Poziom testosteronu u mężczyzn spadł w ciągu ostatnich 20 lat

19 styczeń 2007

Stężenie testosteronu całkowitego oraz wolnego u mężczyzn w badaniu dotyczącym starzenia się mężczyzn w Massachusetts

Badanie opublikowane w czasopiśmie Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism wykazało “znaczny” spadek poziomu testosteronu u amerykańskich mężczyzn od lat 80-tych, ale przyczyny tego spadku pozostają niejasne. Trend ten nie wydaje się być również związany z wiekiem.

Średni poziom męskiego hormonu spadał o 1 procent rocznie, stwierdził dr Thomas Travison wraz jego współpracownikami z New England Research Institutes w Watertown, w stanie Massachusetts. Oznacza to, że na przykład 65-letni mężczyzna w 2002 roku miałby poziom testosteronu o 15 procent niższy niż 65-latek w 1987 roku. Oznacza to również, że większy odsetek mężczyzn w 2002 roku miałby poniżej normalnego poziomu testosteronu niż w 1987 roku.

“Uważamy że wyniki dla całej populacji przesuwają się nieco w dół” – powiedział Travison w rozmowie z Reuters Health. “Liczymy na to, że inne badania to potwierdzą”.

Dr Thomas Travison i jego zespół przeanalizowali dane z Massachusetts Male Aging Study, długoterminowego badania starzenia się u około 1700 mężczyzn z okolic Bostonu. Dane od mężczyzn były zbierane w trzech przedziałach czasowych: w latach 1987-1989, 1995-1997 i 2002-2004.

Podczas gdy poziom testosteronu u mężczyzny będzie stale spadał wraz z wiekiem, badacze zaobserwowali szybszy spadek średniego poziomu testosteronu niż można by się spodziewać w przypadku samego procesu starzenia się.

Postawili hipotezę, że rosnące rozpowszechnienie otyłości oraz gwałtowny spadek liczby palących papierosy mogą pomóc w wyjaśnieniu wyników badań, biorąc pod uwagę, że poziom testosteronu jest niższy u osób z nadwagą, a palenie zwiększa poziom testosteronu. Jednak czynniki te stanowiły jedynie niewielki procent zaobserwowanej różnicy.

Dr Travison powiedział, że prawdopodobnie jakiś rodzaj ekspozycji środowiskowej jest odpowiedzialny za spadek testosteronu, chociaż powiedział, że próba wyjaśnienia, co to może być na podstawie obecnych ustaleń będzie “czystym przypuszczeniem”.

Naukowcy użyli wskaźnika masy ciała [BMI], stosunku wzrostu do wagi, aby oszacować poziom otyłości u badanych. Jak dodał, nie jest to bardzo dokładny sposób, aby zmierzyć rzeczywistą otyłość, lub zawartość tłuszczu w organizmie, więc możliwym jest, że otyłość może być bardziej jednym z możliwych czynników w tej analizie.

“Myślę, że jak większość rzeczy, które są złożone, jest prawdopodobnym, że nie mamy do czynienia z  jedną przyczyną”, powiedział.

Źródło: Men’s testosterone levels declined in last 20 years

 

Zobacz na: Mózg mężczyzny – Louann Brizendine
Chłopcy: Zrozumieć szorstką i burzliwą zabawę – dr Michael Nagel
Dlaczego chłopcy się siłują, bawią w bójki i są ruchliwi – Dr Michael Nagel

Populacyjny spadek poziomu testosteronu w surowicy u amerykańskich mężczyzn

 

Kontekst: Specyficzne dla wieku szacunki średnich stężeń testosteronu (T) wydają się różnić w zależności od roku obserwacji i kohorty urodzeniowej, a szacunki podłużnych spadków testosteronu zwykle przewyższają spadki przekrojowe. Obserwacje te uzasadniają hipotezę o spadku testosteronu na poziomie populacji w czasie kalendarzowym, niezależnym od chronologicznego starzenia się.

Cel: Celem tego badania było ustalenie wielkości populacyjnych zmian stężenia T w surowicy i stopnia, w jakim są one wyjaśniane przez sekularne zmiany względnej masy ciała i inne czynniki.

Projekt: Opisujemy prospektywne badanie kohortowe stanu zdrowia i funkcjonowania endokrynologicznego u losowo wybranych mężczyzn w wieku 45-79 lat. Przedstawiamy trzy fale zbierania danych: bazową (T1: 1987-1999) i dwie kontynuacje (T2: 1995-1997, T3: 2002-2004).

Ustawienie: Było to badanie obserwacyjne losowo wybranych mężczyzn zamieszkujących w  Bostonie, w stanie Massachusetts.

Uczestnicy: Dane uzyskane od 1374, 906 i 489 mężczyzn odpowiednio w T1, T2 i T3, w sumie 2769 obserwacji podjętych u 1532 mężczyzn.

Główne miary wyników: Głównymi miarami wyników były całkowita ilość tstosteronu w surowicy i obliczony biodostępny testosteron [bio-available-testosterone].

Wyniki: Obserwujemy znaczny, niezależny od wieku spadek testosteronu, który nie wydaje się być przypisany do obserwowanych zmian czynników wyjaśniających, w tym zdrowia i cech stylu życia, takich jak palenie i otyłość. Szacowany spadek poziomu testosteronu na poziomie populacji jest większy niż typowy dla wieku przekrojowego.

Wnioski: Wyniki te wskazują, że w ostatnich latach nastąpił znaczny i jak dotąd nierozpoznany, niezależny od wieku spadek poziomu testosteronu na poziomie populacji u amerykańskich mężczyzn, potencjalnie możliwy do przypisania różnicom kohorty urodzeniowej lub efektom zdrowotnym lub środowiskowym, które nie zostały uchwycone w obserwowanych danych.” – Źródło: J Clin Endocrinol Metab. 2007 Jan;92(1):196-202; A population-level decline in serum testosterone levels in American men https://academic.oup.com/jcem/article/92/1/196/2598434

 

 

Znikająca męskość – wzrost niepokojących zaburzeń u chłopców i młodych mężczyzn (2009)

https://rumble.com/v2dyl70-znikajca-msko-wzrost-niepokojcych-zaburze-u-chopcw-i-modych-mczyzn.html

W trakcie minionych kilkudziesięciu lat zanotowano drastyczny wzrost niepokojących zaburzeń u chłopców i młodych mężczyzn. Deformacje genitaliów, bezpłodność, rak jąder – problemy te stały się niepokojąco powszechne. Ich źródło zaś – podejrzewają badacze – znajduje się blisko nas, w miejscach, które niemal nikt nie uważa za niebezpieczne.

Dysfunkcje seksualne to nie jedyny problem mężczyzn przełomu wieków. Lekarzy trapi wzrastająca liczba przypadków zachorowań na autyzm, porażenie mózgowe, ADHD, syndrom Tourette’a. Dopiero od niedawna zaczęto upatrywać się źródła schorzeń w najbliższym otoczeniu nowoczesnego człowieka. Wszechobecna chemia występująca we wszystkich niemal popularnych produktach – od szamponów poprzez spożywcze mięso, na dywanach kończąc, powoli lecz uporczywie wywiera destrukcyjny wpływ na ludzki organizm, a zwłaszcza zdolności reprodukcyjne. Nie bez powodu pewne procesy powodowane przez częsty kontakt z chemikaliami nazywane są “naśladownictwem hormonów” lub “zakłócaniem wydzielania”. Dokument “Znikająca męskość” pozwala przyjrzeć się niewidzialnemu zagrożeniu z bliska.