu swoją uwagę i przywitajcie go brawami. Witaj, Elliott.

Kondycja amerykańskiego ojca – Elliot Hulse

 

Kondycja amerykańskiego ojca - Elliot Hulse

Elliot Hulse

Elliot Hulse: Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję ci, Michaelu. I dziękuję ci, Anthony, za zaproszenie mnie do tego, by pojawić się tutaj i przemówić na Zjeździe Patriarchów na temat kondycji amerykańskiego ojca. Moglibyśmy spojrzeć bezpośrednio na postać Boga Ojca. Świat bardzo mocno go krytykował. Tak naprawdę cofniemy się na chwilę i przyjrzymy się kontekstowi Ojca. Jeśli naprawdę chcesz coś zrozumieć, to musisz to zobaczyć w jego żywym środowisku. Tak jak było to w przypadku Jane Goodall, która chciała badać goryle we mgle. Musiała pojechać do dżungli i żyć wśród nich, zobaczyć, gdzie mieszkają i co je otacza, aby lepiej zrozumieć, dlaczego robią to, co robią.

Zatem zbadamy postać ojca w kontekście świata, w którym obecnie żyjemy. Zgłębimy kilka różnych elementów kontekstu kondycji amerykańskiego ojca. Zaczniemy oczywiście od żon i kobiet. Nie ma ojców bez kobiety. Ojcowie wymagają kobiet. Żony są potrzebne mężom. A żeby rodziny mogły się rozwijać, potrzebujemy kobiet.

Musimy więc rozważyć kondycję kobiet w naszym kraju, jeśli mamy zamiar zrozumieć kondycję amerykańskiego ojca. Chcemy też zrozumieć kondycję rodziny, w odniesieniu do ojca, dzieci. Musimy również wziąć pod uwagę społeczność.

Społeczność jest trochę wyjątkowa w dzisiejszych czasach, kiedy to wycofaliśmy się z lokalnej społeczności, wycofaliśmy się z rodziny, o czym przekonacie się na dalszym etapie mojego wykładu. Jednak mamy coś, co określiłbym społecznością cyfrową i jest to dziwne. Będziemy badać, co to oznacza dla kondycji amerykańskiego ojca. Oraz co oznacza wprowadzenie go z powrotem do lokalnej społeczności. Oczywiście omawiają kondycję amerykańskiego ojca będziemy też mówić o Ameryce.

Będziemy mówić o kraju. Będziemy mówić o kulturze. Będziemy mówić o świecie, w którym istniejemy. A potem, oczywiście, będziemy mówić o Ojcu. Tyczy się to w szczególności Boga Ojca, religii, tego, jak odnosi się to do naszego życia duchowego.

Współistnieje to również z naszymi fizycznymi ojcami, naszymi prawdziwymi ojcami. Jaki jest nasz stosunek jako mężczyzn do naszych ojców i Boga Ojca? Jeśli mamy zamiar przyjrzeć się temu wszystkiemu, musimy uznać, że istnieje kontrast lub być może siła przeciwna do tego, co jest przeznaczone dla amerykańskiego ojca.

Tak więc musimy rozważyć wroga w świecie, w którym lubimy widzieć wszystko jako płaskie, niezmienne, równe, i egalitarne. Panuje spore niezdecydowanie w kwestii wskazania, kto jest tym wrogiem. Chyba kiedyś usłyszałem, że jeśli chcesz wiedzieć, kto jest twoim wrogiem, musisz spojrzeć na to, o kim nie możesz mówić, o czym nie możesz wspominać. Przekonacie się, że wróg umożliwia użycie słów jako broni.

Przekonacie się o tym w czasie mojego wykładu. Jesteśmy w stanie wojny. To stara wojna. To wojna, która toczy się od czasu, gdy Bóg wymyślił brud. To wojna między dobrem a złem. Oczywiście w świecie, w którym nikt nie chce osądzać ani przypinać etykietki z powodu siejącego zamęt pogrywania z naszymi umysłami uważam, że bardziej pomysłowym sposobem opisania tego postmodernistycznemu umysłowi jest kontrast między lub walka między porządkiem a chaosem.

Bóg ustanowił na tej planecie porządek dla mężczyzn, kobiet, rodzin, społeczności i kraju, i nazywa się on patriarchatem. Zobaczymy więc, jak nasz patriarchat trzyma się w świecie, w którym sługusy Szatana skandują: “Unicestwić patriarchat! Obalić patriarchat!”. Jak trzymamy się pod kątem fizycznym w tej duchowej walce.

Bo wszystko, czego doświadczamy pod kątem fizycznym, wszystko, co tu widzimy, czego dotykamy i co wąchamy, wszystko, z czym mamy do czynienia na co dzień, na tej zdegenerowanej planecie, jest manifestacją duchowej rzeczywistości. Wiecie, że to prawda. Bo jeśli weźmiecie pod uwagę wojnę, to, jak się rozwija w dzisiejszych czasach, po 2020 roku, to zobaczycie, że to nie tylko atak na nasze ciała. 100 lat temu mieliśmy dwie wojny światowe. Była to cielesna, fizyczna, krwawa walka z użyciem bomb i pocisków. Jednak dziś ta walka przenika do wnętrza. Jest bardziej podstępna.

To walka o nasze umysły [walka informacyjna]. To walka o nasze emocje. To walka o nasze ciała. A jednoczącą nas siłą jest Duch Święty i Bóg. Musimy więc wskazać, musimy uznać, musimy uprzedmiotowić tego ukrytego wroga nadając mu imię. A wiemy, że jest to Szatan. To jednak idzie trochę dalej, bo Szatan jest bytem duchowym, być może ideą.

Może nie widzimy diabła na co dzień, ale są tu jego sługusi, poplecznicy, ludzie, którzy są pomocnikami nieprawości, którzy dążą do zniszczenia Królestwa Bożego na Ziemi, patriarchatu. I są oni łącznikami, za pośrednictwem których, jak się przekonacie, Szatan wykonuje swoją brudną robotę.

Po lewej stronie widzicie Antonio Gramsciego. Po prawej stronie jest Mark Lucas lub John Lucas. Przeczytam wam fragmenty wypowiedzi tych panów i przybliżę wam ich zamiary. Lucas i Gramsci nauczali na początku XX wieku. Mówili wtedy tak:

„Komunizm jest niemożliwy na Zachodzie dopóki obie, zachodnia cywilizacja i chrześcijaństwo, nie zostaną zniszczone”.

Był to główny cel tego, co określili jako marksizm kulturowy. Jeśli cofniemy się na chwilę, to weźmiemy pod uwagę walkę duchową. Ciekawa uwaga do przywołania i coś do rozważenia w świetle sytuacji, w której się znajdujemy, jest to, że 13 października 1884 roku papież Leon XIII, jeden z ostatnich prawdziwych papieży, miał wizję, w której podsłuchał, jak Szatan prosił Boga o następne 100 lat władzy nad ludzkością. Według papieża, Szatan otrzymał ten czas, aby przetestować ludzkość na wiele nieznanych sposobów.

Papież Leon zemdlał po usłyszeniu rozmowy między Bogiem a Szatanem. I osobiście ułożył modlitwę do św. Michała, która jest odmawiana codziennie po mszy. Mamy tu więc Antonio Gramsciego i mamy Georga Lukácsa, obu twórców lub owoce rewolucji październikowej (listopadowej) czy też bolszewickiej, podczas której rosyjska hierarchia została obalona przez rewolucjonistów.

Problem polegał na tym, że chociaż udało im się odnieść sukces w Rosji i pracowali nad swoimi nieprawościami na Zachodzie, w kierunku Niemiec, to obalenie Zachodu za pomocą rewolucji społecznej lub politycznej było praktycznie niemożliwe, zwłaszcza w Ameryce, bo klasa robotnicza zaczęła się tam rozwijać i stawała się częścią klasy średniej.

Amerykanie byli raczej zadowoleni z kapitalizmu. Bardzo trudno było im narzucić ideę komunizmu. Opowiem wam trochę więcej na temat tych gości, jeśli uda mi sprawić, że to zacznie działać. Lucas:

„Wielką przeszkodą dla reżimu marksistowskiego była sama cywilizacja zachodnia. Postrzegam rewolucję i zniszczenie społeczeństwa jako jedyne rozwiązanie. Ogólnoświatowy przewrót wartości nie może mieć miejsca bez unicestwienia starych wartości i stworzenia nowych”.

Rozumiecie zatem, że chodziło o upadek, że tak wyglądał plan, taka była idea marksizmu kulturowego. Chodziło o obalenie kultury poprzez zdeprawowanie umysłów, serc i emocji ludzi, w przeciwieństwie do fizycznego ich uciskania. Antonio Gramsci mówi dalej:

„Zachód musiałby zostać zdechrystianizowany za pomocą wszelkich środków, zwłaszcza długiego marszu przez instytucje”.

Chodziło mu o to, że nie spieszą się z tym – mają na to 100 lat – aby przeniknąć do wszystkich aspektów wszystkich instytucji wyższych na całym Zachodzie, a zwłaszcza w Ameryce.

„Kultura musi być nowym polem bitwy. Wszystkie kulturowe bariery dla przyjęcia marksizmu muszą zostać usunięte lub ponownie ustawione zgodnie z zasadami Marksistowskimi, począwszy od tradycyjnej rodziny, kościołów, sztuki, kina, teatru, literatury, nauki, historii, mediów, edukacji, i tak dalej.”

Możecie więc zadać sobie pytanie, jak to się stało, że ci faceci wpadli na ten robiący wrażenie pomysł wprowadzenia światowej utopii poprzez obalenie patriarchatu i pomieszanie kultury, aby odbudować ją na swoje podobieństwo i obraz, a nie na obraz Boga.

„W 1923 roku, we Frankfurcie, w Niemczech, ich głównym celem było zniszczenia tradycyjnej kultury chrześcijańskiej w Niemczech. Jednak kiedy Hitler doszedł do władzy w 1933 roku uciekli do Stanów Zjednoczonych, jako że każdy członek tej szkoły był nie tylko marksistą, ale i Żydem.”

Oto Szkoła Frankfurcka.

„Z pomocą Uniwersytetu Columbia, szkoła została ponownie założona w Nowym Jorku i zmieniła swoje ukierunkowanie z niszczenia tradycyjnej kultury chrześcijańskiej w Niemczech na niszczenie jej w Stanach Zjednoczonych. Zdali sobie sprawę, że amerykańska klasa robotnicza nie poprowadzi marksistowskiej rewolucji, ponieważ stawała się częścią klasy średniej. Kto zatem miałby poprowadzić tę rewolucję?”

Wywiad z Yeonmi Park, uciekinierką z Korei Północnej. Tyrania, niewolnictwo i Uniwersytet Kolumbia

Tak więc musieli znaleźć lub stworzyć i podsycić niepokój między ludźmi. W tym czasie Ameryka miała się całkiem dobrze. Ludzie nie chcieli się buntować. Patriotyzm był na wysokim poziomie.

