Korzystanie z samodzielności w walce z depresją – Aaron Clarey

Jest to fragment książki “The Menu: Life Without the Opposite Sex [Menu: Życie bez płci przeciwnej]”.

Korzystanie z samodzielności w walce z depresją - Aaron Clarey
Dlaczego tak wielu ludzi jest neurotycznych – Carl Jung jako terapeuta
Depresja prawdopodobnie nie jest spowodowana brakiem równowagi chemicznej w mózgu

Samodzielność / Samowystarczalność

 

Nie pamiętam źródła, ale pamiętam, że pewna osoba tworząca audycje cytowała badania przeprowadzone przez dr Paula Watzlawicka. Dr Watzlawick pochodził z Austrii i badał wskaźniki samobójstw w Niemczech, zarówno zaraz po II wojnie światowej, jak i kilkadziesiąt lat później, gdy Niemcy w pełni odbudowały się po wojnie. Interesującą rzeczą, którą odkrył, było to, że liczba samobójstw była najniższa zaraz po wojnie i wzrosła wielokrotnie, kiedy Niemcy zostały odbudowane i prawdopodobnie były w lepszej kondycji.

Dla większości ludzi to nie ma sensu. Dlaczego ludzie mieliby być bardziej przygnębieni, skoro było im ewidentnie lepiej?

Lecz większość ludzi, zwłaszcza młodych lub biednych, nie zna psychologicznych konsekwencji bogactwa. Przeciętna osoba myśli, że bycie bogatym uczyni ją szczęśliwą, podczas gdy w rzeczywistości tak nie jest. Bogactwo po prostu ułatwia życie, ale nie daje powodu do życia.  I to bogactwo jest produktem ubocznym pracy wykonanej w przeszłości. Nie daje ci czegoś, co mógłbyś robić lub czego mógłbyś oczekiwać w przyszłości.

Nawet jeśli siedzisz na 400 milionach, twój mózg będzie wiecznie zadawał sobie pytanie: „Rany, mózgu, co będziemy robić dziś wieczorem?”.

System Operacyjny Umysłu – ROZDZIAŁ IV: Cztery części naszej osobowości

To dlatego Niemcy zaraz po II wojnie światowej byli szczęśliwsi w rozdartych wojną Niemczech w porównaniu do ich lepiej sytuowanych dzieci żyjących dekady później. Każdego dnia mieli określony cel – odbudowę Niemiec. Ale jeśli myślisz, że Niemcy w latach 70. zmagali się z kryzysem egzystencjalnym, to co z ludźmi żyjącymi obecnie?

Co z ludźmi, którzy żyją w gospodarkach pierwszego świata, gdzie prawie wszystko jest opłacane i załatwiane przez dofinansowania, pieniądze rodziców, rządowe mieszkania, rządowe pożyczki, technologię? A co z państwem opiekuńczym? Na co mogą liczyć ludzie, którzy w nim żyją?

Odpowiedź brzmi: na straszliwe nic.

Bądź darmozjadem, który mieszka w domu rodziców i pobiera rentę, ponieważ cierpisz na fobię społeczną. Bądź czwartym pokoleniem beneficjentów pomocy społecznej w swojej rodzinie, mieszkającym w dzielnicy latynoskiej, getcie lub w przyczepie kempingowej. Albo, jak na ironię, bądź rozpieszczoną księżniczką z przedmieścia w Winnetce, której tatuś płacił za wszystko.

Żadne z tych ludzi nie ma powodu do życia, ponieważ przez dobre, ale naiwne intencje, zabraliśmy jedną rzecz, która daje wszystkim ludziom powód do życia – samodzielność. I choć może nie jest to sexy, samodzielność daje każdemu żyjącemu dziś człowiekowi, niezależnie od jego statusu społeczno-ekonomicznego, bezpośredni, natychmiastowy wbudowany cel w życiu. A biorąc pod uwagę przystawkę, do której zjedzenia wszyscy zostaliśmy wcześniej zmuszeni, wiemy, jak niezwykle ważne jest posiadanie celu w życiu i powodu do życia, bez względu na to, jak nieznaczącego lub niesławnego.

Ale tragiczną ironią jest to, że ludzie unikają wyzwania, jakim jest samodzielność, ponieważ jest to trudne. Co więcej, smarujemy płozy rządowym lub rodzinnym wsparciem, aby ludzie wybrali bierność i zależność. Zamiast znaleźć cel, powód, znaczenie, a nawet dumę z bycia naprawdę niezależnym, samowystarczalnym dorosłym, przeciętny człowiek będzie dążył do łatwego życia, myśląc, że czas wolny i pieniądze uczynią go szczęśliwym. Znamy konsekwencje takiego podejścia.

