Prakseologia i prawda o grze

Prakseologia i prawda o grze

Vox Day jest w dużej mierze odpowiedzialny za to, że pomógł mi dostrzec błąd w moich działaniach i wyleczyć się z uzależnienia od programów kontroli populacji w masowych mediach. Zajęło mi to całe lata czytania jego starych felietonów w World Net Daily i codziennych wpisów na jego blogu, aby w końcu odłączyć się od mojego regularnego programu ideologii napędzanej przez establishment republikańsko-neokonserwatywny. Podczas całego tego czasu czytania i debatowania wśród obsrańców na blogu Vox Popoli w końcu kliknąłem na kilka odniesień do stron internetowych poświęconych austriackiej ekonomii i Instytutu Misesa. To, delikatnie mówiąc, wprowadziło mnie w zupełnie nowy sposób postrzegania ekonomii i polityki.

Ukończywszy (obecnie w dużej mierze bezużyteczny) kierunek biznesowy na Uniwersytecie Hawajskim, miałem dwa lata kursów ekonomicznych i z perspektywy czasu zdałem sobie sprawę, że podstawowa różnica między programem nauczania ekonomii opartym na Keynesie w mojej uczelni biznesowej a szkołą austriacką i jej zwolennikami, jest taka, że ekonomia keynesowska zaczyna się od błędnego, zwodniczego założenia, że ekonomia (tak jak jest przedstawiana i nauczana w środowisku akademickim) jest nauką ścisłą, na równi z chemią i fizyką, i że naukowcy mogą kontrolować gospodarkę za pomocą scentralizowanego planowania opartego na naukowych “prawach”, podczas gdy teoria austriacka opiera się na prakseologii.

Każdy zainteresowany dogłębnym opisem prakseologii i różnic między nią a “twardymi” naukami powinien przeczytać dzieło austriackiego luminarza Murraya Rothbarda na temat prakseologii tutaj (pdf).

 

“Prakseologia – metodologia szkoły austriackiej” – wykład Norberta Slenzoka

Jednak ze względów praktycznych, ponieważ traktat Rothbarda na ten temat jest dość dogłębny, możemy po prostu posłużyć się definicją zamieszczoną przez Wikipedię, która we wpisie dotyczącym prakseologii określa ją w następujący sposób:

    “Prakseologia to dedukcyjna nauka o ludzkim działaniu oparta na aksjomacie działania. Najczęściej termin ten używany jest w związku z austriacką szkołą ekonomii, stworzoną przez ekonomistę Ludwiga von Misesa.”

 Dedukcyjna nauka o ludzkim działaniu oparta na aksjomacie działania…więc co to jest ten aksjomat działania?

    “Aksjomat działania to aksjomat, który zawiera w sobie kryterium zalecania działania. Aksjomaty działania mają postać “Jeśli jakiś warunek zachodzi, to należy wykonać następujące czynności”.

Biorąc pod uwagę, że Vox jest zarówno przypisywanym kreacjonistycznym chrześcijaninem, jak i zdeklarowanym zwolennikiem Szkoły Ekonomii Austriackiej, uważam za całkowicie pasujące, że jest on również zwolennikiem gry, jednocześnie całkowicie odrzucając znaczenie biologii ewolucyjnej i psychologii, które są tak zwanymi naukami cytowanymi przez wielu zwolenników gry i PUA. W wątku komentarzy odpowiedzi Voxa na GBFM, pisze on:

    “Biologia ewolucyjna to nic innego jak bajki ex post facto, a psychologia to bzdury. Gra nie wymaga ugruntowania w niczym poza obserwacją ludzkich zachowań i konstruowaniem z nich modeli predykcyjnych. “Dlaczego” jest nieistotne.”

Innymi słowy, Gra, tak jak ją poznaliśmy na tych obrzeżach sieci internetowych, jest Prakseologią… tzn. Gra jest dedukcyjnym badaniem ludzkiej seksualności i zachowań międzyludzkich opartym na aksjomacie działania – “Jeśli jakiś warunek zachodzi, to należy wykonać następujące czynności”.

Oto ale jeden przykład, jaki na szybko przychodzi mi do głowy, że Gra jest oparta na aksjomacie działania:

*Kobiety często poddają mężczyzn „gówno testom”. Mężczyźni zainteresowani kojarzeniem się z kobietą muszą nauczyć się rozpoznawać, kiedy ona to robi. Kiedy upewni się, że ona faktycznie próbuje go przetestować, istnieje kilka znanych odpowiedzi, które inni mężczyźni stosowali z różnym skutkiem, takich jak “zgódź się i wzmocnij “*.