Zapytali: „Kto więc poprowadzi rewolucję?” „Przeczesali nasze społeczeństwo w poszukiwaniu niezadowolonych ludzi i w 1953 roku wpadli na pomysł koalicji złożonej z czarnych, studentów, feministek i homoseksualistów.”

Stworzyli również coś, co nazywa się teorią krytyczną. Coś, o czym dziś słyszymy dużo częściej.

„Łącząc Marksa z Freudem wymyślili coś, co nazywa się teorią krytyczną, która polegała na dokonywaniu najbardziej destrukcyjnej krytyki każdej możliwej normy kulturowej w celu zniszczenia obecnego porządku społecznego. Na przykład, twierdzenie, że mężczyźni są ciemiężycielami, a kobiety ciemiężonymi. I używają mediów, aby wyrzucić z siebie tę pogardę. W instytucjach szkolnictwa wyższego marksizm kulturowy Szkoły Frankfurckiej był powszechnie znany jako wielokulturowość lub poprawność polityczna.”

Mamy więc agendę, a potem narzędzie, za pomocą którego można było obalić amerykańską kulturę. Przyjrzyjmy się przez chwilę niektórym z głównych celów Szkoły Frankfurckiej, które nawiasem mówiąc… Cofnę się na chwilę. Cały mój wykład na zeszłorocznym, 20. Zjeździe, obracał się wokół badań, które prowadziłem na ten właśnie temat. I wchodzę w ten temat znacznie głębiej. Jednak ze względu na czas przyjrzymy się tylko kilku głównym celom Szkoły Frankfurckiej. A potem możemy przyjrzeć się temu, jak odnosi się to do kondycji amerykańskiego ojca.

1. Opróżnienie kościołów.

 

Tak więc, zrozumieli, że aby reżim komunistyczny mógł rozwinąć się na Zachodzie, muszą odciąć głowę Bogu Ojcu. Zachód był uważany za świat chrześcijański. Według Gramsciego wiedzieli, że muszą obalić chrześcijaństwo na Zachodzie, aby osłabić ludzi i uczynić państwo swoim Bogiem. Bella Dodd, znana rewolucjonistka, chwaliła się, że w latach 50-tych udało im się wprowadzić około 1100 swoich ziomków do seminariów. W zasadzie znaleźli rewolucjonistów i homoseksualistów i umieścili ich w seminariach kościoła. I tak wiele z tego, co widzimy w kontekście skandali pedofilskich w kościele, zostało podłożone, zostało stworzone. Zostało to zaplanowane przez umieszczenie tych mężczyzn w seminariach, uczynienie ich księżmi, duchowymi przywódcami ludzi, co w rezultacie sprawiło, że stali się zdemoralizowani. Nie przypadkowo było tak wielu homoseksualnych księży.

 

2. Ogłosić, że kobiety są klasą ciemiężoną, a mężczyźni ciemiężycielami.

 

Lenin jest znany z tego, że powiedział, że „aby mogło dojść do rewolucji, trzeba mieć na pokładzie kobiety”. Istnieje wiele różnych narzędzi i technik, które zostały użyte w celu osłabienia kobiet, w celu zdemoralizowania ich, skorygowania ich umysłów i zwrócenia ich przeciwko mężczyznom. A jednym z nich jest idea ciemiężonego i ciemiężcy. I zobaczymy to jako motyw przewodni we wszystkich ich działaniach mających na celu wywołanie konfliktu, stworzenie problemów, podziału i spowodowanie chaosu w naszej kulturze.

Feminizm, trójkąt Karpmana i szukanie kozła ofiarnego

3. Zlikwidować różnice między edukacją chłopców i dziewcząt.

 

Jeśli patrzymy na owoce ich praktyk począwszy od lat 50-tych, to dochodzimy do tego miejsca dzisiaj, gdzie stwierdzamy, że mężczyźni i kobiety są praktycznie zdepolaryzowani. Nauczono nas, że mężczyźni powinni zachowywać się bardziej jak kobiety, a kobiety powinny zachowywać się bardziej jak mężczyźni. I w wyniku tych działań związki nie działają. Wiemy, że to, co robią, sprawdza się, bo nasze życie nie wygląda tak, jak powinno.

Chłopcy: Zrozumieć szorstką i burzliwą zabawę – dr Michael Nagel
Dlaczego chłopcy się siłują, bawią w bójki i są ruchliwi – Dr Michael Nagel
Mózgi kobiet i mężczyzn są inaczej zbudowane [okablowane]

4. Zachęcanie do rozbijania rodziny.

 

Numer dwa, trzy i cztery, można niemalże podpiąć pod kategorię feminizmu. Możliwość wzięcia rozwodu, możliwość prowadzenia rozwiązłego życia, możliwość niszczenia rodziny poprzez te zasady są nadrzędne dla programu Szkoły Frankfurckiej. I są to programy deklarowane. Nie wymyślam tego. Właśnie to chcieli zrobić, aby obalić kulturę.

Ukryta strona oszustwa dotyczącego wrabiania w ojcostwo

5. Uczenie dzieci o seksie i homoseksualizmie.

 

Ostatnio widziałem klip z programu dla dzieci, który pamiętam, że oglądałem, gdy byłem dzieckiem, o nazwie „Muppet Babies”. Gonzo od zawsze był trochę dziwny. Pamiętacie Gonzo? To ten koleś z długim nosem. Trochę zwariowany, trochę dziwny. Lecz najwyraźniej w nowej, pozornie przebudzonej [lewackiej] wersji „Muppet Babies” Gonzo chce być dziewczynką, chce nosić sukienkę. I tak oto czterolatki muszą zmierzyć się z ideą transpłciowości. To jeden ze sposobów na zdezorientowanie ludzi co do płci, jak również owoc ich zamiaru nauczania dzieci o seksie i homoseksualizmie. Teraz jest moda na bycie tęczową osobą. Jednak w tamtych czasach, było to coś, co było uważane za niespotykane. Cóż, kiedy macie Drag Time, Drag Queen Story Hour, Lil Nas X’a, oraz Gonzo, który zachowuje się jak Gonzo, i chce nosić sukienkę, to widzicie, że ich plany sprawdzają się.

Transpłciowość: poradnik dla zaniepokojonych rodziców

 

6. Stworzyć zależność od państwa lub świadczeń państwowych.

 

Feminizm to wspiera. Pomaga też w rozbijaniu rodziny. Pomaga w degradacji naszej kultury poprzez uzależnienie od państwa, poprzez rozdawnictwo i takie tam. A od 2020 roku widzimy dokładnie, jak daleko mogą się posunąć, jako, że istnieją pakiety stymulacyjne i pieniądze są wysyłane pocztą do każdego żyjącego człowieka. I w efekcie gospodarka zbiera swoje cięgi. Jest to produkt uboczny ich planu stworzenia zależności od państwa i świadczeń państwowych w przeciwieństwie do ojca i rodziny.

Zasady dla radykałów Saula Alinsky’ego – Tom White – Wystrzegaj się użytecznych idiotów

7. Kontrolowanie i upraszczanie mediów.

 

Czy ktoś widział ten klip, który Joe Rogan opublikował kilka dni temu, w którym połączył nagrania z wiadomości, które były prezentowane we wszystkich mediach? I każdy z nich zaczynał się od słów: „Dostarczone przez Pfizer, dostarczone przez Pfizer”. „Chcemy podziękować naszemu sponsorowi, koncernowi farmaceutycznemu Pfizer.” „Dostarczone przez Pfizer.” Gdy rozważymy upraszczanie i kontrolowanie mediów oraz to, w jaki sposób rozpętały one swój upadek wśród naszych ludzi, przekonamy się, że to koncerny farmaceutyczne, to producenci przetworzonej żywności, to państwo ze swoimi kolesiami kontrolują nasze umysły i nasze ciała.

 

No One Noticed This Pfizer Conflict of Interest Hiding In Plain Sight

 

8. Promocja nadmiernego picia alkoholu.

Bo człowiek pijany to człowiek głupi. I będzie podejmował złe decyzje.

9. Ogromna imigracja w celu zniszczenia tożsamości.

 

Kiedy zmienia się opinię i nastawienie człowieka, zwłaszcza mężczyzny, by był nieco bardziej zniewieściały niż jest to dla niego naturalne, granice zaczynają się zacierać. Jednym ze słów przystosowanych do bycia użytym jako broń, których używają marksiści, jest ta idea włączenia [inkluzji]. I że nie powinno być absolutnie żadnych granic. I że wszyscy powinni zebrać się razem i budować tak, jakbyśmy byli w Wieży Babel. Cóż, nie jest to zbyt dobre dla nas. Natomiast jest naprawdę dobre dla nich. To szaleństwo. Sprawdza się naprawdę dobrze w ich przypadku, ponieważ w wyniku napływu imigrantów – wiecie otwarta południowa granica – następuje zmiana tożsamości kulturowej. Następuje wypaczenie patriarchalnej dumy i patriotyzmu.

Różnorodność + Sąsiedztwo = Wojna; Bibliografia

David Goldberg - otwarte granice - Izrael i Europa(1)

 

W świetle intencji marksistów i Szkoły Frankfurckiej możemy teraz spojrzeć inaczej na kondycję amerykańskiego ojca. Jak to się do niej odnosi? Ano tak, że nie ma Ojca dla amerykańskiego ojca, ponieważ Zachód został zdechrystianizowany. W zasadzie większość z nas stała się ateistami. A to, co pozostało z religii, jest rodzajem religii terapeutycznej, religii dobrego samopoczucia, która bardziej przypomina pogaństwo niż chrześcijaństwo.

Żony i kobiety.

Widzimy, że przez obalenie rodziny i kultury, stosunki między mężczyznami i kobietami pogorszyły się. Dzieci zostały w zasadzie oddane państwu poprzez media, poprzez edukację, wszystkie te instytucje, do których miał doprowadzić ten długi marsz, o którym mówił Gramsci. Powiemy sobie też o ich wpływie na życie naszych dzieci.

Społeczność w zasadzie została zniszczona. Dlaczego? Bo nie opieramy się już na naszych sąsiadach, nie opieramy się na naszych hrabstwach, nie opieramy się na ludziach, którzy są w naszym fizycznym otoczeniu. Zamiast tego jesteśmy zależni od państwa ogólnonarodowego.

Zależymy od wzmocnionego, głodnego władzy potwora, który stara się zaangażować i kontrolować każdy aspekt naszego życia. Nie ma żadnej społeczności. A jeśli chodzi o kraj, to rośnie uczucie nienawiści do Ameryki, do naszej ojczyzny, do patriotyzmu i do mojej zdolności do przeprowadzenia tej rozmowy. Cofniemy się na chwilę, żeby po prostu przyjąć szerszy punkt widzenia na to, o czym mówię. Jeśli chodzi o kondycję amerykańskiego ojca, to jesteśmy wypaczeni, osłabieni, kontrolowani i manipulowani przez Szatana. I wiecie co? On wygrywa.

Przez jego sługusów, marksistów, widzieliśmy degradację naszych relacji z Bogiem Ojcem, relacji z kobietami. Dzieci i rodzina zostały zniszczone. Społeczność nie istnieje. A w naszym kraju widzimy czystą nienawiść do własnej kultury.

