Profilaktyka w relacjach – część I | Rollo

Jeśli czerwona pigułka i świadomość Gry będą miały trwały wpływ na przyszłość, mam nadzieję, że czerwona pigułka stanie się lekiem zapobiegawczym dla sfeminizowanych uwarunkowań młodych mężczyzn.

Ta świadomość jest największym zagrożeniem dla kobiecego imperatywu i kobiecego prymatu społecznego. Omówiłem aspekty tej profilaktyki w Hear Me Now, Believe Me Later [Posłuchaj Teraz, Uwierzysz Później], ale ten post był bardziej perspektywą po fakcie z doświadczeń starszych mężczyzn i tego, jak żałują, że nie wiedzieli o czerwonej pigułce, grze i dynamice między płciami, o której pisałem przez ostatnie 12 lat mojego pisania.

Kiedy napisałem przełomowy post pt. Navigating the SMP [Nawigowanie po rynku matrymonialnym] i wprowadziłem wykres porównawczy Seksualnej Wartości Rynkowej, nie miałem pojęcia, jak wpływowy (i użytecznie dokładny) będzie. Moją nadzieją było wtedy edukowanie (choć trochę z przymrużeniem oka) młodszego pokolenia mężczyzn w ramach Czerwonej Pigułki na temat podstawowego zarysu tego, jak seksualna wartość rynkowa mężczyzn i kobiet rośnie i maleje w różnych fazach życia każdej z płci. Ten artykuł – i więcej niż kilka kolejnych – był spowodowany chęcią posiadania zarysu tego, czego młodzi mężczyźni powinni się spodziewać we współczesnym, zachodnim krajobrazie płci.

O ile krytycy tego wykresu Seksualnej Wartości Rynkowej chcieliby, abyś uwierzył, że jest to tylko jakiś tam wysiłek na bazie myślenia życzeniowego ze strony starszych mężczyzn przekonujących się o wyższej seksualnej wartości rynkowej, istotnym przesłaniem tego wykresu jest niewygodne ujawnienie strategii stosowanych przez kobiety w optymalizacji hipergamii w ciągu ich życia. Analizując chronologicznie, dostrzec można wiele interesujących do zidentyfikowania wzorców, które  stają się widoczne zarówno w motywacjach, jak i zachowaniach kobiet w różnych fazach ich życia.

W zależności od jej zdolności do ich spełnienia na danym etapie (atrakcyjność), możemy uzyskać lepszy ogólny obraz tego, co motywuje daną kobietę w tym okresie jej życia i odpowiednio dostosować Grę i/lub oczekiwania, aby jak najlepiej wykorzystać mężczyznę.

Roissy napisał fantastyczny artykuł o trudnościach związanych z prowadzeniem Gry wśród kobiet według przedziałów wiekowych w 2010 roku i odsyłam zainteresowanych czytelników do tego materiału, aby zapoznali się z tym artykułem podczas czytania tego, co tutaj proponuję. Dzięki lepszemu zrozumieniu tych faz i szczegółów Seksualnej Wartości Rynkowej podczas tych faz, mężczyzna może łatwiej dostosować swoją grę, utrzymać ramę, zastosować asertywny humor [Amused Mastery] i wiele innych zastosowań czerwonej pigułki /Gry potajemnie i pewnie, z rozsądnym oczekiwaniem wyniku lub lepszym zrozumieniem pułapek, które mogą na niego czekać.

Wyrocznia – Matrix Reaktywacja

— Coś słodkiego?
— Wiesz z góry czy to wezmę?
— Inaczej była bym marną wyrocznią.
— W takim razie nie mam wyboru.
— Przychodząc tu już dokonałeś wyboru, chcesz tylko wiedzieć czemu.

https://rumble.com/v3qyheg-wyrocznia-matrix-reaktywacja.html

 

Jednym z powszechnych wyobrażeń, jakie większość mężczyzn miała w odniesieniu do kobiety w moim poście pt. Saving the Best i tego, jak jej racjonalizacje dotyczące jej przeszłych i obecnych zachowań seksualnych wpłynęły na mężczyznę rozważającego rozwód, było to, że podlegała warunkom w określonych okresach swojego życia, które motywowały ją do tych zachowań.

