Feministki uważają, że seksistowscy mężczyźni są bardziej seksowni niż „przebudzeni” – dr David Ley [Psychology Today]

Dlaczego kobiety uważają seksistowskich mężczyzn za pociągających?

Feministki uważają, że seksistowscy mężczyźni są bardziej seksowni niż „przebudzeni”

Woke, wokeness, wokeizm czyli o ideologii wojowników sprawiedliwości społecznej słów kilka.

Kobiety lubią złych chłopców [przystojnych łajdaków], a przynajmniej tak się mówi. I jest wiele pisemnych i anegdotycznych doświadczeń, które to potwierdzają. Mężczyźni często narzekają, że są wrzucani do „strefy przyjaciółmi”, czyli sytuacji w której mężczyźni szanujący kobiece zainteresowanie, są umieszczani w roli przyjaciela, a nie potencjalnego chłopaka. Społeczność „podrywaczy” przyjęła tę koncepcję, wypracowała pewne sposoby i rozpoczęła uczenie mężczyzn, jak zachowywać się w asertywny, dominujący sposób, który rzekomo jest bardziej „skuteczny” w przypadku podrywania kobiet. Wiele z tych koncepcji i dynamik zostało nazwanych seksistowskimi i mizoginistycznymi, co odzwierciedla podstawowe przekonania, że mężczyznom „należy się” seks. Z kolei społeczność „incelów”, grupa internetowych mężczyzn, którzy gorzko, gwałtownie i ze złością narzekają na życie w „mimowolnym celibacie”, atakują kobiety za to, że wybrały „samców alfa”, a nie łagodniejszych, milszych mężczyzn… takich jak oni?

Incele aby poruchać, chcą poddać się operacjom plastycznym żeby upodobnić się do kobiet.

Kobiety, które przyznają, że lubią niegrzecznych chłopców – lub pociągają ich asertywni lub dominujący mężczyźni – są czasami krytykowane za „zinternalizowane” mizoginistyczne postawy lub po prostu za naiwność i głupotę lub nierozpoznanie albo nieuznawanie, że seksizm jest szkodliwy. Podczas kampanii prezydenckiej w 2016 roku fanki ówczesnego kandydata Trumpa z dumą zaprosiły swojego kandydata, by je chwycił [za pipę], po opublikowaniu taśm, na których Trump omawia chwytanie kobiet bez zgody. Te kobiety zostały ogłoszone zdrajcami innych kobiet lub potępione jako zwiedzione. Inni sugerowali, że kobiety mogą wybierać typy złych chłopców, aby uzyskać ochronę przed innymi, bardziej agresywnymi i wrogimi mężczyznami, teorię określaną jako „haracz za ochronę”. Niektórzy po prostu sugerują, że seksizm jest podstępny i że ta dynamika infiltruje nasze wybory bez naszej wiedzy.

Trump can grab my pussy

Są to złożone, wysoce upolitycznione procesy, które sprzyjają konfliktom i wytykaniu palcami. Niestety, badania sugerują, że kobiety rzeczywiście uważają seksistowskich mężczyzn za atrakcyjnych. Pelin Gul i Tom Kupfer niedawno opublikowali badania, w których przeprowadzili wiele eksperymentów, sprawdzając pociąg kobiet względem różnych typów mężczyzn oraz odgadując motywacje kobiet.