Dr Mattias Desmet i Psychologia Totalitaryzmu
Formowanie tłumu, formowanie mas ludzkich, formacja masowa – dr Mattias Desmet, dr Robert Malone i dr Peter McCullough – 4 stycznia 2022

Pytam więc: jak to jest, że amerykański ojciec ma wykonywać swoją pracę, biorąc pod uwagę okoliczności czy kontekst, w którym się znajduje? Nie winię kobiet, dzieci, społeczności i państwa. Nie obwiniam za to wszystko nawet samego Szatana, chociaż byłoby to naprawdę łatwe. To, na kogo musimy spojrzeć w kontekście naszego braku ochrony tych rzeczy, to my sami.

W naszej kulturze jest już wystarczająco dużo krytykowania, wytykania, czepiania się i poniżania męskości. Nie mam zamiaru tutaj tego robić.

Moim zamiarem jest pokazanie wam dokładnie, w którym miejscu zawalamy sprawę. Mężczyźni, nie miejcie wątpliwości co do tego, że jesteśmy niewolnikami. Jak powiedziałem wcześniej, to jest duchowa walka. Tak więc nie jesteśmy już skuci tymi fizycznymi łańcuchami, którymi być może kiedyś byliśmy skuci. Lecz nie ma wątpliwości co do tego, że jesteśmy w 100% niewolnikami państwa, niewolnikami kobiet, niewolnikami naszych dzieci, niewolnikami złego uczucia, które dąży do zniszczenia nas głównie dlatego, że brakuje nam samokontroli seksualnej.

Brakuje nam umiejętności wzięcia najpotężniejszej energetycznej siły w naszym ciele i umiejętności skierowania jej w stronę budowania Królestwa Bożego na Ziemi. Zamiast tego nasze umysły, nasze ciała są zamknięte w kroku marszowym z planem, który nie leży w naszym najlepszym interesie.

Według E. Michaela Jonesa – pisze o tym w „Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej” – elity wiedziały od bardzo dawna, że jeśli uda im się uczynić mężczyznę niewolnikiem jego seksualnych instynktów, to o wiele łatwiej będzie nim manipulować.

 

LIBIDO DOMINANDI jako metoda manipulacji społecznej – cykl Polska na froncie sporów cywilizacyjnych

 

Gdy człowiek jest przesiąknięty grzechem seksualnym, będzie usprawiedliwiał wszystkie grzechy wokół siebie z powodu poczucia winy i wstydu, które posiada. Tak więc istnieje plan, który rozwijał się przez ostatnie 100 lat, aby uczynić nas niewolnikami seksu, a tym samym pozbawić nas naszej władzy jako patriarchów na tym świecie. Musimy się nad ty pochylić.

Dlatego też zaproponuję kilka rzeczy, które możemy zrobić o wiele lepiej, jeśli chodzi o odzyskanie naszej władzy seksualnej, odzyskanie naszej siły, odzyskanie naszej zdolności do prowadzenia tego świata w sposób, jaki Bóg dla nas przeznaczył. Prosto z podręcznika Jesse’go Lee.

Uwielbiam sposób, w jaki o tym mówi. Chodzi o cudzołóstwo. To nie jest popularny temat, to nie jest coś, co ludzie lubią od ciebie słyszeć.

Mogę na to zwrócić uwagę tylko dlatego, że widziałem szkodliwe skutki cudzołóstwa, uprawiania seksu poza związkiem małżeńskim. Jedną z rzeczy, na którą mężczyźni w tej atmosferze szczególnie często narzekają, jest rozwiązłość kobiet.

Istnieje różnica pomiędzy przygodnym seksem w przypadku mężczyzn i kobiet, i nauka to potwierdza

Wszyscy wiemy, że rozwiązłość kala wasze przyszłe małżeńskie łoże. Wiemy to z badań naukowych, które wykazały, że kobieta, która miała wielu partnerów seksualnych, zbyt wielu partnerów seksualnych – tak naprawdę każdy więcej niż twój mąż to zbyt wiele – ma większy problem z łączeniem się w pary. Możemy je wytykać palcami ile tylko chcemy. Z kim te kobiety uprawiają seks?

A w wyniku tego, że oddajemy tym kobietom naszą władzę seksualną i pracujemy na rzecz ich upadku i demoralizacji, zatracamy samych siebie. Jednym z największych problemów, o którym wspomniał nawet Steve, jest wybieranie niewłaściwych kobiet. Żenimy się z niewłaściwą kobietą szczególnie dlatego, że tolerujemy złe zachowanie tych kobiet, ponieważ uprawiamy z nimi seks.

Każdy mężczyzna powinien o tym wiedzieć
Huśtawki i Piaskownice – zasady w Kobiecej Matrycy Społecznej – Ian Ironwood

DODAĆ – ZROBIĆ – BETAIZACJA

Nie miejcie co do tego wątpliwości. Bez względu na to, za jakiego twardziela się uważasz, to kiedy zaczynasz uprawiać seks z kobietą, zakładasz gogle seksualne. Widziałem jak to się dzieje raz po raz. Mężczyzna jest z kobietą, w której przypadku pojawia się więcej czerwonych flag niż na chińskiej paradzie, ale on tego nie dostrzega. Dlaczego? Ponieważ ona dosłownie trzyma go za jego jaja.

Oddajemy swoją władzę godząc się na ich manipulację, na ich otwartość, która potem staje się manipulacją. Jestem zdania i będę stać i walczyć o ideał oszczędzania się do małżeństwa. Jeśli chcemy odzyskać kobiety, odzyskać nasze rodziny, odzyskać nasz kraj, musimy przestać uprawiać seks z kim popadnie.

Pornografia jako Erototoksyna – dr Judith Reisman
Serotonina vs dopamina – 7 różnic pomiędzy przyjemnością a szczęściem – dr Robert Lustig

Jesteśmy jego niewolnikami. I nie jest tak tylko w przypadku kobiet, ale także pornografii. Przestańcie oglądać porno. W „Libido Dominandi”, E. Michael Jones stwierdza, że kiedy Izraelczycy chcieli przejąć Palestynę, jedną z pierwszych rzeczy, które zrobili po przybyciu tam, było zaśmiecenie całych miast materiałami pornograficznymi. Dosłownie wszędzie walały się gazety, magazyny, pornografia. Rozrzucili pornografię po miastach.

Następną rzeczą, którą zrobili, było przejęcie trzech z czterech stacji telewizyjnych i nadawanie pornografii 24 godziny na dobę. Ci ludzie byli „zamknięci”, a było to w latach 80- tych – teraz wszyscy wiemy co to oznacza – byli zmuszeni do pozostania w domu i wpatrywania się w ekran, z którego, miejmy nadzieję, będą czerpać wiadomości, ale zamiast tego mają filmy porno. Wyobraźcie sobie lockdowny z 2020 roku i Pornhub.

Jest ku temu powód. Przez to sprawiasz, że mężczyźni są bardzo słabi, sprawiasz, że są bardzo pasywni, demoralizujesz kobiety, niszczysz kulturę. Tym samym nie muszą używać bomb i pocisków. Używają norm seksualnych i pornografii, aby zniewolić nas, jako mężczyzn i jako ojców.

Częścią problemu jest to, że seks wydaje się bardzo zabawny. Czerpiemy z niego poczucie dumy. Myślimy, że coś robimy i że jesteśmy tymi wspaniałymi mężczyznami, ponieważ możemy uprawiać seks lub mamy to fałszywe poczucie dumy, kiedy przerzucamy się na porno.

Jednak bez wątpienia za każdym razem, kiedy to robimy i kiedy oddajemy naszą władzę, wróg wygrywa, uśmiecha się i uwielbia to. Nie jestem tu po to, by uprzykrzyć wam życie. Lecz sprawy nie układają się zbyt dobrze. I ma to wiele wspólnego z tym, co decydujemy się robić z naszymi kutasami. Przestańcie być zniewieściali.

Słowo „zniewieściały” oznacza w zasadzie niechęć do robienia tego, co trudne – przestań się pieprzyć – oraz przywiązanie do tego, co przyjemne.

Pomyślcie o wszystkich czynnościach, pomyślcie o wszystkich złych nawykach, pomyślcie o wszystkich rzeczach w naszym życiu, które sprawiają, że jesteśmy zniewieściali. Uzależnienie od mediów, gier, kobiet, jedzenia, narkotyków, alkoholu – to wszystko są bronie, narzędzia używane do czego?

Poziom testosteronu u mężczyzn spadł w ciągu ostatnich 20 lat [2007]

Do obalenia twojej władzy i zrobienia z ciebie niewolnika. Panowie, musimy się sobie dobrze przyjrzeć. Problem na Zachodzie, który był zupełnie inny niż rewolucja bolszewicka, rewolucja na Wschodzie – bo to jedna rewolucja, która tam powstała i utorowała sobie drogę na Zachód – jest taki, że wtedy, w tamtym miejscu mieli oni do czynienia z siłą.

Musieli przejąć władzę i zdeprawować ludzi siłą, siłą polityczną, bombami i pociskami. Dzisiaj chętnie odpuszczamy i pozwalamy, by nas deptano. Dlaczego? Ze względu na wygodę.

„No cóż, nie chcę rezygnować z mojego iPhone’a.” „Nie chcę rezygnować z Amazona.” „Nie chcę rezygnować z Google’a, Gmaila i YouTube’a.” „Nie chcę rezygnować z tych wszystkich wygód, które trzymają nas…”

Gdzie? W pułapce. Sprawiają, że jesteśmy niewolnikami naszej zniewieściałości. To nasza wina. Musimy zacząć się sprzeciwiać. Wiem, że to brzmi jak coś trudnego do zrobienia. Zastanawiacie się „Co ten Elliot ma na myśli? Czy mówi nam, że powinniśmy prowadzić nieszczęśliwe życie bez seksu?”.

 

Pokusa – test z pianką – [napisy PL]

 

Nie. Mówię, że moglibyśmy mieć o wiele więcej, gdybyśmy mieli samokontrolę. To są podstawowe rzeczy. To są łatwe rzeczy.

To są rzeczy, które sprawiają, że ciężko nam się poruszyć, że jesteśmy zakuci w kajdany. Jednak są dla nas przyjemne. I dlatego jest to tak podstępne. Dlatego Szatan używa ich jako swoich narzędzi. Słuchajcie, pierwsze trzy punktu dotyczą tego, czego nie należy robić. Musimy odzyskać naszą władzę. Powiedziałem już wystarczająco dużo na ten temat.

Musimy zmienić naszą seksualną energię w generatywność. Musimy wziąć odpowiedzialność za ten bałagan, w którym jesteśmy. Mężczyźni, jesteśmy na wojnie i nie jesteśmy wystarczająco świadomi, aby zdać sobie z tego sprawę. Jesteśmy w tej chwili na wojnie i nie podnieśliśmy naszych mieczy. Jesteśmy w tej chwili na wojnie, a nawet nie podjęliśmy się obrony. Nie miejcie co do tego wątpliwości. Powiedziałem, że to wojna duchowa, co może brzmieć trochę dziwacznie. Jednak niekonwencjonalna wojna, której doświadczamy na naszej ziemi z wykorzystaniem biologicznego ataku ze strony komunistycznego wroga jest dowodem na to, że jej nie widać.