Najbardziej nieszczęśliwi ludzie żyjący dzisiaj to pasywni ludzie w pierwszym świecie, którzy czekają, aż życie im się przytrafi.

Czy to człowiek żyjący w mimowolnym celibacie onanizujący się w czasie oglądania porno i mieszkający w piwnicy rodziców, nie śmierdzący groszem dzieciak z getta, który myśli, że jego gówniany album rapowy na Soundcloud sprawi, że zarobi miliony, zadłużony student z uniwersytetu, który modli się o wsparcie finansowe, samotna matka, która ma nadzieję, że jej książę z bajki jest tuż za rogiem, czy miliony ludzi, którzy uciekli w świat gier wideo – wszyscy oni marnują swoje życie łykając narkotyk nadziei.

I choć bezsprzecznie ich życie jest o wiele łatwiejsze, to jednak jest pozbawione celu i sensu. I dlatego wielu z nich rozważa wpakowanie sobie kulki zamiast zjedzenia burrito na śniadanie.

Zatem oddaj sobie podstawowe przysługi, oprócz podjęcia decyzji o tym, że weźmiesz w swoje ręce sprawczość i kontrolę nad swoim życiem.

Zdecyduj też, że będziesz samodzielny. Tak, to jest trudne. Tak, będzie to wymagało odstawienia gier wideo. I tak, być może będziesz musiał zrezygnować z kilku cennych rządowych zapomóg. Ale co dokładnie oddajesz w zamian? Porno? Gry wideo? Harlequiny? Alkohol? Widok? Posiadanie powodu, by wstać rano jest cenniejsze niż wszystkie powyższe. A samodzielność to powód, który każdy może mieć w swoim życiu.

Zobacz na: Fakty o Psychiatrii [DSM] i Wielkiej Farmacji — dr James Davies
Sztuka życia według stoików – Piotr Stankiewicz
Koniec bycia Miłym Gościem! – dr Robert Glover | Sprawdzony plan na zdobycie tego, czego chcesz w miłości, seksie i życiu
USA: Wzrost gospodarczy oparty na kobietach – Morgan Stanley Research
Co jeśli kobiety po prostu nie lubią mężczyzn: Ekonomiczne konsekwencje zbywania mężczyzn przez kobiety – Aaron Clarey

 

Korzystanie z samodzielności w walce z depresją – Aaron Clarey

https://rumble.com/v2r0sdl-korzystanie-z-samodzielnoci-w-walce-z-depresj-aaron-clarey.html

 

 

 

Różnice płci w zdrowiu psychicznym nastolatków: międzynarodowe badanie 566 829 nastolatków w 73 krajach

Wygląda to tak jakby egalitaryzm i zaprzeczanie wyewoluowanej dynamice płci prowadziło do większego poziomu depresji.

„Przeanalizowaliśmy dane z 2018 roku od 566 827 nastolatków z 73 krajów pod kątem 4 skutków w zakresie zdrowia psychicznego: stresu psychicznego, zadowolenia z życia, eudajmonii i hedonii. Nasze odkrycia pokazują, że ogólnie dziewczęta mają gorsze zdrowie psychiczne niż chłopcy, ale kierunek i rozmiar różnic między płciami oraz rozkład różnią się w zależności od wyników w zakresie zdrowia psychicznego i dużej próby krajów. Bogatsze i bardziej równouprawnione kraje, wbrew oczekiwaniom, mają większe różnice między płciami w zakresie zdrowia psychicznego. Być może wbrew intuicji, bogatsze kraje europejskie, w tym narody skandynawskie, takie jak Szwecja i Finlandia, mają jedne z największych różnic w zdrowiu psychicznym kobiet i mężczyzn. Natomiast kraje o gorszych wynikach w zakresie równouprawnienia płci w społeczeństwie – takie jak Jordania, Arabia Saudyjska i Liban – mają jedne z najmniejszych różnic między płciami, a kierunek różnic jest czasem odwrotny.” –  SSM Popul Health. 2021 Jan 26;13:100742; The gender gap in adolescent mental health: A cross-national investigation of 566,829 adolescents across 73 countries https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827321000173

 

Skuteczność interwencji związanych z aktywnością fizyczną w leczeniu depresji, lęku i niepokoju: przegląd przeglądów systematycznych

 

“Cel: Synteza dowodów na wpływ aktywności fizycznej na objawy depresji, lęku i stresu psychicznego u populacji dorosłych.

Projekt: Przegląd parasolowy [przegląd przeglądów systematycznych].

