Strategia podwójnego kojarzenia – Pluralizm strategiczny

Strategia podwójnego kojarzenia - Pluralizm strategiczny

Pluralizm strategiczny (znany również jako strategia podwójnego kojarzenia, z ang. dual-mating strategy) to teoria psychologii ewolucyjnej dotycząca ludzkich strategii kojarzenia, która sugeruje, że kobiety ewoluowały, aby oceniać mężczyzn w dwóch kategoriach: czy są niezawodnymi długoterminowymi żywicielami i dostarczycielami dóbr, a także czy posiadają wysokiej jakości geny. Teoria strategicznego pluralizmu została zaproponowana przez dwóch profesorów psychologii , Stevena Gangestada z Uniwersytetu  Nowego Meksyku i Jeffry’ego Simpsona z Uniwersytetu Rolniczo-Mechanicznego w Teksasie.

Chociaż uważa się, że pluralizm strategiczny występuje zarówno u zwierząt, jak i ludzi, większość eksperymentów przeprowadzono na ludziach. Jeden z eksperymentów wykazał, że pomiędzy związkami krótkoterminowymi i długoterminowymi, mężczyźni i kobiety nadawali różne im priorytety. Wykazano, że obie płcie preferowały atrakcyjność fizyczną dla krótkoterminowych partnerów. Jednak w przypadku związków długoterminowych kobiety preferowały mężczyzn z cechami, które wskazywały, że mogą być lepszymi opiekunami, podczas gdy mężczyźni nie zmieniali swoich priorytetów.

Eksperymentatorzy ustalili to przy użyciu następującej konfiguracji: badani otrzymali ogólny “budżet” i zostali poproszeni o przypisanie punktów do różnych cech. W przypadku partnerów długoterminowych kobiety przyznawały więcej punktów cechom społecznym i życzliwości, co jest zgodne z wynikami innych badań sugerujących, że kobiety wolą partnerów długoterminowych, którzy zapewnią im zasoby i bezpieczeństwo emocjonalne, w przeciwieństwie do partnerów atrakcyjnych fizycznie. Kobiety preferują również mężczyzn, którzy mogą zaoferować im większe bezpieczeństwo finansowe, ponieważ jest to pomocne w wychowaniu potomstwa.

Kobiety wybierają również mężczyzn, którzy mają bardziej kobiecy wygląd ze względu na (hipotetyczną) odwrotną zależność między atrakcyjnością twarzy mężczyzny a wysiłkiem, jaki jest on skłonny poświęcić na wychowanie potomstwa. Oznacza to, że bardziej atrakcyjni mężczyźni często wkładają mniej pracy jako opiekunowie, podczas gdy mniej atrakcyjni mężczyźni wkładają więcej pracy w opiekę. Średnio istnieje większa zmienność cech męskich niż żeńskich. Sugeruje to, że istnieje wystarczająca liczba zarówno mężczyzn bardziej odpowiednich do krótkoterminowych związków, jak i tych bardziej odpowiednich do dłuższych związków.

Ona jest łatwa, ale jeśli przypadłeś jej do gustu, każe ci czekać.
Jeden z moich największych żalów – Bridget Phetasy
„TULLY” uwydatnia trudną prawdę między kobietami przed i po fazie olśnienia [ścianie] – wzrost liczby kobiet z depresją

 

 

Czego pragną kobiety? To zależy od pory miesiąca

Luty 2014

 

Jeśli cię kocha, a potem nie, to nie obwiniaj płatków stokrotki. Obwiniaj ewolucję.

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles [UCLA] przeanalizowali dziesiątki opublikowanych i niepublikowanych badań dotyczących tego, jak preferencje kobiet dotyczące partnerów zmieniają się w trakcie cyklu menstruacyjnego. Ich odkrycia sugerują, że owulujące kobiety ewoluowały, aby preferować partnerów, którzy wykazują seksowne cechy – takie jak męski typ ciała i rysy twarzy, dominujące zachowanie i pewne zapachy – ale nie cechy zwykle pożądane u długoterminowych partnerów.

