Chłopcy: Zrozumieć szorstką i burzliwą zabawę

21 październik 2019

Mówca, autor i pracownik naukowy dr Michael Nagel kontynuuje swoje badania nad różnicami między płciami, przyglądając się bliżej zachowaniu chłopców i otwiera drzwi do lepszego zrozumienia tego, jak wychowujemy, kształcimy i wspieramy nasze dzieci.

Zrozumieć szorstką i burzliwą zabawę chłopców

Mózg mężczyzny – Louann Brizendine
Mózg kobiety – Louann Brizendine

Dlaczego chłopcy się siłują, bawią w bójki i są ruchliwi – Dr Michael Nagel

Dla wielu mam widok grupy chłopców skaczących na siebie z wściekłymi rykami lub naśladujących broń za pomocą kija oznacza kłopoty.

Istnieje prawdopodobieństwo, że mama powie chłopcom “przestańcie, zanim komuś stanie się krzywda!”, jednak powstrzymanie tego przykładu agresywnej zabawy pozbawia tych chłopców możliwości angażowania się w całkowicie naturalne i pożądane z punktu widzenia rozwoju zachowania.

Jako osoba, która spędziła większość swojego życia zawodowego na badaniu tego, jak dzieci rozwijają się i uczą, często byłem pytany przez rodziców, zwłaszcza mamy, dlaczego dzieci, a zwłaszcza chłopcy, mogą być tak agresywni? Znaczenie zabawy ma długą historię w literaturze dotyczącej rozwoju dziecka i edukacji i jest podstawą zdrowego rozwoju.

Poprzez doświadczenia związane z zabawą małe dzieci angażują się i wzmacniają aspekty twórczej ekspresji, języka, kompetencji poznawczych, umiejętności społecznych i rozwoju fizycznego.

Istnieje wiele dowodów na to, że zabawa jest czymś więcej niż tylko nieistotną rozrywką. Jest to integralna aktywność dla wszystkich rodzajów rozwoju społecznego, fizycznego, poznawczego i emocjonalnego.

Czym jest agresywna zabawa?

 

Co ważne, agresywna zabawa jest jednym z rodzajów zachowań zabawowych, które często powodują pewien dyskomfort u niektórych dorosłych z powodu niezrozumienia różnic między tym rodzajem zabawy a poważną agresją. Czym więc dokładnie jest agresja zabawowa?

Jedna z najlepszych definicji, z jaką się spotkałam, określa agresję w zabawie jako “werbalnie i fizycznie współpracujące zachowanie w zabawie z udziałem co najmniej dwojga dzieci, w której wszyscy uczestnicy z przyjemnością i dobrowolnie angażują się we wzajemne odgrywanie ról, które obejmuje agresywne tematy, działania i słowa, ale nie występuje zamiar wyrządzenia krzywdy emocjonalnej lub fizycznej”.[1]

Mówiąc prościej, agresywna zabawa jest rodzajem pozytywnej i przyjemnej zabawy społecznej. Może ona obejmować pozorowaną walkę, gonienie się nawzajem, zabawę w berka, zabawę w superbohaterów i zapasy, w których dzieci angażują się w takie zachowania, ale nie kosztem wyrządzania sobie nawzajem krzywdy w jakikolwiek sposób.

Znaczna część agresji zabawowej występuje również jako forma zabawy w udawanie, a zabawa w udawanie jest uważana za korzystną dla dzieci, ponieważ obejmuje złożone zachowania angażujące wiele obszarów mózgu i jest ważnym aspektem zdrowego rozwoju ogólnego.

Agresja zabawowa jako zabawa w udawanie jest szczególnie istotna dla chłopców, którzy mają tendencję do bycia bardziej fizycznymi w tym, jak komunikują się w świecie i jak się bawią.

Agresja w zabawie uczy chłopców, jak się ze sobą dogadywać, jak tworzyć i bawić się w ramach struktury zasad oraz jak faktycznie rozpoznać różnicę między zachowaniem zabawnym a szkodliwym.” – dr Michael Nagel

Czy dziewczynki mogą być agresywne?