Gdzie jest COVID? Ja go nie widzę. Nie dostrzeżecie tej wojny. Nie będzie to napisane na ścianie. Media nie powiedzą wam o tym. Jesteśmy w samym środku tego wszystkiego. Powiedziałem 100 lat, prawda? Bóg pod koniec epoki obieca Szatanowi 100 lat na co? Na oddzielenie ziaren od plew.

To jest nasz czas. To jest nasze powołanie. Jesteśmy tu z jakiegoś powodu, ponieważ dostajemy możliwość wyboru czy jesteśmy częścią Królestwa Szatana czy Królestwa Boga, naszych ojców. Mówimy o kondycji amerykańskiego ojca. Lecz jeśli nie potraficie nawet spojrzeć i skonfrontować waszej relacji z Bogiem Ojcem, to nie ma nadziei. Zachód został zbudowany na jednym, na chrześcijaństwie. Nie na komunizmie.

Musimy więc wziąć na siebie odpowiedzialność. A to może oznaczać, że musimy podjąć kilka naprawdę trudnych decyzji. Może to oznaczać, że musimy czuć się bardzo niekomfortowo. Może to oznaczać, że musimy się odseparować, odwrócić od świata i robić pewne rzeczy trochę inaczej. Na szczęście mamy tradycję. Na szczęście mamy patriarchów z przeszłości.

Na szczęście mamy w Bogu Ojcu schemat i wzór, który pokazuje nam dokładnie, jaki świat możemy zbudować. Myślę nawet w kategoriach tego słowa, „ojciec”, kiedy mówimy o założycielach naszego narodu, naszej kultury, naszego kraju. Ojcowie raz jeszcze. Ojcowie założyciele, którzy wprowadzili w życie dokument, na który Szatan w tej chwili jedynie nasrał przez nakazy, które nic nie znaczą.

Oto jesteśmy. Kondycja amerykańskiego ojca z wizją tego, jak by to wyglądało, gdybyśmy odzyskali swoją władzę. Cnotliwi mężczyźni. Silni mężczyźni. Stoiccy mężczyźni. Mężczyźni, którzy celowo wyznaczają granice. Mężczyźni, którzy wstają i mówią „nie”, nawet jeśli oznacza to, że ludzie będą nas nienawidzić. Mężczyźni, tacy jak dawniej, patriarchowie. To jest możliwe.

Sztuka życia według stoików – Piotr Stankiewicz

I jeśli moglibyśmy zacząć bronić się przed własnym upadkiem poprzez odwrócenie się od grzechu, moglibyśmy mieć jakąś nadzieję. To zaczyna się od nas. Lecz jako ojcowie – a nawiasem mówiąc, słowo „patriarchat” dosłownie oznacza „rządy ojca” – jako przywódcy, jako mężczyźni, patriarchowie w naszych domach, w naszych społecznościach, w naszych krajach, jeśli odzyskamy naszą władzę, możemy być w stanie dokonać pewnych skutecznych zmian w tych pozostałych pięciu obszarach do tego stopnia, że wróg będzie się kulił i uciekał w strachu.

Ale to nie będzie łatwe. Zamierzam przedstawić kilka sugestii, pomysłów, rzeczy, za pomocą których być może uda nam się to opóźnić i dojść do porozumienia, a może także założyć koła i ruszyć do przodu, by odzyskać nasz świat.

Adam był pierwszą lekcją dla ludzkości, aby trzymać ramę i powiedzieć „Nie”-.

Adam był pierwszą lekcją dla ludzkości, aby trzymać ramę i powiedzieć „Nie”

Przyjrzyjmy się więc najpierw kobietom. To podstawowy element składowy wszystkiego, co tu robimy. Zaczęło się od Adama i Ewy. Mężczyzna i kobieta. Nie możemy spojrzeć na społeczność, nie możemy spojrzeć na dzieci, nie możemy spojrzeć na kraj, jeśli nie możemy spojrzeć na naszych partnerów w tym wszystkim, naszych pomocników w tym wszystkim, na nasze żony i kobiety. Mam więc kilka sugestii.

1. Musimy pociągnąć kobiety do odpowiedzialności.

 

Wymaga to, abyśmy najpierw pociągnęli do odpowiedzialności samych siebie. Mężczyźni wolą cnotliwe kobiety jako żony. Jeśli chcecie dziwek, to właśnie je dostaniecie, jeśli nadal będziemy robić to, co do tej pory. Lecz jeśli chcemy odbudować rodzinę, chcemy odbudować społeczność, chcemy być w zgodzie z naszymi ojcami, musimy żądać od kobiet, że będą żyły według standardów, które im wyznaczymy. Preferujcie czystość. Preferujcie kobiety, które nie mają na koncie złych decyzji, tak jak samotne matki. Preferujcie kobiety, które szanują swoje ciało, nie naznaczając go tatuażami. To tylko moja opinia.

Kobiece porady dotyczące związków nadają się na śmietnik – Rian Stone

Szanujcie kobiety, które poważają kobiecość ponad feminizm. Pokażcie kobietom, czego pragniemy, nie poprzez mówienie tego, ale poprzez nasze preferencje. Nauczcie się odmawiać. To jest ta najtrudniejsza część. Zaczęło się od Adama, kiedy jego żona go skusiła. Powiedział: „Jasne, kochanie. Szczęśliwa żona, szczęśliwe życie”. Właśnie to wpędziło nas w te kłopoty, w których tkwimy. Bądźcie gotowi być bez nich. Wydaje mi się, że ten cały pogląd, że każdy mężczyzna ma być z kobietą, jest tak naprawdę całkiem nowy. Był czas, kiedy istnieli „zatwardziali kawalerowie”.

Byli to po prostu mężczyźni, którzy reprezentowali ruch MGTOW (Mężczyźni Idący Własną Drogą), zanim MGTOW w ogóle się pojawiło. Byli mężczyźni, którzy poświęcili swoje życie oddawaniu czci Bogu Ojcu. Nie mamy już tylu mnichów co kiedyś. Lecz jeśli nie zamierzasz być mnichem, musisz iść w kierunku małżeństwa. To moje zdanie w tym temacie. Mnich albo małżeństwo. A jeśli zamierzamy związać się z kobietami i zawrzeć małżeństwa, musimy od nich oczekiwać, że będą się zachowywać jak żony. Jest z tym związany cały szereg skojarzeń. To jest naprawdę trudne do przełknięcia z powodu przewrotu w naszych szkołach publicznych, gromadzenia chłopców i dziewczynek w jednej klasie i kłamstwo na temat ciemiężycieli i ciemiężonych, które Szatan im wmawia.

Mógłbym kontynuować, ale kobiety są szczęśliwsze, gdy znajdują się pod płaszczem silnego samca alfa. Nie chcą sprawować kontroli. Nie chcą ciągle zabijać swoich dzieci. Nie chcą wciąż niszczyć naszych rodzin przez rozwody. Jednak nie są w stanie sobie pomóc, jeśli jesteśmy słabi, nie postawimy się i nie przestaniemy tego tolerować. Musimy sprzeciwić się wszystkiemu od rozwiązłości po aborcję. To nie jest arbitralne. To nie podlega dyskusji. Moje zdanie jest takie, że dopóki będziemy akceptować zło, dopóty zło będzie z przyjemnością niszczyć nasze życie. A obraz, który namalowałem wcześniej, jest jasnym dowodem na to, że nasze życie nie idzie tak, jak byśmy chcieli.

2. Odzyskajmy małżeństwo

 

Jestem zwolennikiem małżeństwa. Wierzę, że mężczyzna i kobieta są zdrowsi przez całe swoje życie, jeśli spotykają się i stają się jednym ciałem. Właściwie to jesteśmy dwiema połówkami całości. Razem jest nam lepiej. Oczywiście konsekwencją tego, że jesteśmy razem jest możliwość stworzenia rodziny.

Lecz gdy państwo jest właścicielem naszych małżeństw poprzez zezwolenie na [urzędowe] zawarcie małżeństwa, gdy państwo jest właścicielem naszych dzieci poprzez ubezpieczenie społeczne, gdy państwo ma wszystkie swoje palce, wszystkie swoje macki i cholernie paskudne pazury zanurzone w każdym aspekcie naszego życia, to to je deprawuje.

Jedną z przyczyn dlaczego małżeństwo zostało zdeprawowane jest to, że państwo zdecydowało, że jest to w ich najlepszym interesie. Z pewnością w ich najlepszym interesie leży zniszczenie rodziny i uzależnienie kobiet i dzieci od państwa. Nie potrzebują nas. Nie chcą nas. Musimy przestać grać w ich grę dla ich bzdurnych korzyści podatkowych.

Jeśli są jacyś prawnicy na tej sali lub jacyś mężowie stanu oglądają to nagranie, to proszę was, wyciągnijcie do mnie pomocną dłoń i dajcie mi znać, czy bylibyście skłonni zaproponować jakieś przepisy, jakąś regułę w grze, dzięki której możemy odebrać państwu małżeństwo i pozwolić, aby było ono sprawą między mężczyzną i kobietą a naszym Stwórcą, a nie rządem.

Dlaczego rząd jest zaangażowany w tak wiele aspektów naszego życia? Dlaczego potrzebuję zezwolenia na wszystko, co robię? Dlaczego muszą być zaangażowani w rodzaj rodziny, którą zdecyduję się stworzyć? Jest ku temu dobry powód. Bo kiedy kobiety i dzieci są zależne od państwa, mężczyzna jest wtedy upodlony, zdeprymowany i bezużyteczny. Właśnie takimi mężczyznami się staliśmy.

Punkt zagrożenia – Dalrock
Każda nieszczęśliwa żona jest ofiarą gwałtu – Archwinger
Trenerka rozwoju osobistego wyjaśnia, dlaczego kobiety wnoszą o rozwód w krajach zachodnich – randkowanie nigdy się nie kończy

3. Zlikwidować rozwód

 

Zawrzyjcie małżeństwo raz i na zawsze. Te prowizoryczne rodziny typu The Brady Bunch nie sprzyjają środowisku, w którym dzieci będą się rozwijać. Ponadto wypaczają w umyśle dziecka to, jak powinna wyglądać rodzina. I oczywiście w naszym świecie, gdzie Szatan przyjął swoją najpełniejszą miarę poprzez ideały marksistowskie i stworzył wszelkiego rodzaju wypaczenia rodziny. Jest jeden rodzaj rodziny i tyle. Nienawidzę przekłuwać niczyjej bańki ani wciskać tego w twarz komukolwiek, kto popełniał błędy. Ej, pływamy w tym gównie. Ciężko jest nie popełniać błędów.

