Teoria myślenia narracyjnego

Teoria myślenia narracyjnego Teoria myślenia narracyjnego (TNT) ma na celu wypełnienie luki między neurologicznym funkcjonowaniem mózgu a przepływem codziennego świadomego doświadczenia. Tło   Teoria myślenia narracyjnego jest udoskonaleniem teorii obrazu, która...

Niebezpieczeństwo konformizmu

Niebezpieczeństwo konformizmu Dr Philip Zimbardo, dyrektor Heroic Imagination Project: To oczywiste, że nie interweniujemy w wielu sytuacjach awaryjnych, zbyt duże ryzyko, zagrożenie dla naszego życia lub zdrowia. Ale gdy znajdziesz się w sytuacji, w której jeśli nie...