 

Nie powinno być zaskoczeniem, że chłopcy są agresywni w tym, jak się bawią i angażują w świat. Nie wszyscy chłopcy, ale spory odsetek! Ważnym jest, aby pamiętać, że nie wszyscy chłopcy są tacy sami i w związku z tym niektórzy mogą ograniczać swój udział w zabawie lub unikać zabawowej agresji. W przypadku tych chłopców jest to tylko kwestia preferencji w zakresie zabawy w połączeniu z cechami osobowości i temperamentu, co wymaga od innych chłopców uszanowania tego wyboru, a od dorosłych – troski o zaspokojenie wszystkich potrzeb związanych z zabawą.

Ważnym jest, aby pamiętać, że dziewczynki również mogą być agresywne.  Jednak agresja u chłopców często równa się zabawie z przyjaciółmi, natomiast u dziewczynek agresja nie buduje przyjaźni, tylko ją niszczy.

Dlaczego zabawowa agresja jest ważna?

 

Ponownie, istnieje wiele dowodów wskazujących na różnice w rodzajach zabawy między chłopcami i dziewczętami, a korzyści płynące z agresji w formie zabawy dla chłopców wykraczają poza zwykłą aktywność fizyczną.

Agresja w zabawie daje chłopcom możliwość poznawania świata z poczuciem sprawstwa i kontroli. Zabawowa agresja dostarcza również doświadczeń, które umożliwiają natychmiastowe sprzężenie zwrotne dla niektórych obszarów mózgu regulujących zachowania społeczne i ogólne poznanie. Innymi słowy, zabawowa agresja zapewnia chłopcom aktywność fizyczną, która nie tylko sprzyja budowaniu relacji, ale także rozwija aspekty umysłu.

Nie sposób przecenić znaczenia agresji zabawowej jako mechanizmu wspierającego pozytywne relacje z rówieśnikami i rozwój emocjonalny. Agresja w zabawie stwarza chłopcom możliwość zwiększenia zdolności do monitorowania i odczytywania wyrazu twarzy, werbalizacji i wnioskowania o intencjach, a jednocześnie rozwija świadomość ustalania hierarchii w relacjach.

W przypadku chłopców hierarchia relacji odgrywa ważną rolę w rozwoju emocjonalnym i społecznym, a hierarchie takie są widoczne w wielu aspektach społeczeństwa. Co istotne, takie hierarchie są zdrowym aspektem rozwoju, któremu często nadaje się niedoinformowaną i błędną etykietę “toksycznej męskości”, nie rozumiejąc ogólnych korzyści.

Zabawowa agresja uczy chłopców, jak się ze sobą dogadać, jak tworzyć i bawić się w ramach struktury zasad oraz jak faktycznie rozpoznać różnicę między zachowaniem zabawowym a szkodliwym.

Zapobieganie angażowaniu się chłopców w agresję zabawową może w rzeczywistości zwiększyć prawdopodobieństwo, że każda stłumiona agresja przejawi się w mniej zdrowy i korzystny sposób.

Być może jednym z powodów, dla których niektórzy dorośli chcą ograniczyć, uregulować lub całkowicie wyeliminować agresję zabawową, jest niedostateczne zrozumienie jej zalet w połączeniu z nieumiejętnością odróżnienia agresji zabawowej od poważnej, czyli szkodliwej.

Kiedy dorośli powinni interweniować?

 

Korzyści płynące z agresji zabawowej znacznie przewyższają wszelkie zakładane konsekwencje lub nadmierne obawy o jej szkodliwość.

Co ważne, istnieją realne różnice między agresją zabawową a poważną.  Podczas zabawowych działań agresywnych chłopcy są zazwyczaj uśmiechnięci i dobrze się bawią, a nie okazują oznak cierpienia.

Chłopcy, którzy angażują się w agresję zabawową, są chętnymi uczestnikami i chętnie bawią się poprzez kontakt, który jest stosunkowo delikatny. Na zmianę atakują i są atakowani i wykazują dużą ostrożność, aby nie naciskać i nie uderzać zbyt mocno w porównaniu z poważną agresją, która ma na celu zrobienie komuś krzywdy.

