Mózgi kobiet i mężczyzn są inaczej zbudowane [okablowane]

Mapy obwodów neuronowych pokazują, że mózgi kobiet są przystosowane do umiejętności społecznych i pamięci, a mężczyzn do percepcji i koordynacji.

Mapa neuronowa mózgu typowego mężczyzny - Mózgi kobiet i mężczyzn

Mapa neuronowa mózgu typowego mężczyzny.

Naukowcy wykorzystali prawie 1000 skanów mózgu, aby potwierdzić to, co wielu z pewnością stwierdziło dawno temu: że istnieją wyraźne różnice w okablowaniu męskich i żeńskich mózgów.

Mapy obwodów nerwowych pokazały, że przeciętnie mózgi kobiet były silnie połączone na lewej i prawej półkuli, w przeciwieństwie do mózgów mężczyzn, gdzie połączenia były zazwyczaj silniejsze między obszarami przednimi i tylnymi.

Ragini Verma, naukowiec z University of Pennsylvania, powiedziała, że największym zaskoczeniem było to, jak bardzo odkrycia potwierdziły stare stereotypy, z mózgami mężczyzn najwyraźniej bardziej okablowanymi do percepcji i skoordynowanych działań, a kobiet do umiejętności społecznych i pamięci, dzięki czemu są lepiej wyposażone do wielozadaniowości [albo zmian zadań, dużo rozpocząć i nic nie skończyc].

„Jeśli spojrzysz na badania funkcjonalne, lewa półkula mózgu jest bardziej odpowiedzialna za logiczne myślenie, a prawa za bardziej intuicyjne. Więc jeśli istnieje zadanie, które obejmuje robienie obu tych rzeczy, wydaje się, że okablowanie mózgów kobiet jest przystosowane, żeby zrobić to lepiej” – powiedziała Verma. „Kobiety lepiej intuicyjnie myślą. Kobiety lepiej zapamiętują. Kiedy mówisz, kobiety są bardziej zaangażowane emocjonalnie – będą bardziej słuchać”.

Dodała: „Byłam zaskoczona, że pasowało to do wielu stereotypów, które myślimy, że mamy w głowach. Jeśli chciałabym iść do szefa kuchni lub fryzjera, to byli to głównie mężczyźni”.

„… Ponieważ żeńskie powiązania łączą lewą półkulę, która jest związana z logicznym myśleniem, z prawą, która jest związana z intuicją, może to pomóc w wyjaśnieniu, dlaczego kobiety radzą sobie lepiej niż mężczyźni w zadaniach intuicyjnych – dodała.

Intuicja to myślenie bez myślenia. Ludzie nazywają to przeczuciem. Kobiety są zwykle lepsze od mężczyzn w tego rodzaju umiejętnościach, które są związane z byciem dobrymi matkami” – powiedziała profesor Verma.” – Independent, The hardwired difference between male and female brains could explain why men are ‘better at map reading’,

 

Mapa neuronowa mózgu typowej kobiety

Mapa neuronowa mózgu typowej kobiety

Odkrycia pochodzą z jednego z największych badań, które miało na celu sprawdzenie, jak mózgi są połączone u zdrowych mężczyzn i kobiet. Mapy połączeń dają naukowcom pełniejszy obraz tego, co liczy się jako normalne dla każdej płci w różnym wieku. Uzbrojeni w mapy, mają nadzieję dowiedzieć się więcej o tym, czy nieprawidłowości w łączności mózgowej wpływają na zaburzenia mózgu, takie jak schizofrenia i depresja.

Zespół Vermy wykorzystał technikę zwaną obrazowaniem tensora dyfuzji [Traktografia], aby zmapować połączenia neuronowe w mózgach 428 mężczyzn i 521 kobiet w wieku od 8 do 22 lat. Połączenia neuronowe przypominają system dróg, po których porusza się ruch mózgowy.

Skany wykazały większą łączność między lewą i prawą stroną mózgu u kobiet, podczas gdy u mężczyzn połączenia te ograniczały się głównie do poszczególnych półkul. Jedynym obszarem, w którym mężczyźni mieli więcej połączeń między lewą i prawą stroną mózgu, był móżdżek, który odgrywa istotną rolę w kontroli motorycznej. „Jeśli chcesz nauczyć się jeździć na nartach, to móżdżek musi być krzepki” – powiedziała Verma. Szczegóły badania zostały opublikowane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences.

„Różnice między płciami cieszą się dużym zainteresowaniem naukowym i społecznym ze względu na ich znaczenie w zachowaniu ludzi i gatunków innych niż ludzie. Ta praca jest bardzo istotna, ponieważ bada bardzo dużą populację 949 młodych ludzi (w wieku 8–22 lat, 428 mężczyzn i 521 kobiet) przy użyciu konektomu strukturalnego mózgu opartego na dyfuzji, identyfikując nowe różnice między płciami. Wyniki pokazują, że mózgi mężczyzn są zoptymalizowane pod kątem komunikacji wewnątrzpółkulowej, a mózgi kobiet pod kątem komunikacji międzypółkulowej. Trajektorie rozwojowe mężczyzn i kobiet rozdzielają się w młodym wieku, wykazując duże różnice w okresie dojrzewania i dorosłości. Obserwacje sugerują, że mózgi mężczyzn mają strukturę ułatwiającą łączność między percepcją a skoordynowanym działaniem, podczas gdy mózgi kobiet są zaprojektowane tak, aby ułatwiać komunikację między analitycznymi i intuicyjnymi trybami przetwarzania.” Źródło: Proc Natl Acad Sci USA. 2014 Jan 14;111(2):823-8; Sex differences in the structural connectome of the human brain https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1316909110

Mózgi mężczyzn i kobiet wykazywały niewiele różnic w łączności do 13 roku życia, ale stały się bardziej zróżnicowane u 14-17-latków.

„To dość uderzające, jak komplementarne są mózgi kobiet i mężczyzn” – powiedział w oświadczeniu Ruben Gur, współautor badania. „Szczegółowe mapy konektomów mózgu nie tylko pomogą nam lepiej zrozumieć różnice między sposobem myślenia kobiet i mężczyzn, ale także dadzą nam lepszy wgląd w przyczyny zaburzeń neurologicznych, które często mają związek z płcią”.

Źródło: Male and female brains wired differently, scans reveal

 

Zobacz na: Mózg mężczyzny – Louann Brizendine
Mózg kobiety – Louann Brizendine
Płeć a środowisko akademickie
Różnice między płciami w rozumowaniu przestrzennym zaczynają się już w szkole podstawowej

Eksperyment Beara Gryllsa, który uwypukla kobiecą naturę
Przetrwanie – Mężczyzni kontra Kobiety [Przetrwać na wyspie z Bearem Gryllsem]
Kobiety dwa razy częściej niż mężczyźni doświadczają lęku [niepokoju]

 

„Intuicja jest formą wiedzy, która pojawia się w świadomości bez oczywistego zastanawiania się. Nie jest magiczna, ale raczej jest to zdolność, w której przeczucia są generowane przez nieświadomy umysł szybko przesiewający przeszłe doświadczenia i skumulowaną wiedzę.

Często określana jako “przeczucie [odczucia trzewne]”, intuicja ma tendencję do powstawania całościowo i szybko, bez świadomości leżącego u podstaw przetwarzania informacji. Naukowcy wielokrotnie wykazali, jak informacje mogą rejestrować się w mózgu bez świadomej świadomości i pozytywnie wpływać na podejmowanie decyzji i inne zachowania.”Psychology Today, Intuition

 

Kobieca intuicja - Kobiety wyczuwają