Wzrost gospodarczy oparty na kobietach

23 sierpień 2019

Media i społeczeństwo koncentruje się na różnorodności płci, luce płacowej między mężczyznami a kobietami oraz roli kobiet w miejscach pracy, co stało się kluczowym tematem w 2019 roku. Korporacje i inwestorzy zwracają na to uwagę.

Wzrost gospodarczy oparty na kobietach

 

Dla kobiet, te publiczne dyskusje stworzyły scenę dla większej równości w takich obszarach jak edukacja, awans zawodowy, wzrost dochodów i siła konsumentów. Dla firm i inwestorów, którzy przyjmą te trendy, oznacza to liczne korzyści, od bardziej zniuansowanego ładu korporacyjnego i wyników po wzrost wyników.

Serotonina vs dopamina – 7 różnic pomiędzy przyjemnością a szczęściem – dr Robert Lustig
USA: Kobiety mają coraz większe trudności ze znalezieniem mężczyzn, którzy zarabiają tyle samo co one.

Seks jest tani [dla około top 30% mężczyzn] – Mark Regnerus
Co jeśli kobiety po prostu nie lubią mężczyzn: Ekonomiczne konsekwencje zbywania mężczyzn przez kobiety – Aaron Clarey
Hipergamia i hipogamia

Niedawny duet raportów Morgan Stanley Research podchodzi do tego tematu z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze, w jaki sposób rosnąca populacja kobiet w wieku najwyższej aktywności zawodowej w Stanach Zjednoczonych – z których wiele jest samotnych i skoncentrowanych na karierzebędzie miała większą reprezentację w sile roboczej, pomoże w zwiększeniu płac i stworzy potencjalnie duże siły napędowe w wielu kategoriach produktów konsumenckich.

W drugim raporcie, zespół Quantitative Equity Research dzieli się własnymi ramami, aby pomóc inwestorom zidentyfikować spółki najbardziej zróżnicowane pod względem płci, które mają tendencję do bycia większymi, osiągania lepszych zwrotów z akcji i skłaniają się ku mniejszej zmienności.

Łącznie oba raporty dowodzą, że w nadchodzących latach kobiety będą siłą napędową rozmów o gospodarce zarówno od wewnątrz – jako siła robocza napędzająca lepsze wyniki firm – jak i na zewnątrz, jako konsumenci napędzający wydatki uznaniowe i PKB.

 

Określenie różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Stanach Zjednoczonych

PARADOKS SIMPSONA

Podczas gdy w ostatnich latach coraz więcej kobiet awansowało na wyższe stanowiska, nie udało im się jeszcze osiągnąć równości w wynagrodzeniach z mężczyznami [gdy metodologia liczenia polega na zestawieniu zarobków w populacji kobiet z populacją mężczyzn, bez uwzględnienia choćby ilości godzin spędzonych w pracy]. W 1980 roku [populacja] kobiet zarabiała 64 centy na każdego dolara zarobionego przez [populacje] mężczyzn, według Bureau of Labor Statistics; obecnie różnica ta zmniejszyła się do 77-85 centów na każdego dolara. Podczas gdy różnica 23 centów na dolara jest nadal znacząca, podstawowe kwestie nieco się zmieniły, z niektórymi czynnikami, takimi jak nierówność edukacyjna poprawia się, a inne, takie jak obowiązki rodzinne związane z opieką, zaczynają iść w dobrym kierunku.

“W przeszłości różnice w wynagrodzeniach wynikały głównie z wykształcenia lub gorzej płatnych zawodów” – mówi Ellen Zentner, główny ekonomista USA. “Obecnie macierzyństwo jest zdecydowanie największym czynnikiem przyczyniającym się do różnic w wynagrodzeniach, ponieważ kobiety, które zostają matkami, często decydują się na zaprzestanie pracy lub pracują w mniejszym wymiarze godzin”.

W nadchodzących latach inny trend demograficzny może pomóc jeszcze bardziej zniwelować różnice w wynagrodzeniach w USA: rosnące szeregi samotnie pracujących kobiet. W oparciu o dane historyczne Census Bureau i prognozy Morgan Stanley, 45% kobiet w najlepszym wieku produkcyjnym (25-44 lata) będzie samotnych do 2030 roku – to największy odsetek w historii – w porównaniu z 41% w 2018 roku.

 

USA - liczba samotnych kobiet będzie rosła

 

Co napędza ten trend? Po pierwsze, więcej kobiet opóźnia zawarcie związku małżeńskiego, decyduje się na pozostanie singielką lub rozwodzi się w wieku 50 i 60 lat. Kobiety opóźniają również poród lub mają mniej dzieci niż w przeszłości.