Wreszcie, jeśli dorosły nie jest pewien, czy widzi agresję, która jest zabawna czy poważna, wystarczy zapytać, czy wszyscy dobrze się bawią, czy nie; chłopcy są bardzo dobrzy w wyrażaniu różnicy między tym, co jest zabawą, a tym, co nią nie jest. To dobre przypomnienie, że podobnie jak wiele innych działań, zabawowa agresja wymaga pewnego stopnia nadzoru, ale takiego, który zapewni chłopcom wolność od nadgorliwej ingerencji dorosłych.

Bardzo ważne jest zapewnienie, że dorośli nie będą nadmiernie monitorować i/lub ingerować, gdy chłopcy angażują się w agresywną zabawę. Pozostawiona sama sobie, zabawowa agresja pozwala chłopcom ćwiczyć swoje ciało, rozwijając jednocześnie szeroki wachlarz umiejętności społecznych.

Samodzielne angażowanie się w agresję zabawową daje możliwość rozwiązywania problemów, regulacji emocjonalnej i autokorekty zachowania, aby pozostać w grupie; chłopcy są bardzo dobrzy w decydowaniu, kto gra ładnie i sprawiedliwie oraz w nakładaniu kar na tych, którzy nie grają według ustalonych wcześniej zasad i parametrów społecznych.

Ustalenie, a następnie przestrzeganie zasad pomaga chłopcom rozwinąć poczucie dobrostanu w działaniu grupowym poprzez dostosowanie się do wszelkich zmian i ocenę reakcji współuczestników zabawy na zasady i/lub ich łagodzenie. I wreszcie, brak interwencji dorosłych daje chłopcom możliwość nauczenia się, jak okazywać troskę i opiekę, gdy coś może pójść nie tak, np. gdy ktoś upadnie lub niechcący zrobi sobie krzywdę; oprócz dbania o przestrzeganie zasad i o to, by wszyscy dobrze się bawili, chłopcy mogą też okazywać wielkie współczucie, gdy nadarzy się okazja.

Niezależnie od zdolności chłopca do współczucia i troski, zdarzają się sytuacje, w których dorośli mogą pomóc w promowaniu zdrowej, zabawowej agresji. Czasami dorośli mogą potrzebować wskazówek, aby upewnić się, że agresja w zabawie jest zabawą dla wszystkich.

Pamiętajmy, że mózg dziecka wciąż dojrzewa i w związku z tym zdolność do regulacji emocji wciąż się rozwija, więc ryzyko błędnego odczytania czyichś intencji jest znacznie większe u dzieci niż u zdrowych dorosłych.

Przypominanie o tym, aby się zamieniać, jak nie być zbyt szorstkim i prosić o pomoc, gdy jest się zdenerwowanym, pomaga w eliminowaniu wszelkich przesadnych reakcji lub poczucia urazy, gdy coś negatywnego dzieje się mimo braku złych intencji.

 

Rola matek i ojców

 

Chociaż chłopcy są dość dobrzy w odczytywaniu intencji, kiedy angażują się w zabawową agresję, w końcu nadal są małymi dziećmi i jako tacy będą popełniać błędy w ocenie. W tym sensie dorośli mogą, gdy nadarzy się okazja, działać jako trenerzy podczas agresywnej zabawy. Intuicyjnie wielu ojców robi to ze swoimi dziećmi każdego dnia.

Ogólnie rzecz biorąc, tatusiowie są mniej zaangażowani niż matki w większość aspektów wychowania małych dzieci z wyjątkiem zabawy fizycznej. Nie oznacza to, że tatusiowie nie przyczyniają się do tego, ale zazwyczaj robią to w inny sposób niż mamy.

Jeśli chodzi o zabawę, tatusiowie są zazwyczaj bardziej fizyczni, nieprzewidywalni i energiczni i angażują się w to, co jest bardziej powszechnie określane jako szorstka i burzliwa zabawa.