Moim błogosławieństwem jest to, że zostałem ochroniony, uratowany, jak sądzę, dzięki łasce Boga. Ale musimy w to wejść. Jak powiedziałem, albo nie będziemy tego robić, albo będziemy to robić. Rozwód, jak wiemy, dotyczy około 60% rodzin. Wiemy też, że w niektórych stanach 90% rozwodów jest inicjowanych przez kobiety. Wyższe standardy dla naszych kobiet, odzyskanie małżeństwa. To sprawy między nami. Rząd nie ma z tym nic wspólnego. Zlikwidowanie rozwodów czyni małżeństwo i rodzinę stabilną. Nie ma drogi wyjścia.

I wiem, że to jest przerażające dla ludzi, którzy wierzą, że całe życie żyje się w tym ciele. Tylko religijni ludzie mogą poświęcić się w ten sposób, aby stać się jednym ciałem z kobietą, wytrwać w tym oraz stworzyć rodzinę. Jedynie religijni ludzie, według naszych ojców założycieli – wydaje mi się, że powiedział to Madison – „mogą utrzymać republikę”.

Dlatego żeby mogli zniszczyć rodzinę, zniszczyć republikę, musieliśmy usunąć Boga z naszego życia. Dotarliśmy na miejsce, chłopaki. Powiedziałem to moim dzieciom pewnego dnia, ponieważ nieustanie toczę bitwę kulturową również z moimi dziećmi. Oglądają TikToka.

Słyszeliście to już wcześniej i chcę to wykorzystać jako przykład tego, na jakim etapie jesteśmy teraz z tą naszą żabą w garnku z wrzątkiem. 100 lat zajęło tej żabie w tym garnku powolne zwiększanie temperatury, abyśmy znaleźli się w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz. Gotujemy się żywcem i większość z nas nawet o tym nie wie. Nie mamy pojęcia, że jesteśmy skazani na piekło za: „Ej, co to za problem? Ej, po prostu zaakceptuj wszystko. Ej, żyje się tylko raz. Ej, jesteś zniewieściały”. W efekcie zachowujemy się jak słabi mężczyźni.

“Ojcostwo – kariera mężczyzny” – Jacek Pulikowski

 

 

4. Czcijcie Boga w swoim małżeństwie

 

Wiele razy mężczyźni słyszą, że powinni mieć autorytet w swojej rodzinie. Brzmi to jak dobry pomysł, prawda? Ponieważ jest to nasz naturalny stan, jest to nasze naturalne miejsce. Przychodzi to wraz z władzą, która jest nam dana z góry. Chcesz, żeby kobieta cię szanowała? Szanuj swojego Ojca.

Chcesz, żeby twoje dzieci cię szanowały? Szanuj swojego Ojca. Wszelka władza pochodzi z góry. I istnieje pewna kolejność. Miłość przychodzi od Boga do Chrystusa, do mężczyzny, do kobiety, do dziecka. Jeśli nie myślimy, nie mamy władzy. Nie jestem tu po to, by głosić wiarę, nie jestem tu po to, by kogokolwiek zbawić, nie jestem tu po to, by zmienić czyjeś zdanie, ale wskazuję na to, co działa w kontraście do tego, co mamy, a co nie działa.

Jeśli chcesz zniszczyć Zachód, to dechrystianizujesz go. Aby go odbudować, należy go ponownie schrystianizować. To jedyna droga, chłopaki. Patriarchat to porządek. To co mamy teraz to chaos. Patriarchat pochodzi z góry. Czcijcie Boga w swoim małżeństwie, żebyśmy my, mężczyźni i kobiety, mogli miło spędzać czas. Moglibyśmy mieć miłe relacje. Moglibyśmy mieć dobre życie razem. Nie jestem tu po to, by się przechwalać, bo wiem, że jestem tak samo zdegenerowany jak reszta z was.

Podejmowałem w życiu złe decyzje. I mogę tylko powiedzieć, że łaska boska dała mi swobodę w prezentowaniu tego przesłania, ponieważ Bóg dał mi dobrą żonę, dobrą rodzinę, dobre życie. Bez tego nie mógłbym mówić o tym z takim przekonaniem. Ale nie zrobiłem tego sam. Bóg to wie. Zatem możemy sprawić, by to znów działało. Możemy sprawić, by rodziny znów działały. Możemy sprawić, by małżeństwo znów działało. To moje marzenie. To Boże marzenie dla nas.

Przejdźmy do rodziny i dzieci.

 

1. Sprawmy, by dzieci znów były pełne szacunku

 

To nawet nie jest takie trudne. Naprawdę nie jest. Lecz gdy nie uczymy dzieci małych rzeczy, łatwych rzeczy, drobiazgów, takich jak „proszę” i „dziękuję”, przywitania się, to oddajemy je w ręce kultury [głównego nurtu]. Jak rozumiecie, ziomki ze Szkoły Frankfurckiej, chciały, aby państwo i media uczyły wasze dzieci, jak mają się zachowywać. Jeśli widzicie, jak dzieci zachowują się w mediach i w filmach, jeśli widzicie czego uczą nasze dzieci, jako właściwego sposobu odnoszenia się do rodziców, autorytetu, Boga, to przekonacie się, że te dzieci będą całkowicie zagubione.

Nauczanie swoich dzieci drobiazgów takich jak to, że wasza matka i ojciec są godni waszego szacunku. Rozumiem, że to nie jest łatwe w naszym świecie Miley Cyrus, gdzie tata jest wielkim, nieudolnym głupcem [Homer Simpson], a mama tyranem. Przypomnij im o poświęceniach, których dokonujesz jako ojciec, ponieważ w przeciwnym razie wezmą to za pewnik. Przypomnij im, że ich matka oddała swoje ciało, aby je urodzić.

Przypomnij im, że są tutaj z powodu naszej miłości do siebie i naszej miłości do nich. Przypomnij im, że nie mają nic, co nie pochodzi od ciebie. Oczywiście media i rząd chcą, aby dzieci uwierzyły, że w każdej chwili mogą zadzwonić do dowolnego biura i donieść na rodziców, że nie przestrzegają standardów kulturowych.

Jednak musimy obstawać przy swoim. Musimy wiedzieć, co jest słuszne. Musimy im pokazać i nauczyć je prostych rzeczy. Mówię teraz trochę górnolotnie, używam dużo filozoficznych ideii, ale nauczcie ich mówić „dziękuję”. „Dziękuję.” A wiecie jak to się robi? Ty i twoja żona demonstrujecie im to. Przy każdym posiłku, który żona podaje mi na stół, dziękuję jej. Słyszą, jak jej dziękuję.

A moja żona przypomina moim dzieciom, żeby dziękowały ojcu. W sumie to zanim tu przyjechałem, rozmawiałem z żoną przez telefon. Gadaliśmy przez FaceTime’a. Właśnie pojechali spędzić trochę czasu w kurorcie w Orlando i słyszę, jak cały samochód wykrzykuje: „Dzięki tato!”. A moje dzieci są teraz nastolatkami. Dlaczego? Bo moja żona oczekuje od nich, że będą mi dziękować. To kwestia szacunku.

2. Uczcie swoje dzieci w domu.

 

Nie ma co do tego wątpliwości. Wróg chce ich dusz. A my musimy je chronić. To nie jest łatwe. Nie jest łatwo sprawić, aby żona również zostawała w domu. Kiedy zdecydowałem, kiedy zdecydowaliśmy, że Colleen zostanie w domu, byliśmy zadłużeni na ponad 90.000 dolarów. Miała świadczenia, gdy była nauczycielką w szkole. Zrezygnowała z tej pracy i nie pozostało mi, podrzędnemu trenerowi personalnemu, nic innego, jak trenować ludzi na tyłach mojego vana ze śmieciami. Żadnej przyszłości.

Przyszłość nie malowała się dla mnie ładnie, ale musiałem podjąć tę decyzję. Uważam, że to decyzja, którą musimy podjąć najpierw jako mężczyźni, a potem zrekrutować nasze kobiety, by w nas tym poparły. Sądzę, że może nie musimy mieć wszystkich oznak „dobrego życia”.

Może nie musimy nadążać za niedoścignionymi Jonesami, o czym mówił wcześniej Steve. Może nie musimy bez przerwy jeździć samochodem na wycieczki. Ale w zamian zachowamy i ocalimy dusze naszych dzieci. Rozpoczęliśmy nauczanie domowe w zeszłym roku, w 2020 roku. Wprowadził naprawdę wiele błogosławieństw do mojego życia. Dziękuję ci, COVIDzie. Ponieważ obnażyło to głupotę, która działała w szkołach.

Moim zdaniem dzieci nie powinny nosić maseczek, gdy idą do szkoły. Nie likwiduje się wychowania fizycznego i przerw. Nie stawia się plastikowych przegród między dziećmi. Musicie zrozumieć, że pod koniec tego 100-letniego panowania Szatana, on przyspiesza i staje się bardziej czytelny w kwestii kart, którymi gra. A jeśli nie wycofasz się i nie zrozumiesz, co się teraz dzieje, zostaniesz pochłonięty przez strach i chaos, który się roztacza.

Musimy podjąć trudne decyzje, a jedną z nich jest to, że rodzice powinni być głównymi wychowawcami naszych dzieci. Dlaczego miałbym chcieć, aby ktokolwiek inny wychowywał moje dzieci? Czasami patrzę na tych nauczycieli ze szkoły… I nie, nie mam nic przeciwko nauczycielom w szkołach jako takich, ale po prostu ze względu na wasz poziom mówię: „Nie będziesz uczyć mojego dziecka”. Otyłe, w depresji, rozwiedzione, zdegenerowane, zdeprymowane, nieszczęśliwe osoby. Mam wam powierzyć moje dzieci na osiem godzin dziennie? Nawet nie wiem jakie macie wartości!

Widzieliście co się dzieje? Ostatnio w szkołach dzieje się wiele niedorzecznych rzeczy. Pierwszą z nich jest ten nacisk na marksizm kulturowy w klasie. Nazywają to krytyczną teorią rasy. Jeśli to nie jest wystarczająco złe, to rodzice opowiadają się przeciwko temu. A kiedy rodzice idą na zebrania rady szkolnej, dowiadują się, że FBI infiltruje ich i przypina im etykietkę wewnętrznych terrorystów za to, że domagają się, by ich dzieci były uczone w sposób zgodny z prawem i moralny.

Musimy sprowadzić je do domu. Sprowadźcie żonę do domu. Sprowadźcie do domu swoje dziecko. Nie widzę powodu, dla którego kobieta musi być poza domem i pracować w tym świecie. Takie jest moje zdanie w tej kwestii. Nie ma powodu, żeby to robiła. Nawet jeśli będziemy musieli żyć trochę poniżej standardów Jonesów. Nie widzę powodu, dla którego moje dzieci mają być szkolone przez obcych ludzi i kulturę, która schodzi na psy. Trzeba podjąć trudne decyzje. Musimy odzyskać ten świat.