Dlaczego coraz więcej kobiet decyduje się na bycie singielką [starą panną]?

“Te zmiany w stylu życia umożliwiają większej liczbie kobiet, zarówno posiadających dzieci, jak i ich nieposiadających, pracę w pełnym wymiarze godzin, co powinno przyczynić się do dalszego wzrostu współczynnika aktywności zawodowej wśród samotnych kobiet” – mówi Zentner. Rosnący współczynnik aktywności zawodowej powinien wywrzeć presję na wzrost płac [w populacji] kobiet i pomóc w zwiększeniu ogólnych wydatków konsumpcyjnych.

Współczynnik aktywności zawodowej kobiet względem mężczyzn

 

Kobiety znacznie więcej wydają

 

W chwili obecnej kobiety już kontrolują znaczną część portfela amerykańskich konsumentów. Według Centrum Postępu Amerykańskiego (Center for American Progress) ich wkład w produkt krajowy brutto Stanów Zjednoczonych szacuje się na 7 bilionów dolarów rocznie, a według badań konsumenckich przeprowadzonych przez MRI-Simmons są one głównymi kupującymi w 72% gospodarstw domowych.

Tymczasem kobiety zdobywają tytuły licencjata w szybszym tempie niż mężczyźni i są głównym żywicielem prawie 30% gospodarstw domowych w związkach małżeńskich i prawie 40% wszystkich gospodarstw domowych w USA.

“Ponieważ kobiety mają obecnie znacznie większy udział w dochodach gospodarstw domowych niż poprzednie pokolenia i pozostają głównym żywicielem w znacznej ilości gospodarstw domowych, ich wpływ na rynek wzrósł zarówno pod względem charakteru, jak i stopnia” – mówi Lauren Cassel, analityk ds. handlu detalicznego w Stanach Zjednoczonych. Jak dodaje, dotyczy to zarówno kobiet samotnych, jak i zamężnych, choć decyzje dotyczące wydatków różnią się w zależności od statusu związku. “Stwierdziliśmy, że samotne kobiety wydają więcej niż przeciętne gospodarstwo domowe, przesuwając profile wydatków w kierunku kategorii, które są najbardziej przygotowane do czerpania korzyści z demograficznego wzrostu liczby samotnych kobiet o rosnących dochodach” – mówi Cassel.

Singielki wydały więcej niż przeciętne amerykańskie gospodarstwa domowe w przeliczeniu na osobę w kilku kluczowych kategoriach

 

Trend ten pobudzi segmenty gospodarki, w których samotne kobiety wydają więcej, w tym odzież i obuwie, środki higieny osobistej, jedzenie poza domem oraz luksusowe i elektryczne samochody. (W celu zapoznania się z prognozami dla poszczególnych sektorów i firm, poproś przedstawiciela Morgan Stanley o pełny raport “The Rise of the SHEconomy”).

Dlaczego kobiety w średnim wieku są nieszczęśliwe? | Marc Rudov vs Tracy Byrnes

Samotna kobieta po 40-tce - koty, wino i psychotropy

 

Kobiety w globalnym przywództwie

 

Poprawa statusu ekonomicznego może również wynikać po części z rosnących wpływów globalnych zarówno w polityce, jak i w biznesie. Obecnie kobiety stanowią prawie 25% członków Kongresu Stanów Zjednoczonych, w porównaniu do zaledwie 2% w 1970 roku. W świecie biznesu więcej kobiet niż kiedykolwiek pełni funkcję prezesów, członków zarządów i zajmuje inne wysokie stanowiska w największych firmach.

“Choć związek pomiędzy czasem i tempem tych zmian jest niejasny, trend ten wskazuje na zmianę postaw i norm dotyczących kobiet na stanowiskach kierowniczych” – mówi Jessica Alsford, która kieruje zespołem ds. globalnego badania zrównoważonego rozwoju [Global Sustainability Research] w Morgan Stanley.

Od 2010 roku odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych wzrósł we wszystkich rozwiniętych regionach, przy czym największy wzrost odnotowano w Azji, z wyłączeniem Japonii, gdzie udział kobiet podwoił się od 2010 roku. Ameryka Północna i Europa znajdują się na podobnym poziomie (po 15%) i oba regiony odnotowały wzrost w stosunku do 2010 roku. Kobiety odnotowały również wzrost udziału w zarządach w regionach rozwiniętych, który w tym samym okresie zwiększył się o ponad 50%.

Te dobre wiadomości dla kobiet są również dobre dla biznesu. Rosnąca liczba badań dowodzi, że firmy zróżnicowane pod względem płci korzystają z doświadczeń i wiedzy, jakie wnoszą kobiety, co może przełożyć się na lepsze wyniki inwestycyjne i zyski.