Przyjemność chłopca z szorstkiej zabawy z tatą jest często bardziej intensywna niż z mamą, biorąc pod uwagę, że tatusiowie są bardziej fizyczni, podczas gdy mamy są prawdopodobnie bardziej ostrożne, jeśli chodzi o ten rodzaj aktywności fizycznej.[2]

Na przykład, tatusiowie często podrzucają dzieci w powietrze lub podkradają się i chwytają je, a z doświadczeniem i praktyką tatusiowie uczą się, jak stymulować i stawiać wyzwania swoim dzieciom podczas szorstkiej i burzliwej zabawy bez frustracji.

Szorstka i burzliwa zabawa z tatą pomaga dzieciom, a zwłaszcza chłopcom, nauczyć się regulować swoje zachowanie i emocje, jednocześnie wzmacniając rozwój poznawczy i językowy. Należy jednak zauważyć, że chłopcy również czerpią korzyści z zabawy z mamą, tylko robią to w inny sposób.

I wreszcie warto zauważyć, że dziewczynki mogą czerpać radość i korzyści z zabaw agresywnych, ale istnieją różnice w tym, jak chłopcy i dziewczynki odnajdują się podczas agresywnych zabaw.

Chłopcy mają tendencję do angażowania się w zabawową agresję częściej i z wyższym poziomem energii niż dziewczynki. Jak wspomniano wcześniej, agresja zabawowa u chłopców jest bardziej hierarchiczna, aktywna, intensywna, a przez to konkurencyjna i agresywna. W tym tkwi ważny klucz, o którym dorośli powinni zawsze pamiętać – chłopcy są naprawdę bardziej agresywni niż dziewczynki i to widać w ich zabawowych zachowaniach.

Tak więc, kiedy widzimy chłopców skaczących na siebie nawzajem, używających kijów do strzelania do siebie lub noszących ręczniki jako peleryny w celu ratowania świata, co może oznaczać walkę z wszelkimi złoczyńcami w zasięgu ręki, robią oni coś, co jest całkowicie naturalne, pożądane z punktu widzenia rozwoju i nie powinno być postrzegane jako toksyczne lub budzące niepokój w przyszłości. Wręcz przeciwnie, zabawowa agresja pomaga budować wspaniałych młodych mężczyzn i jako taka powinna być postrzegana w tym świetle!

 

Agresja zabawowa:  Rodzice – co robić a czego nie robić:

 

Pozwalaj na agresję w zabawie, ale nie interweniuj, lecz monitoruj zachowanie, aby upewnić się, że wszyscy uczestnicy dobrze się bawią.

Ucz chłopców, że mają się zmieniać w razie potrzeby, ale nie podejmuj za nich decyzji… autonomia pomaga budować umiejętności społeczne.

Zwróć uwagę na tych chłopców, którzy nie chcą angażować się w agresywną zabawę, ale nie powstrzymuj innych od tego, zamiast tego znajdź alternatywę dla tych, którzy woleliby robić coś innego.

Angażuj się w zabawową agresję, ale nie dyktuj, jak wszystko ma być robione, pozwól dziecku dokonywać wyborów i zmieniać zasady, gdy jest to właściwe… pomaga to uczyć odpowiedzialności i dalej rozwijać umiejętności społeczne.

Naucz się odprężać, kiedy widzisz zabawową agresję i nie przeceniaj [zawyżaj] jakichkolwiek dostrzeganych zagrożeń… chłopcy dadzą ci znać, kiedy są bezpieczni i szczęśliwi, a kiedy nie, w swojej zabawie.

Źródło: Boys: Understanding rough and tumble play

Bibliografia:

[1]. Hart, J.L., & Tannock, M.T. (2013). Playful aggression in early childhood settings. Children Australia, 38(3), 106-114.
[2]. Paquette, D., Carbonneau, R., Dubeau, D., Bigras, M. & Tremblay, R.E. (2003). Prevalence of father-child rough-and-tumble play and physical aggression in preschool children. European Journal of Psychology of Education, 18, 171-189.

 

Zobacz na: Przekształć się w potwora – prof. Jordan Peterson
Bądź niebezpieczny, ale zdyscyplinowany – Jocko Willink i Jordan Peterson
Cnota jako konieczność – Jordan Peterson
O żywotnej potrzebie wolności słowa – prof. Jordan Peterson