Nie jestem pewien, czy realistyczne jest oczekiwanie, że Niebiesko Pigułkowy facet w tej sytuacji będzie postrzegał jej seksualne rozterki i samoświadomość jako sygnały ostrzegawcze [czerwone flagi], które możemy oddzielić od jego stanu – istnieje jednak pewna świadomość, która przychodzi wraz z czerwoną pigułką, która pomaga nam lepiej zrozumieć, czym są te czerwone flagi. Doradzamy mu, że powinien był wiedzieć, że ona szuka swojego Beta dostawcy, kiedy się z nią ożenił – było to w tej fazie życia kobiety, kiedy kobiety szukają konsolidacji własnego długoterminowego bezpieczeństwa.

Ale czy naprawdę możemy tego oczekiwać od faceta, który najprawdopodobniej oparł swoje decyzje o poślubieniu jej na fałszywych przypuszczeniach i nadziei na to, że ona “dojdzie do siebie”, by dzielić się z nim intensywniejszym życiem w późniejszym okresie ich małżeństwa? Czy naprawdę możemy oczekiwać, że będzie wiedział, jakie były jej motywacje dla jej długoterminowego bezpieczeństwa, skoro nigdy nie miał korzyści z tego, że te motywacje zostały mu wyjaśnione przez kolesi, którzy przełknęli czerwoną pigułkę?

Mając to na uwadze, przedstawiam tutaj ten zarys.

Oś czasu hipergamii - Rollo Tomassi

To, co skonstruowałem, to luźna i uogólniona chronologia tego, jak hipergamia wpływa na kobietę w ciągu życia typowej kobiety pomiędzy wiekiem 15 a 50 lat. Jestem w pełni przygotowany na te same okrzyki zwracające uwagę na uogólnienia i że nie wszystkie kobiety są takie [NAWALT], które zainspirował niesławny wykres Seksualnej Wartości Rynkowej, ale zrozumcie to, zanim jakakolwiek kobieta lub kobietom [femoid] wysunie te przewidywalne zastrzeżenia, jest to zarys; zmienne takie jak kultura, pochodzenie etniczne, moralność, status społeczno-ekonomiczny i okoliczności zewnętrzne są czynnikami, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie motywacji każdej kobiety. Ta oś czasu ma jednak służyć jako mapa drogowa, którą należy podążać, aby lepiej zrozumieć, co motywuje kobiety w poszczególnych fazach ich życia i miejmy nadzieję, że pomoże mężczyznom lepiej przygotować się na strategie, których kobiety będą używać, aby zoptymalizować hipergamię w tych fazach.

 

Zrozumienie hipergamii

 

Zanim zbytnio zaangażujemy się w tę chronologię, ważnym jest, aby dobrze zrozumieć, w jaki sposób hipergamia motywuje kobiety podczas tych faz. Wiele osób w manosferze lubi definiować hipergamię jako uzyskiwanie przez kobietę najlepszego efektu za jej atrakcyjność, ale jest to tylko jedna strona hipergamii. Korzystając z zasady Alfa Szmaci/Beta Płaci dotyczącej strategii podwójnego kojarzenia [pluralizm strategiczny] kobiet, staje się jasne, że istnieje dążenie do zrównoważenia hipergamii między tymi dwoma impulsami. Jak stwierdziłem w artykule pt. Schedules of Mating, hipergamia chce, aby obie strony równania Alfa Szmaci/Beta Płaci zostały zaspokojone przez tego samego mężczyznę, ale rzadko kiedy ta dualistyczna satysfakcja jest znajdowana u tej samej osoby.

