Homeostaza Wiktymologii – Gad Saad

Fragment książki pt. „The Parasitic Mind: How Infectious Ideas Are Killing Common Sense [Pasożytniczy Umysł: Jak Zaraźliwe Idee Zabijają Zdrowy Rozsądek] autorstwa Gad Saada.

Homeostaza Wiktymologii

[Wiktymologia to dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem ofiar przestępstw, analizą ich roli, reakcji na doświadczone przestępstwo oraz skutków psychologicznych, społecznych i prawnych.]

Pozwólcie, że przedstawię wam trochę tła na temat wszechobecności homeostazy, tego, jak ją badamy i jej implikacji, ponieważ pomoże to zilustrować ważną kwestię dotyczącą wiktymologii. Wiele systemów biologicznych i stworzonych przez człowieka jest regulowanych przez procesy, które dążą do utrzymania ustalonego lub optymalnego poziomu równowagi. Na przykład termostat pokojowy reguluje przepływ zimnego lub gorącego powietrza w taki sposób, aby utrzymać ustaloną temperaturę. Ciało ludzkie zawiera kilka takich układów homeostatycznych, w tym procesy kontrolujące temperaturę ciała, poziom glukozy i ciśnienie tętnicze. Systemy homeostatyczne nie ograniczają się do procesów fizjologicznych. Kilka wpływowych teorii psychologicznych opiera się na idei homeostazy. Psycholog John M. Fletcher nakreślił paralelę między fizjologiczną i psychologiczną homeostazą:

Wzrost temperamentu w obliczu zniewagi nie różni się zasadniczo od wzrostu temperatury w obliczu infekcji. Oba reprezentują próby organizmu utrzymania statusu; w jednym przypadku jest to status ciała, w drugim jest to status społeczny, który ma zostać utrzymany”.

Teoria redukcji popędu zakłada, że ludzie są zmuszeni do zmniejszenia rozbieżności między obecnym stanem a stanem pożądanym w celu zaspokojenia potrzeb fizjologicznych lub psychologicznych. Na przykład, gdy dana osoba jest głodna lub spragniona, będzie działać w celu zaspokojenia głodu lub pragnienia. Teoria redukcji popędu może wyjaśnić bardzo szeroki zakres ludzkich zjawisk. Porównania homeostatyczne są również kluczowym elementem tak zwanej teorii wielu rozbieżności, która koncentruje się na tym, jak ludzie mierzą zadowolenie z elementów swojego życia.  Na przykład, mogę ocenić rozbieżność (jeśli istnieje) między moimi obecnymi dochodami a tym, czego oczekiwałem na tym etapie mojej kariery. Mógłbym też porównać moje obecne dochody z dochodami moich rówieśników. Najważniejsze jest to, że istnieje wiele sposobów, dzięki którym można ustalić rozbieżność między obecnym a pożądanym stanem, a tym samym zmotywować się do wypełnienia tej luki.

Procesy homeostatyczne działają w wielu kontekstach, w tym w mojej własnej dziedzinie psychologii konsumenckiej. Zgodnie z teorią optymalnego poziomu stymulacji, zachowania jednostek są częściowo napędzane przez chęć osiągnięcia określonego progu stymulacji w ich codziennym życiu, przy czym próg ten jest określany przez typ osobowości. Na przykład konsumenci, którzy poszukują silnych wrażeń, są bardziej skłonni do odkrywania szerszej gamy produktów. Procesy homeostatyczne mogą pomóc wyjaśnić różnice kulturowe we wzorcach konsumpcji. Na przykład zagregowane wybory konsumentów (takie jak upodobanie do kawy lub alkoholu) mogą być powiązane z klimatem danego kraju (temperatura i nasłonecznienie) i być postrzegane jako adaptacyjne reakcje homeostatyczne na lokalne środowisko.

Procesy homeostatyczne mogą prowadzić do niepożądanych konsekwencji. Teoria homeostazy ryzyka głosi, że ludzie będą zmieniać swoje zachowania, aby utrzymać pożądany poziom ryzyka w swoim życiu, dlatego obowiązkowe zabezpieczenia w samochodach – takie jak pasy bezpieczeństwa, hamulce przeciwblokujące i poduszki powietrzne – powodują, że niektórzy ludzie jeżdżą bardziej lekkomyślnie. Ponad dwadzieścia lat temu dwóch badaczy zwróciło się do mnie z prośbą o zbadanie powiązań między butami do biegania a różnymi urazami. W szczególności odkryli oni, że droższe buty do biegania (z rzekomo lepszymi właściwościami zapobiegającymi urazom) powodowały większe obrażenia z powodu zmienionego chodu. Było to prawdopodobnie przejawem procesu homeostazy chodu, w którym biegacze podświadomie zwiększali siłę, z jaką ich stopy uderzały o chodnik, ponieważ ich buty miały grubszą wyściółkę ochronną.

