Różnorodność + Sąsiedztwo = Wojna; Bibliografia

Maj 2019

Różnorodność + Sąsiedztwo = Wojna

Dzięki uprzejmości czytelnika Chrisa [chyba z Niemiec], duża (i wciąż rosnąca) lista badań i publikacji, w których można znaleźć silne i gromadzące się dowody na potwierdzenie maksymy na blogu Chateau Heartiste, że Różnorodność + Sąsiedztwo = Wojna, z powodu różnych czynników.

Nie krępuj się i wrzucaj link do tego wpisu na platformach mediów społecznościowych lub gdziekolwiek w świecie klaunów. Walenie równościowego przygłupa po głowie rzeczywistymi wydarzeniami dziejącymi się na jego oczach, które przeczą jego religijnym naukom, nie działa tak dobrze, jak walenie go po głowie recenzowaną NAUKĄ, bo nic tak nie schlebia ego postępakowi, jak jego starannie wypielęgnowane przekonanie, że jest po stronie nauki. I nic nie cieszy cię bardziej niż widok, w którym ego takiego klienta zalicza dysonans poznawczy z powodu rozerwania na dwie części.

***

– Na zaufanie społeczne negatywnie wpływa różnorodność etniczna, studium przypadku w Danii od 1979 do dziś. Link.

– Homogeniczność etniczna i tradycje protestanckie pozytywnie wpływają na indywidualne i społeczne poziomy zaufania społecznego. Link.

– “W perspektywie podłużnej, [w różnych regionach Europy], wzrost imigracji jest związany ze spadkiem zaufania społecznego”. Link.

– Imigracja podważa imperatyw moralny tych, którzy najbardziej popierają świadczenia socjalne dla najbardziej potrzebujących. Link.

– Negatywny wpływ różnorodności społeczności na spójność społeczną ma prawdopodobnie charakter przyczynowy. Link.

– W Szwajcarii pokój społeczny pomiędzy zróżnicowanymi frakcjami nie jest utrzymywany przez zintegrowane współistnienie, ale raczej przez silne granice topograficzne i polityczne, które oddzielają grupy i pozwalają im na autonomię. Link.

– “Nasza analiza wspiera hipotezę, że przemoc między grupami może być hamowana zarówno przez granice fizyczne, jak i polityczne”. Link.

– Różnorodność utrudnia współpracę międzygrupową zarówno na poziomie jeden na jeden, jak i w grupie. Link.

– Najlepszą szansą na pokój w Syrii są lepsze granice (wewnątrzpaństwowe lub poprzez tworzenie nowych państw) “dopasowane do obecnych regionów geokulturowych”, oraz autonomia plemienna. Link.

– Wykorzystując dane ze stanów w USA, badanie stwierdza negatywny związek między polaryzacją etniczną a zaufaniem. Link.

– Różnorodność etniczna jest związana z większym poparciem Białych dla partii nacjonalistycznych, z wyjątkiem poziomu lokalnego, gdzie duże populacje imigrantów zmniejszają liczbę głosów oddanych na partie nacjonalistyczne. Link.

– W Australii różnorodność etniczna obniża spójność społeczną i zwiększa “chowanie się”, co stanowi wsparcie dla tezy Putnama, że te same rezultaty występują w USA. Link.

– Po skontrolowaniu błędu samoselekcji, badanie wykazało, że różnorodność etniczna w angielskich szkołach zmniejsza zaufanie do osób w tym samym wieku i nie sprawia, że biali brytyjscy uczniowie są bardziej integracyjni w swoich postawach wobec imigrantów. Link.

– W Niemczech różnorodność mieszkaniowa zmniejsza zaufanie tubylców do sąsiadów, natomiast zmniejsza również zaufanie imigrantów, ale inną ścieżką. Link.

– Zwiększanie pluralizmu społecznego (różnorodności) jest skorelowane ze zwiększoną szansą na wystąpienie przemocy zbiorowej. Link.

– “Heterogeniczność etniczna [różnorodność] wyjaśnia 55% zróżnicowania skali konfliktów etnicznych, a wyniki analizy regresji ujawniają, że ten sam związek mniej więcej dotyczy wszystkich 187 krajów. … Etniczny nepotyzm jest wspólnym międzykulturowym czynnikiem tła, który wspiera utrzymywanie się konfliktów etnicznych na świecie tak długo, jak długo istnieją etnicznie podzielone społeczeństwa.” Link.

– Teoria Podobieństwa Genetycznego (Genetic Similarity Theory  – GST) mogłaby pomóc wyjaśnić, dlaczego zróżnicowane grupy w bliskim sąsiedztwie zwiększają konflikty etniczne i nepotyzm etniczny. Link.

– Różnorodność genetyczna przyczyniła się znacząco do częstotliwości etnicznych konfliktów domowych, intensywności niepokojów społecznych, wzrostu nie podzielanych preferencji politycznych i nierówności ekonomicznych w ciągu ostatniego półwiecza. Link.

– Korzystając z danych nauk społecznych i modelowania komputerowego, badacze stwierdzili, że polityka, która próbuje stworzyć dzielnice, które są zarówno zintegrowane, jak i społecznie spójne, jest “przegraną sprawą”. Link.

– Liczby i dystans genetyczny mają znaczenie. Grupy mniejszościowe, które przekroczą pewną masę krytyczną, a które są kulturowo odległe od kultury większości, zaczynają się samo segregować od większości, przesuwając społeczeństwo w kierunku podziału i oddalając się od współpracy. Link.

– Używając danych z rejestrów szkolnych w Kopenhadze, badacze odkryli, że rodowici Duńczycy rezygnują z nauki w szkołach publicznych, gdy koncentracja populacji imigrantów wynosi 35% lub więcej. Link.