„Życzliwy seksizm ma szkodliwy wpływ na kobiety, ale kobiety wolą bardziej mężczyzn przejawiających zachowania życzliwie seksistowskie od tych nie przejawiających takich zachowań. Głównym wyjaśnieniem tego paradoksu jest to, że kobiety reagują na powierzchownie pozytywny wygląd życzliwego seksizmu, nie będąc świadomymi jego subtelnie szkodliwych skutków. Proponujemy alternatywne wyjaśnienie zaczerpnięte z ewolucyjnych i socjokulturowych teorii dotyczących preferencji partnera: kobiety uważają życzliwie seksistowskich mężczyzn za atrakcyjnych, ponieważ życzliwie seksistowskie postawy i zachowania sygnalizują, że mężczyzna jest skłonny do inwestowania w nie. Pięć badań wykazało, że kobiety preferują mężczyzn przejawiających  życzliwie seksistowskie nastawienie (badania 1a, 1b i 3) i zachowania (badania 2a i 2b), zwłaszcza w kontekście kojarzenia się w pary, ponieważ życzliwie seksistowscy  partnerzy są postrzegani jako chętni do inwestowania (ochrona, zaopatrzenie i zobowiązanie). Kobiety preferowały życzliwych seksistowskich mężczyzn, mimo że postrzegały ich również jako protekcjonalnych i podważających. Odkrycia te poszerzają zrozumienie motywów kobiet do popierania życzliwego seksizmu i sugerują, że kobiety wolą życzliwie seksistowskich mężczyzn, pomimo świadomości szkodliwych konsekwencji.” – Źródło: Pers Soc Psychol Bull. 2019 Jan;45(1):146-161; Benevolent Sexism and Mate Preferences: Why Do Women Prefer Benevolent Men Despite Recognizing That They Can Be Undermining? https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29957149/

Wcześniejsze badania sugerowały, że biologia ewolucyjna wyjaśnia tę dynamikę, wskazując na odkrycia, według których kobiety preferują mężczyzn o bardziej męskich cechach i większej liczbie wskaźników „sprawności”. Jednak wiele z tych sensacyjnych odkryć jest kwestionowanych, a nieudane replikacje prowadzą do wątpliwości, czy efekty te można wiarygodnie przewidzieć lub zmierzyć.

Kryzysowi replikacji w psychologii kończą się wymówki

Gul i Kupfer wybierają podobną taktykę, ale idą w nieco innym kierunku. Sugerują, że zainteresowanie kobiet seksistowskimi mężczyznami, szczególnie mężczyznami, którzy przejawiają „życzliwy seksizm”, może być postrzegane przez kobiety jako zainteresowanie mężczyznami inwestującymi zasoby w kobietę.

Życzliwy seksizm opisuje formę seksizmu, która jest jawnie mniej wroga i mizoginistyczna i odzwierciedla przekonania, których mnie nauczono jako mężczyznę z południa Stanów Zjednoczonych. Dobroczynny seksizm obejmuje przekonania takie jak:

–     Kobiety powinny być „wynoszone na piedestał”.
–     Kobiety powinny być hołubione i chronione przez mężczyzn.
–     Mężczyźni powinni być gotowi do poświęceń, aby zapewnić byt kobietom.
–     Kobiety są bardziej cnotliwe niż mężczyźni.
–     Kobiety są bardziej wyrafinowane i czyste w porównaniu do mężczyzn.

Życzliwy seksizm

Żelazne Prawo Projekcji Przebudzonych – za każdym razem, gdy przebudzona osoba [woke] mówi, że popierasz jakąś politykę z powodu X ( gdzie X to rasizm, chciwość, strach itp.), projektuje na ciebie swoje najgłębsze uczucia.

Pomimo aspektów życzliwego seksizmu, które wydają się rycerskie i romantyczne, wcześniejsze badania wykazały, że kobiety, które popierają te przekonania, często wykazują aprobatę dla ograniczeń swobód, niezależności i autonomii kobiet oraz mogą wpływać na poparcie kobiet dla egalitaryzmu płci.

Gul i Kupfer wykorzystali kilka różnych powiązanych eksperymentów, aby sprawdzić, dlaczego kobiety uważają mężczyzn o tego typu przekonaniach za bardziej seksownych i pociągających.

Odkryli, że kobiety, które postrzegały tego typu mężczyzn jako bardziej atrakcyjnych, postrzegały również mężczyzn jako bardziej skłonnych do ich ochrony i opieki oraz do zaangażowania się w związek. Co ciekawe, te kobiety nie były zakochanymi głupcami, ale miały otwarte oczy: pomimo pociągu do tych mężczyzn i postrzegania ich jako dobrych partnerów i męzów, kobiety postrzegały tych mężczyzn jako podważających i protekcjonalnych oraz bardziej skłonnych do nakładania ograniczeń na kobiety.

