Wierne kobiety, które wybierają dobrych żywicieli są kluczem do ewolucyjnego przejścia do nowoczesnej rodziny

28 maj 2012

Badanie z 2012 roku dowodzi, że we wczesnej ewolucji człowieka, kiedy wierne samice zaczęły wybierać dobrych żywicieli jako partnerów, wiązanie się w pary zastąpiło rozwiązłość, kładąc podwaliny pod powstanie instytucji współczesnej rodziny.

Badanie pomaga odpowiedzieć na długoletnie pytania z obszaru biologii ewolucyjnej o to, w jaki sposób współczesna rodzina, charakteryzująca się intensywnymi, społecznymi związkami z wyłącznymi partnerami, wyłoniła się po wcześniejszych czasach rozwiązłości. Oprócz ustanowienia stabilnych, długotrwałych związków, przejście do łączenia się w pary charakteryzowało się również zmniejszeniem konkurencji między samcami na rzecz zapewnienia samicom opieki i bliskiego zaangażowania rodziców.

Badanie pokazuje matematycznie, że najczęściej proponowane teorie przejścia do łączenia się w pary u ludzi nie są biologicznie wykonalne. Jednakże, badanie przedstawia nowy model pokazujący, że przejście do łączenia się w pary może nastąpić, gdy uwzględni się wybór i wierność samic, wśród innych czynników. Rezultatem tego jest zwiększony nacisk na zapewnienie samicom bezpieczeństwa w porównaniu z rywalizacją samców o krycie.

Efekt ten jest najwyraźniejszy u samców o niskiej randze, które mają małe szanse na zdobycie partnerki w konkurencji z samcem o wysokiej randze. W ten sposób samiec z niską pozycją próbuje kupić krycie poprzez utrzymywanie samicy, co z kolei jest wzmacniane przez samice, które wykazują preferencje dla samca z niską pozycją, “zapewniającego” krycie, jak twierdzi autor Sergey Gavrilets, zastępca dyrektora ds. działalności naukowej w Narodowym Instytucie Syntezy Matematycznej i Biologicznej oraz profesor na Uniwersytecie Tennessee-Knoxville.

“Gdy samice zaczną wykazywać preferencje do bycia utrzymywanymi, inwestycja samców o niskiej randze w zaopatrywanie samic w stosunku do konkurencji między samcami opłaca się” – wyjaśnia Gavrilets.

Sergey Gavrilets twierdzi, że wyniki badań opisują “rewolucję seksualną” zapoczątkowaną przez samce o niskiej randze, które zaczęły dostarczać pożywienie, aby uzyskać potomstwo. Dodał jeszcze, że: “Gdy proces ten już się rozpoczął, doprowadził do swego rodzaju samo udomowienia, w wyniku którego powstał żyjący w grupie gatunek utrzymujących samców i wiernych samic”.

Badanie ujawnia, że wybór samicy odegrał kluczową rolę w ewolucji człowieka i że przyszłe badania powinny obejmować zmienność międzyosobniczą, aby pomóc wyjaśnić społeczne dylematy i zachowania, według Gavriletsa.

Źródło: Faithful females who choose good providers key to evolutionary shift to modern family, study finds

Narodowy Instytut Syntezy Matematycznej i Biologicznej (NIMBioS) skupia naukowców z całego świata, którzy współpracują ponad granicami dyscyplin w celu poszukiwania rozwiązań podstawowych i stosowanych problemów w naukach przyrodniczych. NIMBioS jest wspierany przez National Science Foundation, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych oraz Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, przy dodatkowym wsparciu The University of Tennessee, Knoxville.

 

Zobacz na: Paradoks wyboru – Barry Schwartz
Zasada 80/20: Zasada Pareto w relacjach męsko damskich
Wybór partnera – dobór płciowy
Skakanie z gałęzi na gałąź jak małpa [Monkey Branching]