Dlaczego szkoły nie edukują – John Taylor Gatto, 1990
John Taylor Gatto: Jak oświata publiczna upośledza nasze dzieci i dlaczego?
Nauczyciel Sześciu Lekcji – John Taylor Gatto
Ogłupianie świata szkolnictwem – John Taylor Gatto

 

3. Należy ponownie zapewnić dzieciom niewinność.

 

Rany! Tak trudno jest utrzymać niewinność u dzieci, prawda? Widzieliście co zrobili, jak uzbroili media poprzez Lil Nas X’a? Lil Nas X. Ten koleś wywiera na mnie strasznie negatywne wrażenie. Pojawił się na scenie z bardzo chwytliwą melodią, coś w rodzaju kowbojskiej piosenki rapowej. To było całkiem sprytne. I wszystkie dzieciaki ją śpiewają. Podoba się wszystkim dzieciakom. Puszczają ją w Ulicy Sezamkowej i w programach dla dzieci.

Nie dłużej niż rok później – dlatego mówię, że Szatan działa teraz bardzo szybko – odtańczył taniec erotyczny na kolanach Szatana i jest w ciąży jako mężczyzna. Jak dostali się do mojej sypialni? Jak dostali się do mojego salonu? Jak dostali się do umysłów i dusz moich dzieci? Za pośrednictwem mediów. Sposób, w jaki oferujemy naszym dzieciom niewinność… Jest wiele rzeczy, o których mówię, a które chciałbym robić lepiej. Nie wiedziałem o tym. Nie dorastałem z ekranami.

Tak więc kiedy się pojawiły machnąłem na to ręką. Dosłownie wprowadzamy perwersję do naszego domu za każdym razem, gdy pokazujemy naszemu dziecku ekran. Mają nieograniczony dostęp do nieograniczonych pomysłów i nieograniczonych perwersji. A potem zastanawiamy się, dlaczego nie możemy ich wyprowadzić na prostą. Dosłownie.

4. Demonstrujcie wiarę w Boga.

 

Nie jestem pewien, czy to przychodzi naturalnie dzieciom, a nawet kobietom. Kwestionuję to oddawanie czci Bogu. Istnieje ten opór wobec autorytetu. I myślę, że to jest naturalne u kobiety, a potem przenosi się na dzieci. Lecz sądzę, że mężczyźni najlepiej funkcjonują w strukturach autorytatywnych. To dlatego nazywamy Boga ojcem. Bóg jest nad nami. Dlaczego Bóg nie jest na dole? Bóg jest nad nami. Zatem jeśli chcemy, aby nasze dzieci, aby nasze żony, aby nasza rodzina zaufała Ojcu, aby miała wiarę, aby nie zwariowała i nie popadła w depresję i uzależnienie, to musimy zrobić to sami.

Sami musimy spróbować zachowywać się poprawnie. Niech wasze dzieci widzą, jak się modlicie. Moje dzieci wiedzą, że polegam na wierze w to, że Bóg sprawi, że wszystko dobrze się ułoży. Przypominam mojej żonie i moim dzieciom, że wszystko, co otrzymujemy, dostajemy dzięki Ojcu i że jesteśmy obdarzeni łaską boską, zostaliśmy pobłogosławieni, jesteśmy szczęśliwi, mamy szczęście. Wiem, że żyjemy w świecie, w którym stajemy się swoimi własnymi bogami.

„Wszystko co mam, zawdzięczam sobie.” „Och, to moja zasługa.” „Spójrz na mnie, osiągnąłem to sam.”

Nie działam w ten sposób. Musimy pokazać im tę pokorę wobec naszego autorytetu. Robimy to przez manifestowanie wiary. Zaczynamy mieć trochę bardziej klarowny obraz. Zaczynamy odbierać autorytet Szatanowi i wybawiać nasze rodziny. Swoją drogą lubię te obrazy z lat 50-tych. Widzicie to, prawda? Podchodzę do nich z nostalgią. Moglibyśmy zacząć widzieć obraz amerykańskiej rodziny i amerykańskiego ojca takim, jakim miał być przed latami 50-tymi. Porozmawiajmy o społeczności. Naprawdę zostałem pobłogosławiony. 20 lat temu, kiedy przeniosłem się na Florydę, nie wiedziałem co robię. 2020 rok pokazał nam, jak ważne jest, aby przede wszystkim, decyzję o miejscu, w którym będziesz mieszkać, podejmować w oparciu o wartości ludzi, którzy tam żyją.

Możecie to teraz zrobić. Wtedy w ogóle o tym nie myślałem. Ale jednocześnie musimy się zastanowić, kogo umieszczamy na stanowiskach, które nami rządzą, które podejmują decyzje dotyczące nas. W 2017 roku mieliśmy wybory pomiędzy Ronem DeSantisem a tym czarnym facetem. Zapomniałem jak się nazywa. Chodzi mi o tego, który był uzależniony od koki i był homoseksualistą. Ale to już inna historia. Wyniki sondaży nieustanie się zmieniały.

Nie wiedziałem wtedy, że dzięki temu, że DeSantis będzie naszym gubernatorem tu, na Florydzie, będziemy wolną republiką Florydy w świecie oszalałym po pandemii COVIDu. Powtórzę się. Jestem wdzięczny. Dostrzegam łaskę boską w moim życiu. Jednak to przypomina mi i myślę, że powinno przypominać nam wszystkim, jako amerykańskim ojcom… Mówiąc o Amerykanach, spójrzcie na stan, w którym żyjecie, spójrzcie na wartości ludzi, którzy tam mieszkają, spójrzcie na to, kogo wybierają na stanowiska, które nami rządzą, i zdecydujcie, czy zamierzacie walczyć i naprawić sytuację, czy uciec i iść tam, gdzie jest bezproblemowo.

Myślę, że jesteśmy świadkami bałkanizacji naszego kraju. Podział nie jest już ideologiczny. Wyznaczono granice. Stany takie jak Floryda i Teksas, może Arizona, i niektóre z innych stanów, te bardziej czerwone stany (stany w których zwykle wygrywają Republikanie), to stany, które honorują, w większości – nikt nie jest doskonały – tę patriarchalną wizję, którą tutaj dla was maluję, gdzie przywracamy naszą władzę i wprowadzamy ją do naszych domów poprzez naszych ojców.

Pociągnijcie do odpowiedzialności gubernatora waszego stanu, chłopaki. Nie wiem, co się stało w Kalifornii, bo wydawało się, że jesteście pod rządami tyrana – jak on się nazywał – Gavina Newsoma. I mieliście szansę. Czy to nie oni mieli odwołanie i potem przeszedł Larry Elder? Jak to się stało, że tak nie było? Nie wiem, czy doszło tam do oszustwa, czy co, czy ludzie są po prostu tak tumanowaci albo cierpią na syndrom sztokholmski i chcą, żeby taki człowiek ich tyranizował. Nie mogę tego rozgryźć. Lecz czas panowania Szatana jest krótki. 100 lat już prawie minęło.

Pociągnijcie swoich reprezentantów w hrabstwach do odpowiedzialności. Mam to błogosławieństwo, że mieszkam na Florydzie. Mieszkałem w Hrabstwie Pinellas. To bardzo liberalne, marksistowskie hrabstwo w tym stanie. Ponownie, dzięki łasce Boga, miałem to szczęście, że mogłem przenieść się do Hrabstwa Lake, gdzie obecnie mieszkam. Jest około 40 minut jazdy na północ i jest otoczone krowami i pastwiskami. Mam tam 42 akry, tak czerwone jak to tylko możliwe. Nasz reprezentant w hrabstwie, Anthony Sabatini… To tylko przykład tego, jakim jest człowiekiem. Właśnie przedstawił – nie wiem jak to nazwać – ustawę. Zaproponował coś, co mówi, że Floryda ma stać się stanem z konstytucyjnym prawem do posiadania broni.

Oznacza to, że nie tylko będzie więcej zakazów dotyczących możliwości noszenia broni, ale nie będzie żadnych zasad i wrócimy do konstytucji. Cieszę się, że taki człowiek ma władzę w moim hrabstwie i stanie. Posłuchajcie, sądzę, że jednym z kłamstw Szatana jest to, że musimy lekceważyć politykę. Nie mówię, że polityka jest wszystkim, ale widzimy wyraźnie, że jeśli nie zabieramy głosu i nie pociągamy do odpowiedzialności ludzi, których umieszczamy na stanowiskach, szczególnie w naszej lokalnej społeczności… Dlatego nie mówię o kraju. Nie mówię o prezydencie. Mówię o naszych lokalnych społecznościach. Jeśli nie angażujemy się, to są one jakoś bardziej uduchowione. Spotkaliście kiedyś tych uduchowionych ludzi? Są tak uduchowieni, że nie czynią żadnego dobra na Ziemi. Nie podejmujesz żadnych dobrych decyzji, aby wspierać Królestwo Boże na Ziemi, ale jesteś uduchowiony. Dla mnie to nie ma sensu. Musimy być aktywni. Trzeba twardo stąpać po ziemi. Trzeba się rozglądać. Trzeba brać udział w tym, co się dzieje.

 

3. Stwórzcie społeczności edukacji domowej

 

Powtórzę się. Społeczność została rozwodniona. Wszystkie usługi zlecamy korporacjom i rządowi. Nie dbamy już o siebie nawzajem. Był czas, kiedy w przypadku bezdomnych, kościół i rodziny zbierały się razem i im pomagały. Teraz widzisz bezdomnych, wyrzucasz ręce w powietrze i mówisz do nich: „Ej, po prostu idź do jadłodajni dla ubogich, idź do państwa”. Państwo zajmuje się wszystkim. Kiedy tworzymy społeczności edukacji domowej, tworzymy bezpieczną przestrzeń ze wspólnymi wartościami dla naszych dzieci po to, aby mogły dorastać z innymi dziećmi o wspólnych wartościach.

To jest właśnie moje marzenie. Oczywiście, uczę teraz moje dzieci w domu. Nie mamy żadnej społeczności. Angażujemy się w wiele różnych rzeczy. Lecz jeśli mamy odzyskać władzę i być patriarchami, którymi mamy być, to musimy budować nasze lokalne społeczności, nawet jeśli to oznacza… Po raz kolejny mówię wam, to nie jest łatwe.

Ale nawet jeśli oznacza to, że musimy się podnieść z miejsca, w którym jesteśmy i zacząć od nowa, i stworzyć dla nas dom, to wciąż jest wystarczająco dużo szerokiej przestrzeni, aby to zrobić, chłopaki. Poza tym, że Bill Gates i Komunistyczna Partia Chin są dwoma największymi właścicielami ziemskimi w naszym kraju, nadal jest czas i jest jeszcze przestrzeń, i możemy się wyróżnić. Stwórzmy społeczność, społeczność podobnie myślących ludzi, społeczność o podobnych wartościach i posiadajmy wspólnotę religijną. Wszyscy szanują Ojca.

Wszyscy patrzą w górę, żyją zgodnie z tym patriarchalnym porządkiem. Potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy społeczności. Tak więc ten obraz zaczyna wyglądać trochę bardziej jak Floryda. Muszę to wykrzyczeć. Kraj. Bądźcie patriotami!

Pamiętacie? Mówiłem wam, kiedy pokazywałem wam te wszystkie plany Szkoły Frankfurckiej dotyczące przeniknięcia do wszystkich instytucji naszego kraju poprzez ten długi marsz, że jedną z rzeczy, na którą nalegali, było to, że musi nastąpić taki zwrot wartości, że ludzie znienawidzą swoją ojczyznę.