Wierzę, że dążenie do hipergamicznej optymalizacji istnieje zarówno w impulsie do zapewnienia sobie najlepszych genów (teoria seksownego syna – Alfa Szmaci), jak i najlepszej inwestycji w zaopatrzenie/inwestycję emocjonalną (inwestycja rodzicielska – Beta Płaci), dla której można wykorzystać atrakcyjność kobiety. Problemem jest więc wykorzystanie jej atrakcyjności w odniesieniu do konkretnego etapu jej życia i okoliczności, które ten etap dla niej dyktuje. Nie trzeba dodawać, że warunki fizyczne kobiety, jej osobiste decyzje i współczesne naciski społeczne będą miały wpływ na tę “równowagę” (karierowiczostwo, feminizm, przekonania religijne itp.), ale myślę, że zastosowanie hipergamii tylko do strony Alfa Szmaci dualistycznej strategii seksualnej kobiet jest tylko w połowie poprawne.

Ważnym jest również, aby wziąć pod uwagę, że z ewolucyjnego punktu widzenia hipergamia zawsze dąży do optymalizacji którejkolwiek ze stron motywów Alfa Szmaci/Beta Płaci, która jest lepsza niż realistycznie uzasadnia to atrakcyjność każdej indywidualnej kobiety. Należy pamiętać, że współczesna presja społeczna (media społecznościowe itp.) pogarsza tę sytuację i jeszcze bardziej zniekształca realistyczną ocenę własnej Seksualnej Wartości Rynkowej [SWR] przez kobietę na danym etapie jej życia. Najbezpieczniejsze, monogamiczne związki kobiety będą tworzyć z mężczyznami, których postrzegają jako 1 do 2 stopni powyżej na skali tego, co ona postrzega jako swoje własne względne SWR.

 

Faza nastoletnia

 

Pozornie rozpocząłem ten względny wykres w wieku 15 lat, ponieważ jest to mniej więcej wiek po okresie dojrzewania, w którym dziewczęta osiągają dojrzałość, a nastoletni chłopcy zaczynają zwracać na nie prawdziwą uwagę.

Jak widać na całej osi czasu, cechy alfa w odniesieniu do nastoletnich sygnałów atrakcyjności są w dużej mierze oparte na atrybutach fizycznych i sprawności. Te fizyczne sygnały podniecenia, które dziewczęta uważają za najbardziej atrakcyjne u dorastających chłopców (później mężczyzn), będą trwać przez większą część życia kobiety, ale w okresie kształtowania się dziewczyny główną atrakcją dla niej jest “przystojny facet” z dobrym ciałem, odpowiednim kolorem oczu i odpowiednią fryzurą.

W wieku od 15 do 25 lat kobiety kojarzą mężczyzn i nadają im priorytety na podstawie ich cech fizycznych. Nawet stosunkowo introwertyczny facet z nastawieniem Beta i /lub ponurą “kreatywną” osobowością może nadal być uważany za Alfę, jeśli jego fizyczna obecność spełnia archetypowy profil atrakcyjności dziewczyny.

Główne uzasadnienie tego jest dość oczywiste, ponieważ fizyczne wskazówki (choć również pod wpływem zewnętrznym) są przede wszystkim wrodzone. To fizyczne zainteresowanie od okresu dojrzewania do wczesnej dorosłości jest najwyższym priorytetem w atrakcyjności. Te fizyczne sygnały atrakcyjności/pobudzenia są wewnętrzne; zewnętrzne sygnały atrakcyjności, takie jak status/wydajność, mają wpływ na stopniowe dojrzewanie kobiety, ale priorytetem jest fizyczność, a inne czynniki zewnętrzne (status, pewność siebie Alfy, Gra itp.), choć zdecydowanie korzystne, mają niższy priorytet ze względu na prosty fakt, że dziewczyna nie ma żadnego prawdziwego doświadczenia z facetem z Grą lub potrzebą zaopatrywania w dobra.