Tak więc pragnienie tych męskich cech, które uważa się za markery wysokiej jakości genetycznej u naszych męskich przodków, nie trwa przez cały miesiąc – tylko kilka dni podczas cyklu kobiety, kiedy jest najbardziej prawdopodobne, że przekaże geny, które eony temu mogły zwiększyć szanse na przetrwanie i rozmnażanie się jej potomstwa.

“Kobiety są czasami źle postrzegane jako kapryśne, ale zmiany, których doświadczają, nie są arbitralne” – powiedziała Martie Haselton, profesor psychologii i studiów nad komunikacją na UCLA i starsza autorka publikacji. “Kobiety doświadczają skomplikowanych zmian preferencji, nawet jeśli mogą one nie pełnić żadnej funkcji w teraźniejszości”.

Wyniki badań zostaną opublikowane w tym miesiącu w czasopiśmie Psychological Bulletin, wydawanym przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne.

To, czy preferencje kobiet zmieniają się podczas wysokiej płodności, było źródłem debaty od późnych lat 90-tych, kiedy to pojawiły się pierwsze badania naukowe wskazujące na taką zmianę. Od tego czasu kilka artykułów nie zdołało powtórzyć wyników wczesnych badań, podając w wątpliwość hipotezę.

Prof. Martie Haselton i Kelly Gildersleeve, doktorantka psychologii na UCLA i główna autorka badania, spędzili trzy lata próbując rozwiązać kontrowersje. Poprosiły o surowe dane od dziesiątek naukowców, którzy przeprowadzali badania na ten temat, a następnie przetłumaczyli dane z 50 badań na ten sam format matematyczny, aby wyniki mogły być analizowane statystycznie razem.

Siła zmiany preferencji kobiet okazała się statystycznie istotna, choć “mała” lub “średnia” w porównaniu z większością ustaleń w tej dziedzinie. Dla porównania, wielkość zmiany była statystycznie porównywalna z różnicą, jaką badacze stwierdzili między zgłaszaną przez mężczyzn i kobiety liczbą heteroseksualnych partnerów seksualnych (przy czym mężczyźni zgłaszali więcej partnerek seksualnych).

Wyniki badań są jednak mniej jednoznaczne, jeśli chodzi o to, które męskie cechy są najbardziej pociągające dla owulujących kobiet. Jednak reakcje kobiet na zapachy męskiego ciała mogą być w stanie wywołać najsilniejsze efekty, powiedziała Haselton.

W nielicznych przeprowadzonych do tej pory badaniach zapachowych, naukowcy poprosili kobiety o powąchanie koszulek noszonych przez mężczyzn o różnym stopniu symetrii ciała i twarzy. (W wielu badaniach przeprowadzonych na wielu różnych zwierzętach symetria ciała i twarzy wiąże się z większymi rozmiarami ciała, wyraźniejszymi “ozdobami” seksualnymi, takimi jak atrakcyjne upierzenie samców ptaków, i lepszym zdrowiem, co sugeruje, że symetria może być wskaźnikiem jakości genetycznej). Kobiety preferowały zapachy bardziej symetrycznych mężczyzn, gdy znajdowały się w płodnych okresach swoich cykli. Metaanaliza UCLA również wykazała dużą zmianę w preferowaniu przez kobiety zapachu ciała symetrycznych mężczyzn, chociaż potrzeba więcej badań, aby ustalić, czy efekt ten jest trwały.

Martie Haselton, która pracuje w UCLA’s College of Letters and Science, jest jednym z kilku pionierów badań nad zmianami behawioralnymi podczas owulacji. Jedno z jej badań wykazało, że kobiety, które są partnerami mężczyzn, których postrzegają jako mniej seksownych, częściej odczuwają pociąg do innych mężczyzn podczas owulacji niż kobiety, które oceniają swoich partnerów jako bardzo seksownych.