“Nasza analiza pokazuje, że w skali globalnej firmy, które przyjęły holistyczne podejście do równej reprezentacji, osiągały lepsze wyniki od swoich mniej zróżnicowanych odpowiedników o 3,1% rocznie w ciągu ostatnich ośmiu lat” – mówi Jaiwish Nolan, Strateg Ilościowy w Morgan Stanley.

Firmy, które stosują większą różnorodność pod względem płci

 

Ocena różnorodności płci jest bardziej złożona niż tylko procentowy udział kobiet wśród pracowników. Aby uzyskać bardziej precyzyjny odczyt, zespół Quantitative Research we współpracy z zespołem Sustainability Research opracował globalne ramy, które pomagają inwestorom zidentyfikować spółki najbardziej zróżnicowane pod względem płci.

Holistic Equal Representation Score (HERS) analizuje różnorodność płci pod wieloma kątami, w tym odsetek kobiet będących członkami zarządu, kadrą zarządzającą, menedżerami i pracownikami. Uwzględnia również uprzedzenia charakterystyczne dla danej branży i różnice regionalne.

Ogólnie rzecz biorąc, spółki z wyższym wskaźnikiem HERS są zazwyczaj większymi organizacjami i mają wyższe stopy zwrotu z dywidendy, stwierdza Nolan. Wykazują one również nieco niższą zmienność i ekspozycję na ryzyko. Istnieją jednak pewne istotne różnice. Spółki północnoamerykańskie, które zajmują wysokie pozycje w rankingu HERS, mają tendencję do oferowania wyższego zwrotu z kapitału własnego, podczas gdy spółki europejskie i azjatyckie mają niższe ROE.

Akcje spółek zajmujących wysokie pozycje w rankingu HERS

 

Nawet w obliczu tych różnic branżowych i regionalnych, linia trendu jest jasna: w ciągu ostatnich ośmiu lat akcje bardziej zróżnicowanych spółek osiągały lepsze wyniki niż ich odpowiedniki we wszystkich regionach rozwiniętych MSCI – nawet po uwzględnieniu wielkości, rentowności, zyskowności i ryzyka.

Niezależnie od tego, czy różnorodność płci wpływa na lepsze wyniki, czy jest odzwierciedleniem perspektywicznie myślących firm, związek ten będzie prawdopodobnie coraz bardziej powszechny, ponieważ kobiety odgrywają coraz większą rolę w miejscu pracy, a co za tym idzie – w gospodarce światowej.

Źródło: Rise of the SHEconomy, Morgan Stanley

 

Wolność i bezpieczeństwo

 

Przykre zrządzenie losu samotnej kobiety, która zamroziła swoje jaja w wieku 30 kilku lat, aby „uwolnić swoją karierę”

 

2017: W zeszłym roku, gdy zbliżały się jej 45. urodziny i ani śladu tego Jedynego, Brigitte Adams podekscytowana rozmroziła 11 komórek jajowych i wybrała dawcę nasienia.

Brigitte Adams wywołała sensację cztery lata temu, kiedy pojawiła się na okładce Bloomberg Businessweek pod nagłówkiem „Zamroź swoje jaja, uwolnij swoją karierę”.

Brigitte Adams pamięta cudowne poczucie wolności po tym, jak zamroziła swoje jaja przed swoją czterdziestką, pomimo kosztu 19.000 dolarów. Planowała pracować jeszcze kilka lat, znaleźć wspaniałego faceta do poślubienia i nadal mieć dom pełen własnych dzieci.

Na początku 2017 r., gdy zbliżały się jej 45. urodziny i nie było śladu tego Jedynego, zdecydowała się na rozmnożenie. Podekscytowana rozmroziła 11 przechowywanych komórek jajowych i wybrała dawcę nasienia.

Dwa jaja nie przetrwały procesu rozmrażania. Trzy kolejne nie zostały zapłodnione. To pozostawiło sześć embrionów, z których pięć wydawało się nieprawidłowych. Ten ostatni zarodek został przetransferowany do jej macicy. Rankiem 7 marca otrzymała druzgocącą wiadomość, że to również się nie powiodło.

Adams nie była w ciąży, a jej szanse na noszenie genetycznego dziecka właśnie spadły prawie do zera. Pamięta, jak krzyczała jak „dzikie zwierzę”, rzucała książkami, papierami, laptopem — i upadała na ziemię.

Źródło: Cruel twist of fate for single woman who froze her eggs in her 30s to ‘free her career’

Przykre zrządzenie losu samotnej kobiety, która zamroziła swoje jaja w wieku 30 kilku lat, aby „uwolnić swoją karierę”

 

USA - Jak poznały się pary heteroseksualne, dane pomiędzy 2009 a 2017 - tinder