Nie możecie oczekiwać, że będziecie mieli silną kulturę, dumną kulturę, ludzi, którzy chcą ciężko pracować i poświęcać się, jeśli nienawidzą swojego kraju, nienawidzą swojej historii, nienawidzą… Słowo „patriotyczny” wywodzi się od słowa „patriarcha”. Nienawidzić naszych ojców. Być patriotą oznacza bycie miłośnikiem ojczyzny. Bycie patriotą – co to znaczy?

Bo Ameryka, w której teraz żyjemy, to bardziej korporacyjne stany Ameryki niż ideał ojców założycieli. Myślę, że w słowach i pismach naszych ojców założycieli była łaska od Boga. Uważam, że Bóg wiedział, że może ustanowić coś nowego i pięknego w Ameryce, jeśli zostanie to zachowane. Republikę, jeśli zostanie zachowana. Ale kiedy mamy krytyczną teorię rasy…

Gdy byłem dzieckiem, nie było teorii rasy, ale oni zapoczątkowali tę ideę lata temu, w latach 50-tych, i powoli ją rozwijali. I pamiętam, bo też jestem produktem ubocznym tego bałaganu, że skradziono Amerykę. Słyszeliście kiedyś o tym? To jest to, czego mnie uczyli. Tego nas uczyli.

Ameryka została skradziona. Pozwólcie, że wam to wyjaśnię. Studiujemy historię. I w całej historii pojawiają się zdobywcy, których wychwalamy. Aleksander Wielki. Nazywamy go Wielkim. Koleś był zdobywcą. Zatem jak spojrzycie wstecz na historię, to są w niej zdobywcy i podbici. Ale Ameryka została skradziona? Musicie zrozumieć, że słowa zostały przystosowane do bycia użytymi jako broń.

I używają tych sposobów, aby nas osłabić i abyśmy myśleli, że z jakiegoś powodu nie powinniśmy być dumni z piękna, które zostało stworzone w tym kraju. Słuchajcie, są zwycięzcy i są przegrani. Tak było zawsze. Tak się rozwijamy. Tak ewoluujemy. Tacy jesteśmy jako ludzie żyjący na tej planecie. Poniekąd cieszę się, że Europejczycy wygrali. Nie chciałbym teraz żyć w tipi. Zachowajcie tradycję. Marksiści nazywają to postępem.

„Postęp” jest słowem przystosowanym do bycia używanym jako broń, abyście myśleli że jest w tym coś dobrego. To niemal coś w rodzaju Minecrafta, bo komórka, która ciągle się rozmnaża w twoim ciele to postęp. Chorujesz przez nią na raka, zabija cię, ale to postęp. Nie każdy postęp jest dobry.

Pamiętam, że kiedy byłem nastolatkiem i ktoś wypowiedziałby słowo „postęp”, to myślałbym o sobie jako o postępowcu. Tak było. Jednak postęp prowadzi do chaosu, którego doświadczamy teraz w świecie, gdzie nikt nie odróżnia góry od dołu, dziewczyny od chłopaka, lewicy od prawicy. To wszystko jest pomieszane. Postęp równa się zamęt. Równa się chaos.

Tradycja to porządek, to podstawa, to sprawiedliwość. To dzięki niej tu jesteśmy. Szukajcie tradycji. Nie mówię, że każda tradycja, wszystkie tradycje, że musimy robić rzeczy, w taki sposób, jak 1000 lat temu, ale spójrzcie na naszych przodków i przekonajcie się, zdajcie sobie sprawę z tego, że nie byli oni głupimi ludźmi. Zapewne jesteśmy głupsi od nich. Nie jesteśmy od nich mądrzejsi, bo żyjemy w postępowym, liberalnym świecie.

Oni wiedzieli co robią, dlaczego to robią i miało to dobre uzasadnienie, szczególnie amerykańska tradycja poprzez konstytucję. Bądźcie generatywni. To całe podejście w stylu „żyje się tylko raz” rozciąga się nie tylko na degradację mojego własnego życia i podejmowanie złych decyzji, ale też na życie naszych dzieci. Posłuchajcie, Szatan wiedział, że zajmie mu to 100 lat. Ci ludzie są cierpliwi. Jak nazwał to Antonio Gramsci? Długim marszem przez instytucje. Wiedział, że nie dożyje tego, co mamy dzisiaj. Ci ludzie są cierpliwi [opóźniona gratyfikacja].

Częścią problemu jest to, że zapominamy. Tak łatwo przyjmujemy nowe sposoby robienia rzeczy, nowe style, nowe technologie, że żyjemy dla chwili obecnej, zapominając przy tym o przyszłości. Żyjcie dla swoich wnuków. Żyjcie dla swoich prawnuków. Stwórzcie solidne fundamenty, miejcie nadzieję, bądźcie generatywni, aby tworzyć, budować pokolenia, myśleć długofalowo. I módlcie się za Amerykę. Módlcie się za Amerykę. Proście Boga Ojca, aby nas prowadził, aby nas chronił.

Nie wiem, czy jesteśmy w tym momencie przegraną sprawą, ponieważ Bóg wdraża swój odwet i swoją sprawiedliwość, kiedy jest na to gotowy. I nie jestem pewien, czy możemy zmienić się na lepsze. Były czasy Noego. Noe został poinformowany, że Bóg nie może naprawić ludzi, więc zamierza ich zlikwidować. Katastrofa. Potem nadeszły czasy Jonasza. Bóg przemówił do Jonasza i powiedział: „Jonaszu, powiedz ludziom, żeby wzięli się w garść”. Wiecie co zrobił Jonasz. [Uciekł, a potem] Został połknięty przez wieloryba. Trafił prosto do brzucha bestii. Musiał przejść przez mroczne czasy. Jednak wyszedł z tej opresji i przemówił. A ludzie okazywali skruchę, modlili się i zostali uratowani.

Natura kobiety: Jej niegodziwość – Red Femme Diaries

Nie wiem, czy było wtedy 1,5 miliarda aborcji, ale wyobrażam sobie, że jesteśmy o wiele bardziej diabolicznie zdezorientowani niż w czasach Noego. Mogę się mylić. I to nie znaczy, że wasze modlitwy nie są nic warte, ale rewolucjoniści walczyli używając swoich wiatrówek. Musimy zrobić to, co możemy zrobić.

Musimy zrobić wszystko, co możemy zrobić. I musimy prosić Boga Ojca, aby nam pomógł. Musimy prosić go o przebaczenie. Codziennie proszę o przebaczenie, ponieważ jestem upadłym człowiekiem i podejmuję złe decyzje. Podejmowałem złe decyzje. I używam tej flagi, ponieważ reprezentuje ona ideę Ameryki, a nie korporacyjne Stany, w których dziś żyjemy.

Jak to się odnosi do Ojca?

 

1. Wybaczcie swoim rodzicom.

 

Jesse, krzyknij: „Wybaczcie swoim rodzicom!”. Przebaczcie swoim rodzicom. Chrystus mówi: „Jeśli przychodzisz do świątyni i prosisz mnie o coś, idziesz do Ojca i masz prośbę, przychodzisz, aby przynieść ofiarę, ale masz coś za złe swojemu bratu, masz coś za złe swojej matce, masz coś za złe swojemu ojcu, masz coś za złe komukolwiek, to zatrzymaj się w tym miejscu, nawet do mnie nie przychodź. Idź i poproś o przebaczenie lub przebacz.”

Przebaczcie. Odpuśćcie. Odpuśćcie. Bo w przeciwnym razie będzie nami rządził gniew. I będziemy działać z tego samego miejsca, z którego działają ludzie, którzy chcą nas zniszczyć. Mówią: „Stajesz się taki, jak twój wróg”.

Musimy więc porzucić gniew w odniesieniu do wszystkiego, co ten świat na nas nałożył. I oczywiście nasi rodzice są tego owocem. Nie wiedzieli. Robią wszystko, co w ich mocy. Są diabolicznie zdezorientowani tak samo jak my. Sądzę, że zrobili to najlepiej jak mogli. A gdybyśmy mogli odpuścić sobie naszych głównych dawców życia, byłoby o wiele więcej miejsca w przestrzeni na relację z Panem.

2. Pokutować [Żałować za grzechy].

 

Uwielbiam to słowo. Jedno z najnowszych słów w moim zasobie słów. Dosłownie oznacza zmianę na lepsze. Ale nie sądzę, że jest to jedyna rzecz, której ludzie po prostu nie potrafią zrobić. Musimy przyznać, że się myliliśmy. Musimy przyznać, że popełniliśmy błędy. Musimy przyznać, że nie szliśmy niewłaściwą drogą. I co potem? Odwróć się. Lecz jeśli się nie przyznamy, jeśli nie uznamy, jeśli nie weźmiemy odpowiedzialności, to nie ma odwrotu.

Ekstremalna Odpowiedzialność – Jocko Willink

Najwyraźniej widać to w przypowieści o synu marnotrawnym. Jest sobie ojciec. Ma dwóch synów. Jeden z synów mówi: „Ej tato, daj mi moje pieniądze i pozwól mi stąd odejść”. Bierze swoje pieniądze i idzie. Co robi? Trwoni je. Odchodzi i żyje zgodnie z mantrą „żyje się tylko raz”.

Wynajmuje prostytutki, upija się, żyje “dobrym” życiem, jak większość Amerykanów. Ale potem, w pewnym momencie, traci wszystkie swoje pieniądze i dochodzi do wniosku, że jego ojciec ma królestwo w domu, jego ojciec ma dobre rzeczy, jego ojciec pragnie abym wrócił do domu. „Zmarnowałem to wszystko. Nawaliłem.” To pierwsza rzecz, którą musiał uznać – „Cholera, nawaliłem”.

Piękną rzeczą w tej historii, którą zawsze pamiętam, jest to, że jak tylko powiedział: „W porządku, wracam do ojca”, to się odwrócił. Wiecie co? Jego ojciec widział, że nadchodzi. Jeśli tylko będziemy mieli świadomość, że się mylimy, odwrócimy się i zaczniemy wracać do Ojca, on do nas wróci. Chce, abyśmy wrócili do domu. Jednak to nie może się stać, jeśli nie przyznamy, że się myliliśmy. Dlatego mówi się: „Przyznaj się, że jesteś grzesznikiem”. Jestem grzesznikiem.

3. Narodźcie się na nowo.

 

Co to znaczy? To proces zmieniania się na lepsze. To znaczy, że od tego dnia będę dążył do tego, aby podejmować lepsze decyzje, inne decyzje, brać odpowiedzialność, zacząć rozwijać niektóre z punktów, które tu dla was wyłożyłem. Nie mogę być starym sobą, aby stworzyć nowy świat. Muszę przejść całkowitą przemianę. Istnieje wiele duchowych pomysłów, chrześcijańskich pomysłów na to, jak pozwolić, aby to się rozwinęło w twoim życiu. Pogłębiajcie tę wiedzę.