“Doskonała reputacja Martie wśród badaczy w tej dziedzinie i jej głębokie zrozumienie zawiłości badań nad owulacją sprawiają, że jest ona idealną osobą do kierowania tym ambitnym badaniem metaanalitycznym” – powiedział Jeffry Simpson, profesor psychologii na Uniwersytecie w Minnesocie. “Jej rozległa wiedza w tej dziedzinie w połączeniu z faktem, że ona i jej współpracownicy byli w stanie zidentyfikować specyficzne cechy mężczyzn, które kobiety uważają za najbardziej atrakcyjne jako krótkoterminowi i długoterminowi partnerzy w różnych momentach cyklu owulacyjnego, czyni tę publikację naprawdę ważną”.

Obecność zmian w preferencjach seksualnych wśród kobiet może wywoływać debatę, ale zmiany w preferencjach seksualnych i zachowaniu są dobrze udokumentowane u ssaków tak różnych jak szczury i orangutany. Na przykład wiadomo, że samice szympansów wolą uprawiać seks z różnymi samcami w fazie płodnej niż poza tą fazą – uważa się, że strategia ta zwiększa szanse ich potomstwa na przeżycie.

“Aż do ostatniej dekady wszyscy akceptowaliśmy pogląd, że ludzka kobieca seksualność radykalnie różni się od seksualności wszystkich innych gatunków zwierząt – że w przeciwieństwie do innych gatunków, ludzka kobieca seksualność była w jakiś sposób odgrodzona od hormonów reprodukcyjnych” – powiedziała Haselton. “Potem pojawił się zestaw badań, które podważyły konwencjonalną mądrość”.

Jedną z hipotez na temat tego, dlaczego dochodzi do zmiany preferencji partnera, jest to, że może to być ewolucyjna adaptacja, która służyła prokreacyjnym interesom naszych przodków na długo przed tym, jak nowoczesna medycyna, odżywianie i warunki sanitarne dramatycznie zmniejszyły śmiertelność niemowląt i dzieci.

„Do roku 1900 częstość występowania wielu chorób, np. takich jak cholera, czerwonka, gruźlica, tyfus, grypa, żółta febra czy malaria zaczęła się zmniejszać ze względu na poprawę zdrowia publicznego, których realizacja dalej jest kontynuowana w XX wieku. Lokalne, stanowe i federalne wysiłki mające na celu poprawę warunków sanitarnych i higienicznych wzmacniają koncepcję zbiorowych działań podnoszących „zdrowie publiczne” (na przykład zapobieganie zakażeniom poprzez dostarczanie czystej wody pitnej). Do 1900 roku, 40 z 45 stanów utworzyły wydziały zdrowia. Pierwsze powiatowe wydziały zdrowia powstały w 1908 roku. Od lat 30-tych poprzez 50-te, stanowe i lokalne wydziały zdrowia poczyniły znaczne postępy w działaniach zapobiegających chorobom, takich jak odprowadzanie ścieków, uzdatnianie wody, bezpieczeństwa żywności, zorganizowania usuwania odpadów stałych oraz edukacji społeczeństwa na temat praktyk higienicznych (np. przechowywanie żywności i mycie rąk). Chlorowanie i inne zabiegi uzdatniania wody pitnej rozpoczęto na początku w pierwszych latach XX wieku i stały się powszechną praktyką w dziedzinie zdrowia publicznego i dalszego zmniejszenia częstości występowania chorób przenoszonych przez wodę. Zapadalność na gruźlicę spadła również dzięki zmniejszeniu przeludnienia w domach i zapoczątkowaniu programów kontroli gruźlicy. W 1900 roku, 194 z 100.000 mieszkańców USA umierało z powodu gruźlicy; większość to mieszkańcy obszarów miejskich. W 1940 roku (przed wprowadzeniem antybiotykoterapii) gruźlica nadal była jedną z głównych przyczyn śmierci, ale śmiertelność spadła do 46 na 100.000 osób.” – Źródło: MMWR, July 30, 1999 / 48(29);621-629; Achievements in Public Health, 1900-1999: Control of Infectious Diseases

“Zgodnie z tą hipotezą kobiety, które preferowały te cechy, z większym prawdopodobieństwem przekazywały korzystne cechy genetyczne swoim dzieciom, zwiększając w ten sposób szanse ich dzieci na przeżycie i sukces prokreacyjny” – powiedziała Kelly Gildersleeve.

