Badania wykazały, że kobiety dwa razy częściej niż mężczyźni doświadczają lęku

Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii występuje 8,2 mln przypadków, przy czym najbardziej narażeni są dorośli poniżej 35 roku życia, osoby cierpiące na choroby przewlekłe, hazardziści i kobiety w ciąży.

Badania wykazały, że kobiety dwa razy częściej niż mężczyźni doświadczają lęku

Około 4% ludzi na świecie ma zdiagnozowane zaburzenia lękowe.

 

Kobiety są prawie dwukrotnie bardziej narażone na wystąpienie lęku niż mężczyźni, a osoby obu płci poniżej 35 roku życia są bardziej narażone na ten problem niż osoby starsze – wynika z badań, w których połączono dowody z 48 wcześniejszych przeglądów badań nad tym stanem.

Naukowcy stwierdzili również, że osoby cierpiące na choroby takie jak rak, udar i stwardnienie rozsiane mają większe szanse na doświadczanie objawów lęku niż osoby zdrowe. Twierdzą oni, że badania mogą pomóc w identyfikacji osób zagrożonych lękiem i upewnić się, że dostępne jest dla nich wsparcie.

“Tak wiele badań i tak wiele uwagi poświęcono depresji, a choć jest to ważne zaburzenie, podobnie jest z lękiem” – powiedziała Olivia Remes z Uniwersytetu Cambridge, która kierowała badaniami. “Lęk może również prowadzić do niepełnosprawności, upośledzenia i może zwiększyć ryzyko samobójstwa”.

Szacuje się, że w 2013 roku w Wielkiej Brytanii było 8,2 mln przypadków lęku. Objawy mogą obejmować uczucie strachu, napięcie mięśniowe, pocenie się i unikanie sytuacji społecznych.

Badania, opublikowane w czasopiśmie Brain and Behaviour, analizują dane z 48 przeglądów, aby zbadać trendy w lęku w różnych grupach osób, w tym osób z chorobami przewlekłymi, hazardzistów i kobiet w ciąży.

Wyniki: Zidentyfikowaliśmy łącznie 48 przeglądów i opisaliśmy występowanie lęku w podgrupach populacji i ustawieniach, zgodnie z tymi badaniami. Pomimo dużej heterogeniczności szacunków występowania w badaniach podstawowych pojawiły się nowe i przekonujące dowody na znaczną częstość występowania zaburzeń lękowych ogólnie (3,8–25%), a zwłaszcza u kobiet (5,2–8,7%); u młodych dorosłych (2,5–9,1%); osób z chorobami przewlekłymi (1,4-70%); oraz osób z kultur euro/anglosaskich (3,8–10,4%) w porównaniu z osobami z Indii/Azji (2,8%), Afryki (4,4%), Europy Środkowo-Wschodniej (3,2%), Afryki Północnej/Bliskiego Wschodu (4,9%) oraz Kultur iberyjsko/łacińskich (6,2%).

Wnioski: Częstość występowania zaburzeń lękowych jest wysoka w podgrupach populacji na całym świecie. Ostatnie badania rozszerzyły swoją uwagę na kraje azjatyckie, coraz większą liczbę schorzeń fizycznych i psychicznych oraz traumatycznych wydarzeń związanych z lękiem. Potrzebne są dalsze badania nad przebiegiem choroby i poziomem lęku przed i po leczeniu. Niewiele badań zostało przeprowadzonych w rozwijających się i słabo rozwiniętych częściach świata co ma niewielką reprezentację w światowej literaturze.”A systematic review of reviews on the prevalence of anxiety disorders in adult populations

“To daje nam wskazówkę, kto jest zagrożony lękiem, u kogo najbardziej prawdopodobnym jest że się rozwinie.”, powiedziała Olivia Remes. “Kiedy wiemy, u kogo najbardziej prawdopodobnym jest że wystąpi, wtedy możemy lepiej ukierunkować zasoby naszej służby zdrowia, interwencji, badań przesiewowych i działań zapobiegawczych”.

Wyniki badań ujawniają, że około 4% ludzi na całym świecie ma zaburzenia lękowe – liczba ta pozostała prawie niezmienna w latach 1990-2010.

Ale, jak podkreśla Olivia Remes, liczby te odnoszą się tylko do osób faktycznie zdiagnozowanych z zaburzeniami lękowymi i dotyczą populacji ogólnej. “Objawy lęku dotyczą znacznie większej liczby osób, co może mieć istotne negatywne konsekwencje” – powiedziała.