– W najbardziej liberalnym regionie USA, San Francisco i okolicznych przedmieściach, biali rodzice wyciągają swoje dzieci ze szkół publicznych, które stają się coraz bardziej azjatyckie. Link.

– Integracja szkolna (wymuszona proksemiczna różnorodność) nie zamknie różnic w osiągnięciach rasowych. Link.

– Wykluczające randki są naturalną konsekwencją różnorodności rasowej. Link.

– Wraz ze wzrostem różnorodności, polityka staje się bardziej plemienna. Link.

– Polityka różnorodności w firmach nie pomaga mniejszościom ani kobietom, a psychologicznie dyskryminuje Białych mężczyzn. Link.

– Większa różnorodność w klasach i sąsiedztwie wiąże się z silniejszą tendencją do wybierania przyjaciół o tym samym pochodzeniu etnicznym, a nie między etnicznym. Link.

– Długoterminowe badanie wpływu różnorodności wykazało, że różnorodność sprawia, iż obecni mieszkańcy czują się nieszczęśliwsi i bardziej odizolowani społecznie. Link. (link alternatywny)

– Wewnętrzna niezgoda podsycana przez różnorodność etniczną, społeczną, polityczną i religijną, a nie degradacja środowiska, spowodowała upadek zurbanizowanego plemienia Indian Cahokia. Link.

– Wskaźnik uczestnictwa wolontariuszy w Ameryce osiągnął w zeszłym roku rekordowo niski poziom, spadając o 0,4% w stosunku do roku poprzedniego, i spada od 2005 roku. Nieprzypadkowo, w tym samym czasie skład rasowy Ameryki stał się bardziej rozdrobniony. Link.

– Poczucie spójności społecznej z ludźmi, którzy żyją wokół nas, jest tak samo stymulujące dla poczucia szczęścia jak miłość do samego miejsca. Link.

– Nasze dążenie do “podobnie myślących ludzi” jest mocno w nas zakodowane. Link.

– “Ewolucyjna dominacja współpracy etnocentrycznej”.
Ostatnie symulacje komputerowe sugerują, że etnocentryzm, często uważany za polegający na złożonym poznaniu społecznym i uczeniu się, mógł powstać w drodze ewolucji biologicznej. Od losowego początku, strategie etnocentryczne dominują nad innymi możliwymi strategiami (egoistycznymi, zdradzieckimi i humanitarnymi) opartymi na współpracy lub braku współpracy z osobami z grupy wewnętrznej i zewnętrznej. Tutaj pokazujemy, że etnocentryzm ostatecznie pokonuje swojego najbliższego konkurenta, humanitaryzm, poprzez wykorzystanie humanitarnej współpracy ponad granicami grup w miarę nasycania się populacji świata. (Link)

– Bogate hrabstwo w stanie Wirginia, które szybko różnicuje się rasowo, staje się biedniejsze i mniej spójne społecznie. Link.

– Różnorodność płci nie promuje nonkonformizmu w organach decyzyjnych. (Ale różnorodność indywidualnych zdolności już tak.) Link.

– Wysoka różnorodność etniczna ma negatywny wpływ na innowacyjność, ale wysoka “różnorodność wartości” ma odwrotny efekt, tak długo jak różnorodność etniczna jest niska. Najlepsze innowacje zdarzają się w krajach, które są etnicznie homogeniczne, ale zróżnicowane pod względem orientacji na wartości. Link.

– Rosnące zróżnicowanie rasowe w Houston przyczynia się do obniżenia standardów budowlanych i pogłębienia skutków katastrof naturalnych. Link.

– Jako wyjaśnienie ostatnich zachowań wyborczych, pochodzenie etniczne trąci różnicami klasowymi. “…Polityczne znaczenie białej etniczności utrzymuje się, co sugeruje, że grupy etniczne nie zmieniają się po prostu z biegiem czasu ani nie „asymilują się” politycznie”.

***

Chris podsumowuje to tak:

  W skrócie: różnorodność daje nam przemoc, konflikt, mniejszy dobrobyt, mniej zaufania, mniejszą spójność. Merkel wiedziała, co robi. Tak samo jak inne elity władające państwami. Są odpowiedzialni za to co się dzieje w ich krajach. Wszystkie negatywne skutki imigracji i uchodźców są przewidywalne i poparte dowodami empirycznymi. Ergo każdy akt przemocy można uznać za dokonany z rąk samych elit.

Rządzące elity Zachodu mają na rękach krew rdzennych Białych i gwałty na rdzennych Białych kobietach. Historycznie, co zrobiono z elitami rządzącymi, które okazywały tak otwartą, zdradziecką pogardę dla swoich ludzi? Pozostawię pomysłową odpowiedź na to pytanie jako ćwiczenie dla czytelników.

W związku z powyższym ćwiczeniem myślowym: prezydent Obama deklaruje, że chce zamienić Amerykę w “groch z kapustą”, tj. nienawidzi Białych Ludzi i chce ich demograficznie wyprzeć przez nie-Białych.

Ta lista przypisów będzie okresowo aktualizowana w miarę pojawiania się nowych badań i  odkrywania starszych.

Źródło: Diversity + Proximity = War: The Reference List

 

Zobacz na: O żywotnej potrzebie wolności słowa – prof. Jordan Peterson
Dlaczego szkoły nie edukują – John Taylor Gatto, 1990

John Taylor Gatto: Jak oświata publiczna upośledza nasze dzieci i dlaczego?
Ogłupianie świata szkolnictwem – John Taylor Gatto

 

EUROPA W ROKU 2029

https://rumble.com/v24ints-europa-w-roku-2029.html