W swojej wcześniejszej pracy Martie Haselton zaproponowała również hipotezę, że bycie rozdartą między dwoma rodzajami partnerów może odzwierciedlać potężne podstawowe adaptacje. Zgodnie z tą “hipotezą podwójnego kojarzenia [łączenia się w pary]”, w pewnych okolicznościach kobiety przodków były zmotywowane do dążenia do uprzejmości, niezawodności i zasobów (tak zwane cechy „dobrego ojca”), a także seksapilu i męskiej osobowości („seksowny łajdak”), nawet jeśli oba zestawy cech nie występowały w tym samym pakiecie.

“Kobiety przodków odniosłyby korzyści prokreacyjne, wybierając partnerów o cechach wskazujących, że byliby dobrymi współrodzicami, takimi jak życzliwość, a także cechach wskazujących, że posiadają wysoką jakość genetyczną, takich jak męskie twarze i ciała” – powiedziała Haselton. “Kobiety mogły mieć to, co najlepsze z obu światów – zabezpieczyć ojcowską inwestycję od długoterminowego partnera i wysoką jakość genetyczną od partnerów romansowych – ale tylko wtedy, gdy te romanse były zaplanowane w momencie wysokiej płodności w cyklu i prawdopodobnie tylko wtedy, gdy ich romanse pozostały nieodkryte”.

Inna hipoteza, którą Haselton i Gildersleeve również uważają za wiarygodną, sugeruje, że zmiany w preferencjach partnerów kobiet w cyklu menstruacyjnym były adaptacyjne u wymarłego gatunku, który poprzedzał ludzi i są szczątkowe u ludzi – to znaczy, podobnie jak kość ogonowa, która pozostaje na końcu ludzkiego kręgosłupa, utrzymują się u współczesnych ludzi, mimo że nie pełnią żadnej widocznej funkcji.

Tak czy inaczej, Martie Haselton i Kelly Gildersleeve mocno wierzą w wartość rzucenia światła na zmianę preferencji w doborze mężczyzny do pary.

“Jeśli kobiety zrozumieją logikę stojącą za tymi zmianami, może to lepiej wpłynąć na ich decyzje seksualne, tak aby jeśli nagle zauważą, że pociąga je facet przy sąsiednim biurku w pracy, niekoniecznie oznacza to, że nie mają świetnego długoterminowego partnera” – powiedziała Haselton. “Po prostu doświadczają ulotnego echa z przeszłości”.

Źródło: What do women want? It depends on the time of the month

Zobacz na: Płeć a środowisko akademickie
Kryzysowi replikacji w psychologii kończą się wymówki
Ukryta strona oszustwa dotyczącego wrabiania w ojcostwo
Czy testy na ojcostwo powinny być obowiązkowe przy urodzeniu (testy DNA)?

 

Sheryl Sandberg

“Szukając partnera życiowego, radzę kobietom umawiać się ze wszystkimi: seksownymi łajdakami [złymi chłopcami], fajnymi kolesiami, chłopcami z lękiem przed zaangażowaniem, szalonymi chłopcami. Ale nie wychodź za nich za mąż. Rzeczy, które sprawiają, że źli chłopcy są seksowni, nie czynią z nich dobrych mężów. Kiedy nadejdzie czas na ustatkowanie się, znajdź kogoś, kto chce równego partnera. Kogoś, kto uważa, że kobiety powinny być inteligentne, opiniotwórcze, zdecydowane i ambitne. Kogoś, kto ceni sprawiedliwość i oczekuje, a nawet lepiej, chce mieć swój udział w domu. Tacy mężczyźni istnieją i uwierz mi, z czasem nic nie jest bardziej seksowne.” – Sheryl Sandberg, Lean In: Women, Work, and the Will to Lead (Pochyl się: Kobiety, Praca i Wola Przywództwa)

My Chat with Martie Haselton, Hormone Scientist & Evolutionary Psychologist (THE SAAD TRUTH_740)