Źródła danych: Przeszukano dwanaście baz danych elektronicznych w poszukiwaniu odpowiednich badań opublikowanych od momentu ich rozpoczęcia do 1 stycznia 2022 roku.

Kryteria kwalifikowalności do wyboru badań: Kwalifikowalne były przeglądy systematyczne z metaanalizami randomizowanych badań kontrolowanych projektowanych w celu zwiększenia aktywności fizycznej w populacji dorosłych i oceniające ich wpływ na depresję, lęk lub stres psychiczny. Wybór badań był dokonywany w sposób niezależny przez dwóch recenzentów.

Wyniki: Zostało uwzględnionych dziewięćdziesiąt siedem przeglądów (1039 badań klinicznych i 128.119 uczestników). Badania obejmowały zdrowych dorosłych, osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz osoby z różnymi przewlekłymi chorobami. Większość przeglądów (n=77) uzyskała niską ocenę według narzędzia A MeaSurement Tool to Assess systematic Reviews. Aktywność fizyczna miała umiarkowany wpływ na depresję (mediana efektu=-0.43, IQR=-0.66 do -0.27), lęk (mediana efektu=-0.42, IQR=-0.66 do -0.26) i stres psychiczny (efekt=-0.60, 95% CI -0.78 do -0.42), w porównaniu do opieki standardowej we wszystkich badanych populacjach. Największe korzyści obserwowano u osób z depresją, HIV, chorobą nerek, u kobiet w ciąży i po porodzie oraz u zdrowych ludzi. Wyższa intensywność aktywności fizycznej wiązała się z większymi poprawami objawów. Skuteczność interwencji związanych z aktywnością fizyczną malała wraz z wydłużeniem czasu trwania interwencji.

Wniosek i znaczenie: Aktywność fizyczna jest bardzo korzystna dla poprawy objawów depresji, lęku i stresu psychicznego w szerokim zakresie populacji dorosłych, w tym ogólnej populacji, osób z rozpoznanymi zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz osób z chorobami przewlekłymi. Aktywność fizyczna powinna być podstawowym podejściem w zarządzaniu depresją, lękiem i stresem psychicznym.” – Źródło: Br J Sports Med. 2023 Sep;57(18):1203-1209; Effectiveness of physical activity interventions for improving depression, anxiety and distress: an overview of systematic reviews  https://bjsm.bmj.com/content/57/18/1203

 

 

Daj mężczyźnie cel, a przeczołga się po szkle z uśmiechem na twarzy dążąc do niego

 

Chris Williamson: Depresja u mężczyzn jest leczona tak samo jak depresja u kobiet. Mężczyźnie zapewnia się poczucie miłości i akceptacji, choć on potrzebuje czuć się potężny i kompetentny. (Adam) przywołał przykład nalotów na Anglię podczas 2 W.Ś. Niemcy przeprowadzają bombardowania Londynu.
Jeszcze przed wojną były tam placówki dla pacjentów chorych psychicznie, gdzie przebywały osoby będące w stanie katatonii od lat, kompletnie nieprzytomni, nie reagujący na bodźce.
Pielęgniarki opiekowały się takimi pacjentami – karmiły ich, obracały, myły, opróżniały kaczkę i tak na okrągło. Ci pacjenci, głównie byli to mężczyźni, byli całkowicie pasywni. Wtedy zaczęły się naloty. Zaczęły spadać bomby i jednym z problemów było to, że w tym czasie wielu mężczyzn zostało już wysłanych na wojnę, inni pracowali, kobiety także pracowały, a pielęgniarki opiekowały się dziećmi w schronach i w metrze chroniąc jej przed bombami.
W całym Londynie wybuchały pożary i ludzie odnosili rany, a karetek i wozów strażackich nie miał kto prowadzić. Ci mężczyźni, w stanie katatonii od 5 lat czy dekady, wstali z łóżek…
– Stanęli na wysokości zadania. ubrali się i zaczęli prowadzi te karetki i wozy strażackie, mężczyźni kompletnie obojętni na bodźce przez wiele lat.
– Bo mieli cel.
– O tym właśnie mówił Adam. Powiedział, że wystarczy mężczyźnie dać cel i potrzebne umiejętności, a on przeczołga się po szkle z uśmiechem na twarzy. Uważam, że poczucie mocy i sprawczości, bycia kompetentnym, szanowanym i podziwianym, to coś co jest w stanie zaprowadzić mężczyznę naprawdę daleko.
Zapewnij mężczyźnie te rzeczy, a będzie w stanie znieść każde cierpienie do końca życia. Tak jesteśmy stworzeni, by znosić cierpienie, by radzić sobie z tym cierpieniem, ale musi ono służyć jakiemuś celowi.