 

4. Zawierzcie Ojcu.

 

Zawierzcie Ojcu. Mówimy tu dzisiaj o kondycji amerykańskiego ojca. Ale jeśli amerykański ojciec nie ma zaufania do Boga Ojca, to jesteśmy zgubieni, jesteśmy przegraną sprawą. Przyjmujemy nasze odkupienie grzechów z Ojcem i staje się ono marne w świecie. Dlatego tak łatwo nami manipulować. Zawierzcie mu, zwłaszcza gdy sprawy są trudne.

Słuchałem wczoraj Jesse’ego. Rozmawiał z młodym człowiekiem, którego żona zdecydowała, że nie jest już z nim związana [nie ma chemii] i chciała odejść. Jedną z najlepszych rzeczy, jakie usłyszałem od mojego kumpla są słowa: „Poczuj ten ból. Pogódź się z bólem. Przejdź przez to cierpienie, ale zawierz mu, ponieważ po drugiej stronie tego sprawy będą wyglądać o wiele lepiej”.

Namalowałem dla was mroczny obraz. Namalowałem też obraz tego, co może być. Lecz to nie będzie łatwe, nie będzie lekkie. Będzie trochę bólu, będzie trochę poświęcenia. Bądźcie gotowi przez to przejść. Pamiętacie? Powiedziałem wam, żebyście przestali być zniewieściali. To oznacza poddawanie w wątpliwość wygodnego życia, koledzy, mężczyźni. To jest to, czego się od nas wymaga. To jest to, czego się od nas oczekuje. I tylko w ten sposób możemy zawrócić tę łódź. Zatoczyć pełne koło. Toczymy duchową walkę. Są siły, które chcą nas zniszczyć. Ale istnieją też siły, które chcą nam pomóc, chcą nas wspierać.

Wspomniałem pokrótce o tym, że papież Leon XIII mówił o wizji, w której Bóg dał Diabłu 100 lat. Niektórzy twierdzą, że te 100 lat zaczęło się mniej więcej w latach 20-tych. To sprowadzi nas mniej więcej do miejsca, w którym jesteśmy teraz. Istnieje taki pogląd, że gdy zbliżamy się do końca epoki, czas przyspiesza. Nie można zaprzeczyć, że od 2020 roku czas przyspieszył. Jesteśmy w punkcie kulminacyjnym tej bitwy. I dlatego papież Leon zaczął też odmawiać modlitwę. Otrzymał modlitwę. To wskazuje na ten obraz, który widzimy właśnie tutaj. Mówię, że całą wiarę i zaufanie należy pokładać w Bogu Ojcu. Lecz Ojciec ma też swoich aniołów. Ma swoich duchowych wojowników, którzy wspierają nas w tej walce. I dlatego stworzył lub została mu objawiona modlitwa do świętego Michała. A brzmi ona tak:

„Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen”.

To, moi przyjaciele, jest kondycja, tło, wizja, oczekiwanie amerykańskiego ojca. A jeśli jest to wizja, za którą możecie się opowiedzieć, to dołączcie do mnie dziś wieczorem na warsztatach, które będę prowadził. Anthony opowie wam o nich, a może są już w harmonogramie. Możemy się na nich spotkać jako podobnie myślący mężczyźni i zacząć rozplatać i rozkładać ten plan, aby następnie odtworzyć Boży patriarchat na tej planecie. Dziękuję.

– No dobra, chłopaki, jeśli macie pytania do Elliota, możecie go pytać tutaj z tyłu, kiedy będzie pstrykał zdjęcia i zajmował się innymi rzeczami.
– Chcesz zrobić to tam? Mogę to zrobić tutaj.
– Macie kilka, które możecie…
– Jeśli chcecie to możemy to zrobić tutaj.
– Tak. OK, chłopaki, mamy kilka dodatkowych minut. Jeśli chcecie zadać kilka pytań przez mikrofon, to zróbmy to.
– Przepraszam, Tanner.
– Cześć Elliot, niesamowity człowieku.
– Dziękuję.

– Uwielbiam wiele pomysłów, które nam dałeś. Jestem ciekaw co byś wybrał, gdybym powiedział ci, żebyś z tych licznych pomysłów, które nam dałeś, wybrał te, o które naprawdę byś walczył?
– Gdybym miał połączyć wszystko, co właśnie powiedziałem?
– Tak.

– Brachu, przypominam sobie i często staram się przypominać ludziom, że nie robię niczego z własnej inicjatywy. Staram się schodzić z drogi jak tylko się da, bo obserwowałem jak moje ego potrafi niszczyć różne rzeczy. I w rezultacie pozwoliło mi to bardziej oprzeć się na wierze w Boga Ojca. Więc jeśli mógłbym zawrzeć to w jednej rzeczy, która jest spleciona z każdym aspektem naszej istoty, to powiedziałbym zawierz Ojcu.

– No dobrze. Tak, to wszystko. Dziękuję.
– To jest to. To wszystko. Skończyłem.
– Mamy jeszcze jedno pytanie. Mamy jeszcze jedno.
– Tak? No dobra. Fajnie. Nie mam nic przeciwko. Właściwie to lubię mówić.

– Uważam, że jednym z powodów, dla których lewica odniosła taki sukces jest to, że przekształciła wiele wspólnot chrześcijańskich, które są zróżnicowane wyznaniowo. Te denominacje nie współpracują ze sobą dobrze. Dzięki temu udało im się nas podzielić. Jak mamy się zjednoczyć, nawet jeśli nie mamy podobieństw w tym, jak czcimy Ojca, ale też pozostać razem i występować przeciwko lewicy?

Luter i rewolucja protestancka

– Cóż, zaznaczam, że to moje zdanie i opiera się na historii. Był jeden kościół i Szatan od początku miał swój plan, aby podzielić ten kościół. A jeśli chcemy tradycji kościoła, to wracamy do pierwotnego kościoła. Czym jest pierwotny kościół? Jestem skłonny myśleć, że prawosławni i katolicy mieli rację. Marcin Luter był buntownikiem. Mówimy tu tylko o tym, jak marksistowscy buntownicy weszli i przeniknęli do naszych instytucji. Moim zdaniem Marcina Lutra nie należy sławić. Nawiasem mówiąc, nie ufam podręcznikom historii. Natomiast to, co nam mówią na lekcjach historii – wiemy, że jest to historia tego, w co marksiści chcą żebyśmy wierzyli – to to, że w jakiś sposób kościół był tak skorumpowany, że trzeba było go podzielić, zniszczyć, a potem zatomizować, podzielić na frakcje tak, jak jest teraz. Jak widzimy dzisiaj, każdy może mieć kościół. Wszędzie są kościoły. Kościół tu, tam, i w tamtym miejscu. Nie ma żadnej tradycji. Nie ma depozytu wiary. Nie ma rodowodu. Nie ma kultury. Jest tylko to, co chcesz, żeby było. I myślę, że to właśnie była część planu Szatana. Zostałem ochrzczony jako katolik. Nie robiłem z tego zbyt wiele, ale w mojej wędrówce zrozumiałem, że tradycja zachodnia zrodziła się z wiary katolickiej. Tak więc nie widzę, żebyśmy wszyscy ponownie stali się jednością i dogadali się. Nie wiem jak miałoby to wyglądać. Lecz gdybym miał kogoś zachęcić, to powiedziałbym, żeby patrzył na ojców. Pamiętacie? Mówiłem wam o ojcach naszego kraju. Spójrzcie na ojców apostolskich, spójrzcie na pierwotnych mnichów i inicjatorów kościoła. Spróbujcie wrócić do miejsca, gdzie zostało zasadzone ziarno. To moja opinia w tym temacie. Spróbujcie to zrozumieć.

– Jeśli chodzi o tę kwestię to w ostatnich dwóch latach, kiedy kościół uklęknął na jednym kolanie dla państwa za pośrednictwem tych nakazów…
– Wszystkie kościoły, od góry do dołu.
– Wszyscy.
– Tak, zostały całkowicie obalone. Szatan jest w kościele.
– Jasne.
– Wystarczy spojrzeć na papieża. Spójrzcie na papieża, który ma być przywódcą największej denominacji chrześcijańskiej. Spójrzcie na protestantów. Mają kobiety, które są kaznodziejami, a mężczyźni są sfeminizowani. Słuchajcie, kocham tradycję, ale jestem bardzo ostrożny wobec instytucji, ponieważ może być infiltrowana, jak to miało miejsce.

– Pewnie.
– Tak, właśnie o to chciałem zapytać. Skoro papież wzywa do stworzenia potężnego państwa kościelnego, to znaczy, że chce, by ponownie się zjednoczyły, prawda?
– Tak.
– To na pewno jest jakiś plan na przyszłość. Czy może Pan przemówić do społeczności, tej społeczności szkół domowych i wspólnoty wiary, podkreślając to, że ludzie, klęknęli na jedno kolano przed masami, przed pracą, wszystkimi tymi rzeczami, odbudowując tym samym tę społeczność, wiarę i szkołę domową?
– Prosisz mnie o to, żebym…
– Jak odgrodzicie się od tej władzy państwowej?
– Nie bardzo wiem, o co pytasz.

– Kiedy odbudowujesz wspólnotę wiary i domowe nauczanie, to w pewnym momencie pojawią się tego konsekwencje. Jeśli państwo i kościół mają władzę [zęby], jeśli będą Pana za to ścigać czy prześladować, to jak Pan myśli, co Pana czeka w przyszłości?

– Otóż historię Kościoła można odnaleźć w postaciach męczenników. Najwidoczniej, tak zostaje się kanonizowanym świętym. Wydaje mi się, że gotowość do cierpienia jest tym, co będzie wymagane. Gotowość do pokornego cierpienia, do walki i do tego, by nie oczekiwać, że będzie to po prostu łatwa przeprawa, zjazd po tęczy. Będzie ciężko. Najlepszym sposobem, by uzyskać perspektywę tego, czego można się spodziewać, jest świetna książka Roda Drehera, pt. „Żyć bez kłamstw”. Jest to tak zwany podręcznik dla chrześcijańskich odszczepieńców. Cała książka opiera się na tym, jak Aleksandr Sołżenicyn i chrześcijanie w Europie Wschodniej radzili sobie z bolszewikami, komunistami i rewolucją marksistowską, która rozgrywała się w Rosji i Europie Wschodniej. To byli twardzi ludzie i stawiali opór. Musieli w zasadzie zejść do podziemia. I to może być to, co my musimy zrobić. Być może będziemy musieli zejść do podziemia.

– Dziękuję.
– Nie ma sprawy, bracie. Fajnie.
– W porządku, chłopaki, jeszcze raz oklaski dla Elliota. Dawajcie.
– Dzięki, chłopaki.
– To co reprezentuje to patriarchat.
– Jesteśmy tu, by wykonywać pracę jako mężczyźni, jako patriarchowie.
– Nie ma nic bardziej naturalnego niż bycie ojcem.

 

Kondycja amerykańskiego ojca – Elliot Hulse

https://rumble.com/v2cjxps-kondycja-amerykanskiego-ojca-elliot-hulse.html