Gul i Kupfer przeprowadzili kilka oddzielnych eksperymentów, pokazując, że ich wyniki powtarzały się w różnych próbkach i przy użyciu różnych metod (ważna strategia) oraz że efekt był widoczny zarówno u potencjalnych partnerów, jak i współpracowników. Nawet w przypadku mężczyzn, którzy nie byli brani pod uwagę jako potencjalni partnerzy intymni, kobiety częściej postrzegały seksistowskich mężczyzn jako bardziej atrakcyjnych. Kobiety, które były zarówno bardziej, jak i mniej [opętane przez poglądy] feministyczne, wykazywały podobny poziom pociągu do seksistowskich mężczyzn, więc efekt ten nie wynika z tego, że kobiety nie są wystarczająco „obudzone [postępowe, zlewaczałe]”.

Narodziny Feminizmu w 1848 roku, w Seneca Falls, w stanie Nowy Jork

W jednym z eksperymentów sprawdzano, czy oceny kobiet dotyczące seksistowskich mężczyzn różnią się w zależności od wskazówek, że w pobliżu jest więcej wrogich mężczyzn, przed którymi kobieta może potrzebować ochrony. Ale tutaj znowu na pociąg kobiet względem seksistowskich mężczyzn nie miała wpływu jej potencjalna potrzeba ochrony przed bardziej wrogo nastawionymi mężczyznami.

Atrakcyjność nie jest kwestią wyboru i świadomej decyzji – David DeAngelo

Badania Gula i Kupfera oferują nowy sposób podejścia do tej złożonej dynamiki przyciągania i atrakcyjności, integrując rolę wpływów ewolucyjnych z kulturowymi oczekiwaniami dotyczącymi ról społecznych. Podważa również niektóre z wprowadzających w błąd przekonań, które obwiniają zarówno kobiety, jak i mężczyzn za utrzymywanie się seksizmu w naszym społeczeństwie. Należy zauważyć, że seksizm i mizoginia nie są identycznymi pojęciami. Kate Manne sugeruje, że w mizogini chodzi bardziej o kontrolę nad kobietami niż o nienawiść i argumentuje, że seksizm jest bardziej ideologią, która wspiera powody, dla których traktujemy kobiety inaczej.

Umawianie się z feministkami okazało się jedną z najmniej inspirujących decyzji, jakie kiedykolwiek podjęłam”. — Kate Iselin

Kobiety, które uważają seksistowskich mężczyzn za atrakcyjnych, nie są zdrajcami innych kobiet ani naiwnymi kobietami, które nie rozumieją swoich wyborów. Zamiast tego są kobietami podejmującymi racjonalne decyzje i akceptującymi kompromisy. Uznają, że bardziej korzystne może być posiadanie partnera, który jest im oddany, chętny do poświęceń dla nich i ich rodziny, niż „przebudzony [zlewaczały]” męski feminista, który chce, aby były niezależne.

Z niecierpliwością czekam na przyszłe badania, które mogą zbadać własne postrzeganie przez mężczyzn ich postaw wobec kobiet. Czy mężczyźni, którzy wyznają życzliwe seksistowskie przekonania, zdają sobie sprawę z tego, że mogą zwiększyć swoją atrakcyjność, jednocześnie potencjalnie będąc postrzegani jako protekcjonalni? Jednak na razie być może te badania pomogą nam przestać atakować seksistowskich mężczyzn jako mizoginiczne narzędzia patriarchatu i uznać, że ta dynamika społeczna istnieje z powodu wyborów zarówno mężczyzn, jak i kobiet, z powodów innych niż władza, nienawiść czy kontrola.

Źródło: Psychology Today, Feminists Think Sexist Men Are Sexier Than “Woke” Men

Zobacz na: Feminizm, trójkąt Karpmana i szukanie kozła ofiarnego
Ciekawostki o sojownikach [soy boy’ach]
Dlaczego oni to robią? | Paul Joseph Watson

Męscy feminiści - Dziewuchy dziewuchom

Neuropek(to chyba) połączenie nerda, twerpa i kooka – ktoś niezręczny społecznie, maniak, cymbał i świr jednocześnie