Zapach i atrakcyjność partnera
Atrakcyjność nie jest kwestią wyboru i świadomej decyzji – David DeAngelo

Długoterminowy potencjał zaopatrzenia [w dobra] na tym etapie rzadko jest nawet poddawany refleksji dla młodej kobiety. Od okresu dojrzewania dualistyczna strategia seksualna kobiety obraca się głównie wokół krótkoterminowych możliwości rozmnażania – Alfa Szmaci. Można to przypisać temu, że potrzeby zaopatrzeniowe dziewczyny/młodej kobiety są względnie zaspokajane przez rodzinę, państwo w pewnym stopniu, a nawet jej własne zdolności zaopatrzeniowe, a także pilną potrzebę rozmnażania, która wiąże się z hormonami i młodością.

Dodam tutaj zastrzeżenie, że priorytetowe traktowanie fizyczności przez kobietę jest odwrotnie proporcjonalne do stopnia, w jakim jej potrzeby są zaspokajane poza poszukiwaniem partnera lub możliwości krycia. Innymi słowy, jeśli w domu nie ma poczucia bezpieczeństwa (problemy z tatusiem), dorastająca dziewczyna przygotowuje się fizycznie i psychicznie na długoterminowego partnera wcześniej niż wtedy, gdy w jej życiu i domu obecny jest solidny męski ojciec. Więcej informacji na temat fizycznych aspektów tego zjawiska można znaleźć tutaj.

W skrócie nastoletnia Gra(kiedy jesteś w liceum) jest taka, że wygląd, budowa ciała i sprawność fizyczna są priorytetem atrakcyjności kobiety. Ten priorytet będzie podstawą dla jej sygnałów atrakcyjności w późniejszym okresie dojrzewania, ale najważniejsze są wygląd i wyniki.

 

Faza zerwania

 

Dodałem tę fazę tutaj, ponieważ staje się ona coraz bardziej powszechnym i potencjalnie szkodliwym zjawiskiem wśród młodych mężczyzn, którym doradzałem. Ogólnie rzecz biorąc, Faza Zerwania pojawia się mniej więcej w czasie ostatniego roku szkoły średniej (lub krótko po nim), kiedy młoda kobieta jest zmuszona do wejścia w konflikt między kontynuowaniem monogamicznego związku, który rozpoczęła w wieku nastoletnim, a zerwaniem go, gdy zbliżają się studia lub zwykłe pragnienie “wolności”, gdy zbliża się do okresu młodej/wczesnej dorosłości, ukończenia studiów i prawdopodobnie wyprowadzenia się z domu na czas bliżej nieokreślony.

Jest to poważna frustracja dla młodych mężczyzn o umysłach zdominowanych przez myślenie bety, którzy ulegają feministycznemu warunkowaniu, które przekonuje ich, że zostaną nagrodzeni za lojalność, wsparcie i budowanie równości w relacjach z dziewczyną. Uwydatniam tę fazę, ponieważ dość często to właśnie w tym początkowym punkcie młodzi mężczyźni są gotowi pójść na kompromis w swoich życiowych ambicjach, aby odegrać rolę, do której predysponuje ich kobiece uwarunkowanie. Niebezpieczeństwo polega na podejmowaniu długoterminowych decyzji życiowych w celu utrzymania związku, co do którego facet wierzy, że jego poświęcenie zostanie nagrodzone na rzecz osobistych celów lub rozwijania pasji i osobistego potencjału.

Oto ostrzeżenie dla każdego późnego nastolatka/wczesnego dorosłego mężczyzny: Jest to zazwyczaj moment, w którym będziesz musiał dokonać prawdziwej osobistej oceny siebie, jeśli masz dziewczynę. Będzie to pierwszy czerwono pigułkowy test z feminizacji. Większość facetów pod wpływem niebieskiej pigułki po raz pierwszy wchodzi w związek z “niewidzialnym przyjacielem” (związek na odległość) lub zmienia swoje priorytety edukacyjne, aby dostosować je do utrzymania związku.