Homeostaza odgrywa również rolę w tym, co badacze nazywają efektem zmiany koncepcji wywołanym rozpowszechnieniem. Załóżmy, że zostaniesz poproszony o określenie, czy kropka jest niebieska. Nie powinno to zależeć od tego, z iloma niebieskimi kropkami miałeś wcześniej do czynienia, ale tak jest. Gdy jest mniej niebieskich kropek, ludzie kodują fioletowe kropki jako niebieskie. Naukowcy powtórzyli to odkrycie, wykorzystując zdjęcia groźnych twarzy. Gdy uczestnikom pokazywano mniej groźnych twarzy, oceniali oni neutralne twarze jako groźne. Krótko mówiąc, uważam, że jest to forma homeostazy, a mianowicie ludzie dążą do utrzymania częstotliwości bodźca na ustalonym poziomie, nawet jeśli muszą w tym celu zaangażować się w zniekształcenia percepcyjne. Właśnie to doprowadziło do gwałtownego wzrostu liczby wyolbrzymionych narracji o ofiarach, jeśli nie wręcz oszustw związanych z nienawiścią i nękaniem. Narracja, że żyjemy w społeczeństwie przepełnionym nienawiścią, w którym marginalizowane grupy obawiają się o swoje życie, musi być chroniona za wszelką cenę.

Konieczne kłamstwa, proste prawdy – Daniel Goleman

Pomysł psychologa Nicka Haslams dotyczący “pełzającej koncepcji/pojęcia [concept creep]” jest bardzo istotny dla mojego argumentu homeostatycznego. Twierdzi on, że to, co stanowi krzywdę i patologię, zostało znacznie rozszerzone i używa sześciu przykładów, aby to zademonstrować (znęcanie się, zastraszanie, trauma, zaburzenia psychiczne, uzależnienie i uprzedzenia). W streszczeniu swojego znakomitego artykułu Haslam ostrzega:

„Chociaż zmiana koncepcji jest nieunikniona i często jest dobrze umotywowana, pełzanie koncepcji stwarza ryzyko patologizacji codziennych doświadczeń i zachęcania do bycia cnotliwą, ale bezsilną ofiarą”.

Podczas gdy autor oferuje kilka spekulatywnych wyjaśnień tego trendu, ja argumentowałbym, że moja homeostaza wiktymologii jest najprostsza. Należy osiągnąć określony poziom bycia ofiarą wiktymizmu. Jeśli istnieje niewystarczająca liczba przypadków wiktymizacji, należy zmienić definicję wiktymizacji i przekształcić banalne codzienne interakcje w “ekscytujące” dane wspierające fikcyjną wiktymizację.

Myślenie pojęciowe, a myślenie stereotypowe – Andrzej Wronka, Kazimierz Ajdukiewicz, Józef Kossecki
O tworzeniu pojęć klasowych oraz teoriach adekwatnych, kulawych i skaczących – Leon Petrażycki
Rozumienie pojęcia prawdy w różnych systemach sterowania społecznego – Józef Kossecki

Życzliwy seksizm

Homeostaza wiktymologii, pełzanie pojęć i politycznej poprawności może czasami prowadzić do naprawdę zaskakującej moralnej hipokryzji. Kanadyjski premier Justin Trudeau nie chciał przyznać, że ISIS dopuściło się ludobójstwa, ale był skłonny zaakceptować słowo “ludobójstwo” w raporcie dokumentującym, że rdzenne [kanadyjskie] kobiety były mordowane częściej niż wynosi średnia kanadyjska. Zdecydowana większość tych zamordowanych rdzennych kobiet została zamordowana przez rdzennych mężczyzn, ale samozwańczy naczelny biczownik zrzucił winę na “ludobójczych” Kanadyjczyków. Rząd Turcji stanowczo odmawia uznania istnienia ludobójstwa Ormian, podczas gdy rząd Kanady przyznaje się do fikcyjnego ludobójstwa. Oba angażują się w groteskowe mordowanie prawdy, choć z różnych powodów.