Kiedy autorzy przeanalizowali przeglądy patrząc na poszczególne grupy, pojawiły się wyraźne tendencje.

Kobiety dwukrotnie częściej niż mężczyźni doświadczały lęku, przy czym mężczyźni i kobiety poniżej 35. roku życia byli częściej dotknięci lękiem niż osoby starsze. “Być może młodsi ludzie są bardziej narażeni na sytuacje prowokujące lęk – częściej są zatrudnieni i są narażeni z tego powodu na większą liczbę interakcji społecznych” – powiedział Remes.

Ponadto osoby z chorobami przewlekłymi były bardziej narażone na lęk w porównaniu z osobami zdrowymi. Nawet jedna trzecia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym miała zaburzenia lękowe, podczas gdy liczba ta wahała się między 18% a 35% w przypadku pacjentów z udarem. Chorzy na raka również mieli wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia lęku, przy czym aż 79% osób w późniejszych stadiach choroby doświadczało objawów.

Jednak nie jest jasnym, czy ten trend jest taki z powodu niepokoju o bycie chorym. “Może być tak, że leki na pewne choroby mogą wywoływać lęk, może być również tak, że sama choroba może wywoływać ten lęk, lub ludzie z lękiem mogą być bardziej narażeni, aby doświadczyć stanu zapalnego w ich ciele – a ten stan zapalny może następnie dać początek późniejszym chorobom fizycznym”, powiedział Remes.

Olivia Remes zauważyła, że w niektórych przeglądach zwracano uwagę na objawy lęku, a w innych na osoby, u których zdiagnozowano zaburzenia lękowe, a w niewielu badano konkretne zaburzenia. Sposób pomiaru lęku również różnił się w poszczególnych badaniach, co podkreśla potrzebę opracowania spójnych i wiarygodnych metod.

Należy również wziąć pod uwagę różnice w sposobie doświadczania lęku przez ludzi z różnych kultur.

David Clark, profesor psychologii eksperymentalnej na Uniwersytecie w Oksfordzie, który nie był zaangażowany w badanie, powiedział, że związek między lękiem a przewlekłą chorobą podkreślił potrzebę połączenia leczenia psychicznych i fizycznych zaburzeń zdrowotnych u pacjentów. “Jest to ważne, ponieważ w tej chwili ludzie z długoterminowymi zaburzeniami zdrowia fizycznego, a także problemami ze zdrowiem psychicznym często nie są dobrze obsługiwani przez służbę zdrowia [NHS], ponieważ idziesz do jednej placówki zajmującej się  opieką nad zdrowiem fizycznym a do innej  zajmującej się opieką nad zdrowiem psychicznym”.

David Clark  powiedział, że skoordynowane podejście, byłoby pozytywnym krokiem zarówno dla pacjentów, jak i brytyjskiej służby zdrowia [NHS]. “Dla długoterminowych zaburzeń zdrowia fizycznego, zarządzanie chorób fizycznych kosztuje więcej, jeśli ktoś ma lęk i depresję”, powiedział. “To ma sens dla służby zdrowia, aby zająć się tym problemem nie tylko dlatego, że jest to wielka korzyść dla pacjenta, ale także będzie to bardziej ekonomiczne dla samej służby zdrowia”.

Stephen Buckley, szef ds. informacji w organizacji charytatywnej Mind zajmującej się zdrowiem psychicznym, powiedział: “Powody doświadczania lęku różnią się w zależności od osoby, ale mogą obejmować posiadanie niskiej samooceny, próbę wzięcia na siebie zbyt wielu różnych obowiązków lub doświadczenia z przeszłości i dzieciństwa. Mężczyźni i kobiety mogą również radzić sobie z problemami zdrowia psychicznego w różny sposób: nasze badania wykazały, że kobiety mogą mówić bardziej otwarcie o swoich uczuciach i częściej zwracać się do przyjaciół i rodziny o wsparcie, podczas gdy mężczyźni mogą znaleźć inne sposoby na relaks, takie jak oglądanie telewizji lub używanie narkotyków i alkoholu.”

“Jeśli czujesz, że ty lub ktoś, kogo znasz, może doskwierać mu lęk, ważne jest, aby porozmawiać z kimś, takim jak lekarz ogólny lub przyjaciel lub członek rodziny, tak szybko, jak to możliwe, abyś nie był sam w radzeniu sobie z tym i mógł uzyskać odpowiednią pomoc i wsparcie”.

Źródło: Women twice as likely as men to experience anxiety, research finds