Statystycznie dziewczyna, z którą spodziewałeś się zbudować życie jak z bajki Disneya, zerwie z tobą, gdy jej opcje się poszerzą, a twoje zawężą (z powodu priorytetowego traktowania jej celów ponad własnymi). Decyzje, które podejmiesz na tym etapie, zależą od Ciebie, ale zrozum (z wyjątkiem osobistych przekonań), że ten etap nadejdzie, gdy SMV kobiety zacznie gwałtownie rosnąć, a wraz z nim możliwości, których do tej pory nie była świadoma.

 

Imprezowe lata

 

Pięcioletni okres między 20 a 25 rokiem życia jest tym, co eufemistycznie nazywam” latami imprezowymi” kobiety. To właśnie na tym etapie kobiety zazwyczaj doświadczają swojej szczytowej Seksualnej Wartości Rynkowej (22-23 lata) i jak stwierdziłem w tekście Navigating the SMP, w żadnym innym momencie życia kobiety nie będzie dla niej dostępnych tak wiele opcji społeczno-seksualnych. Wielu moralistów z manosfery uważa, że kobiety powinny wychodzić za mąż i zachodzić w ciążę w latach imprezowych, ponieważ jest to punkt szczytowej płodności, a także fizycznego piękna, a w nie tak odległej przeszłości przed rewolucją seksualną z pewnością miało to sens. Jednak w warunkach społecznych ostatnich ponad 50 lat priorytety kobiet uległy zmianie.

Optymalny wiek do pierwszej ciąży to jest 20-24 lata
Historia Michaela, WSZYSTKIE komentarze Michaela

Dostępne możliwości – społeczne, seksualne, edukacyjne i zawodowe – których kobieta doświadcza w tych latach, są dla niej dostępne w odniesieniu do jej Seksualnej Wartości Rynkowej [SWR]. W żadnym momencie życia konkretnej kobiety nie znajdziesz bardziej zarozumiałej i pewnej siebie odnośnie swojej dominacji w społeczeństwie (w zależności od opcji), którą cieszy się w stosunku do swojej atrakcyjności. Jej osobisty wizerunek będzie opierał się na zasługach i choć z pewnością jest możliwe, że jest utalentowana i/lub inteligentna, jej możliwości zależą od jej atrakcyjności i wpływu, jaki wywiera na podejmowanie decyzji przez innych (mężczyzn i kobiety).

Priorytety związane z podnieceniem fizycznym, które miała w liceum, pozostają głównym priorytetem atrakcyjności, jednak w miarę dojrzewania do nowych doświadczeń, które zapewnia jej szczyt Seksualnej Wartości Rynkowej, status, a później zamożność (bogactwo lub potencjalne zaopatrzenie) zaczynają być dodawane do mieszanki cech interesujących ją u mężczyzny w odniesieniu do atrakcyjności. Gdy kobiety uczą się użyteczności swojej względnej SWR i zaczynają rozumieć przyszłą potrzebę długoterminowego zaopatrzenia (na pewnym poziomie świadomości), zaczynają rozumieć transakcyjną naturę swojej sprawczości seksualnej.

To właśnie w okresie imprez kobiety zaczynają preferować “randki” z mężczyznami starszymi od siebie. Generalnie jest to różnica 5-7 lat, jednak Roissy postuluje, że nawet bardziej dojrzali mężczyźni nadal mają potencjał w zależności od ich własnej Seksualnej Wartości Rynkowej:

„Trudno w to uwierzyć, ale często łatwiej jest przespać się z bardzo młodą kobietą niż ze starszą, jeśli jest się starszym mężczyzną. Dzieje się tak, ponieważ 20-40% kobiet pociąga starszy mężczyzna. Jest to w nich mocno zakorzenione, a to mocno zakorzenione może być wzmocnione przez kiepskie wychowanie rodzinne wynikające z rozwodu rodziców lub nieobecnych ojców. Samotne matki są największym źródłem przyszłych pokoleń puszczalskich córek, jakie kiedykolwiek znał świat.”