Homeostaza wiktymologii może skutkować naprawdę zdumiewającymi przypadkami udawanego oburzenia i sfabrykowanego bycia ofiarą. W 2017 r. Lorne Grabher został pozbawiony tablicy rejestracyjnej “GRABHER [ZŁAP JĄ]”” przez Urząd Rejestracji Pojazdów Samochodowych Nowej Szkocji z powodu jej “niewłaściwego” charakteru. Sprawa została rozpatrzona przez Sąd Najwyższy Nowej Szkocji, a wyrok ten znajduje się obecnie w rękach Sądu Apelacyjnego Nowej Szkocji. Rząd Nowej Szkocji (pozwany) wydał ekspertyzę opracowaną przez Carrie Rentschler, profesor nadzwyczajną feministycznych studiów medialnych na Uniwersytecie McGill (jednej z moich alma maters), w której stwierdzono, że tablica rejestracyjna przyzwala na przemoc wobec kobiet i utrwala kulturę gwałtu.

Carrie Rentschler znalazła nawet sposób na powiązanie tej kwestii z Donaldem Trumpem (na podstawie wyciekniętego wywiadu z Billym Bushem, w którym wypowiedział niesławne już zdanie “złap je za cipkę”). To nie jest satyra. Rzeczywiste nazwisko mężczyzny jest obecnie uważane za formę przemocy wobec kobiet. W 2016 roku dziekan nauk humanistycznych Jodi Kelly z Uniwersytetu w Seattle została usunięta ze stanowiska administracyjnego, gdy wypowiedziała słowo ” Nigger [Czarnuch]” w rozmowie ze studentem. Brzmi to strasznie bigoteryjnie i niestosownie, dopóki nie dowiemy się, że polecała książkę o tym tytule napisaną przez czarnoskórego działacza na rzecz praw obywatelskich Dicka Gregory’ego.

Odpowiadała na prośbę o większą różnorodność autorów w przypisanych lekturach! To naprawdę miażdżące, że nasze społeczeństwo osiągnęło taki poziom politycznej poprawności i fałszywego oburzenia. Zgodnie z nieśmiertelnymi słowami Woltera, “zdrowy rozsądek nie jest już tak powszechny”. Lista fałszywego oburzenia jest naprawdę nieskończona i obejmuje tymczasowe usunięcie wag w sali gimnastycznej Uniwersytetu Carleton (ponieważ mogą one działać drażniąco na osoby z problemami z wizerunkiem ciała) oraz zmianę nazwy skądinąd „seksistowskiej” kanapki (Gentlemans Smoke Chicken Caesar Roli firmy Waitrose). Moją teorię na temat homeostazy wiktymologii być może najlepiej oddaje cytat feministki Anity Sarkeesian: “Bo kiedy zaczynasz uczyć się o systemach, wszystko jest seksistowskie, wszystko jest rasistowskie, wszystko jest homofobiczne i musisz to wszystkim cały czas wytykać”.

Przykładem jest rosnący trend na kampusach uniwersyteckich, aby wszędzie identyfikować białą supremację. Jeśli nie ma wystarczającej liczby wściekłych rasistów, wystarczy ich wymyślić, aby utrzymać homeostazę wiktymologii. Strona Campus Reform prowadzi doskonałe repozytorium kampusowego szaleństwa. Przeszukując ich stronę za pomocą terminu “biała supremacja”, znalazłem, że dynie, biały marmur w dziełach sztuki, mleko, maskotki uniwersyteckie, kostiumy na Halloween, Disney, czapki MAGA, posągi Thomasa Jeffersona, Partia Republikańska [GOP], Donald Trump, głosowanie na Donalda Trumpa, zdawanie egzaminów, mówienie ” all lives matter [wszystkie życia mają znaczenie]” zamiast ” black lives matter  [czarne życia mają znaczenie]”, posiadanie białych dzieci, wzywanie do grzeczności, odmowa udziału w polityce tożsamości, promowanie różnorodności myśli, merytokracja, kapitalizm, Konstytucja Stanów Zjednoczonych, wolność słowa, literatura zachodnia, studia średniowieczne, obiektywizm naukowy, nauka i matematyka to jedne z wielu rzeczy, które często były “łączone” z białą supremacją przez postępowych profesorów. Nawiasem mówiąc, jeśli jesteś nierasistowską białą osobą, która nie docenia bycia oskarżanym o wspieranie białej supremacji, bez wątpienia cierpisz na białą kruchość (według autora Robina DiAngelo).

Zobacz na: Poradnik – Jak myśleć jak lewak
Lewicowa osobowość: Lewicowa ideologia jako zjawisko biologiczne
Bojownicy o Sprawiedliwość Społeczną jako Podstępne Jebaki – Gad Saad

[Kobiece] Manipulacje – Rian Stone
Katalog taktyk zawstydzania mężczyzn
Feministyczne taktyki wzbudzania wstydu – Karen Straughan

Memy z postaciami niezależnymi [NPC] są odczłowieczające