Spojrzenie na grę jako na ćwiczenie z prakseologii powinno pomóc tym, którzy zmagają się z moralnością akceptacji tych idei opisu i zakazu gry, w przeciwieństwie do gwałtownego niesmaku wobec niemoralności rozwiązłości, którą wielu (ale nie wszyscy) zwolenników gry popiera i celebruje.

Nie próbuję wypowiadać się za nikogo innego, ale wierzę, że linia podziału pomiędzy tymi z nas w Manosferze, którzy są nominalnie chrześcijanami i popierają chrześcijańskie małżeństwo (Vox, Dalrock i inni), i nie widzą konfliktu pomiędzy grą a chrześcijańską moralnością, a wszystkimi innymi chrześcijanami, którzy podnoszą na ten temat rękę i wielokrotnie ją potępiają, polega na tym, że ci z nas, którzy są za, po prostu postrzegają grę jako prakseologię; nie jest to twarda nauka, ani kodeks moralny, według którego należy żyć. Raczej jest to po prostu użycie rozumowania dedukcyjnego w celu wymyślenia aksjomatów działania, aby opisać ‘jak’ i ‘dlaczego’ ludzkiego między płciowego przyciągania i zachowań godowych.

Te aksjomaty działania są użytecznymi narzędziami dla mężczyzn, aby rozpoznać i odwrócić niezliczoną ilość celowo zaszczepionych dysfunkcyjnych zachowań i cech, które przenikają instytucje społeczeństwa, programowanie masowych mediów i wywrócenie naszych kościołów z bałwochwalstwem kultu Bogini. Ponieważ coraz więcej mężczyzn przyjmuje aksjomaty Prakseologii Gry, coraz więcej odkrywa anegdotycznie, że są one oparte na obserwowalnych prawdach, niezależnie od moralności mężczyzn przeprowadzających “testy w terenie”.

Tylko dlatego, że mężczyźni przywiązani do moralności chrześcijańskiej mogą czerpać pomysły i dyskutować z aksjomatycznymi prawdami Gry z niemoralnie rozwiązłymi PUA, nie oznacza, że trzymamy się tego jak jakiejś nowej religii, nowego paradygmatu moralnego lub nowego idola, który ma być czczony ślepo i w całkowicie oddanej wierze; ani nie oznacza, że bronimy lub gloryfikujemy cudzołóstwo i rozwiązłość.

Wszyscy jesteśmy upadłymi grzesznikami. W oparciu o naszą wspólną, upadłą i upodloną naturę grzeszników, wyrzucanie aksjomatycznych prawd o grze tylko dlatego, że są one głoszone przez seksualnych grzeszników, jest podobne do wyrzucenia TWOJEGO argumentu (jakiegokolwiek argumentu na jakikolwiek temat, który zdecydujesz się przedstawić) w oparciu o twoją własną grzeszną naturę.

Jeśli rozważa się idee na podstawie ich własnej wartości, a nie osoby, która je głosi, nie powinno być żadnych problemów moralnych z mężczyznami stosującymi aksjomatyczne działania zalecane przez niemoralnych praktyków gier na własny użytek, aby osiągnąć swoje własne boskie cele podtrzymywania przymierza małżeńskiego i prowadzenia rodziny. 

Jak napisał Vox w swoim poście Gra vs Kościelne bałwochwalstwo [Game vs. Churchian Idolatry]:

    „Teraz, Gra to nie Chrystus. Gra nie jest Prawdą. Ale gra jest prawdą, a ten, kto przychodzi kochać prawdę, z czasem przyjdzie kochać także Prawdę.”

Amen.

Wszyscy pewnego dnia staniemy przed naszym Stwórcą i będziemy musieli odpowiedzieć za nasze grzechy.

Ze wszystkich moich grzechów, których rozliczenia się obawiam, “nauczenie się zaniedbywania mojej żony poprzez czytanie anegdot podrywaczy w internecie ” zdecydowanie nie jest jednym z nich.

Źródło: Praxeology & the truth of Game

 

Zobacz na: Prawo Briffaulta: jedna z ważniejszych rzeczy jakie musisz wiedzieć jako mężczyzna
Prawda o samoocenie kobiet i dlaczego TY masz władzę
Brutalna prawda o kobiecej naturze – Jak kobiety postrzegają mężczyzn?
Rozwiązłe kobiety. Świat staje się bardziej hedonistyczny dzięki kobiecemu wyzwoleniu.