Podczas imprezowych lat hipergamia jest nadal mocno zakorzeniona w atrakcyjności fizycznej/krótkoterminowych sygnałach godowych, jednak kobiety zaczynają doceniać cechy osobowości świadczące o pewności siebie i charakterze (alfa) w odniesieniu do jej długoterminowej inwestycji. W późniejszych latach imprezowania hipergamia kobiety prowadzi ją do poszukiwania seksownego łajdaka Alfy, który może być również uformowany (oswojony) w jej długoterminowy ideał – jest to efekt Tarzana, chęć zoptymalizowanej równowagi hipergamicznych zainteresowań u tego samego mężczyzny Alfa. Koncepcja polega na tym, że Mężczyzna Alfa może zostać oswojony, w niektórych przypadkach zmuszony przez ciążę, do przyjęcia roli dostawcy, której wymaga druga połowa jej strategii seksualnej.

Bądź niebezpieczny, ale zdyscyplinowany – Jocko Willink i Jordan Peterson

Jednym z elementów atrakcyjności starszych mężczyzn (którzy wykorzystują swój potencjał SWR) jest to, że ich zdolność do utrzymywania nie tylko siebie, a jednocześnie utrzymania ponadprzeciętnej budowy ciała, ma tendencję do bycia formą preselekcji dla tej hipergamicznej równowagi, gdy kobiety dojrzewają podczas drugiej części swoich lat imprezowych.

Dla jasności, gdy kobieta staje się bardziej świadoma swojej malejącej zdolności do seksualnego konkurowania z atrakcyjnością młodszych kobiet, jej pociąg do czegoś więcej niż tylko fizycznych aspektów mężczyzn zaczyna nabierać wyższego priorytetu. Aspekty te (status, pewność siebie, zamożność, dojrzałość, obycie, itp.) są zwykle spotykane u mężczyzn wystarczająco starych, którzy mieli doświadczenie, aby je zdobyć.

Powinienem również dodać, że zdarzają się przypadki kobiet, które z powodu pewnych warunków lub okoliczności rezygnują z lat imprezowych. Albo ich sytuacja społeczno-ekonomiczna na to nie pozwala, albo wczesna, nieplanowana ciąża, albo przekonania religijne, ale bez względu na powód, przechodzą przez tę fazę bez poczucia, że ją wykorzystały. Pod pewnymi względami może się to wydawać lepszym wyborem niż jazda na przysłowiowej “karuzeli kutangów” do fazy Olśnienia i Przejściowej (omówionej w następnym poście), ale ważnym jest, aby pamiętać, że te okoliczności nie dyskwalifikują kobiety z procesu dojrzewania, który tutaj opisałem.

Dlaczego wiek kobiety w momencie zawierania małżeństwa ma znaczenie i co to mówi nam o błędzie wierzchołkowym
Seks przedmałżeński a stabilność małżeńska – Przeciwstawne tendencje [Institute for Family Studies]

W niektórych przypadkach może to być źródłem urazy do mężczyzny za to, że “powstrzymał ją” przed wszystkimi doświadczeniami, przez które przeszły jej koleżanki (przez co ona zastępczo żyła), lub może to być jej lepsze zrozumienie, w jaki sposób inni mężczyźni (percepcyjnie) lepiej spełniają jej równowagę hipergamiczną niż ten, na którego zdecydowała się wcześniej, w czasie gdy nie była na tyle dojrzała, aby to zrozumieć. Jak zbadamy w następnym poście, ta uraza może być późniejszym źródłem niezadowolenia małżeńskiego (i rozwodu) dla kobiet zbliżających się do fazy Olsnienia i Przejściowej.

Ten post jest pierwszym z 3-częściowej serii. W części 2 przedstawię fazy Olśnienia, Przejścia, Bezpieczeństwa i Rozwoju.

Źródło: Preventative Medicine – Part I

 

Wiązanie się ze starą panną to kiepski pomysł

https://rumble.com/v2xno81-wizanie-si-ze-star-pann-to-kiepski-pomys.html

30 lat - ściana