Wredne dziewczyny i królowe pszczół: Kobiety zagrożone wykluczeniem społecznym najpierw odrzucają innych.

5 marzec 2011

Wiele badań sugeruje, że mężczyźni są zwykle bardziej agresywni fizycznie i werbalnie niż kobiety. Według nowego badania, które zostanie opublikowane w Psychological Science, czasopiśmie Association for Psychological Science, może nie być tak, że kobiety są mniej konkurencyjne niż mężczyźni – mogą po prostu używać innej strategii, aby wyjść na prowadzenie. Konkretnie, kobiety mogą bardziej polegać na pośrednich formach agresji, takich jak wykluczenie społeczne.

Kobiety zagrożone wykluczeniem społecznym

„Analizy teoretyczne i badania z udziałem dzieci sugerują, że kobiety częściej niż mężczyźni odpowiadają na groźbę wykluczenia społecznego wykluczeniem. Przedstawiamy serię badań z wykorzystaniem zmodyfikowanej wersji komputerowej gry konkurencyjnej, w której uczestnicy grają przeciwko dwóm fikcyjnym przeciwnikom. W poprzednich badaniach kobiety i mężczyźni zazwyczaj dokonywali identycznych wyborów strategicznych podczas gry. Pokazujemy, że gdy graczom mówi się, że dwaj fikcyjni przeciwnicy mogą zawrzeć przeciwko nim wykluczający sojusz, kobiety modyfikują swoje strategie rywalizacji, tworząc bardziej prewencyjne wykluczające sojusze niż mężczyźni. Wyniki te wspierają koncepcję, że dorosłe kobiety są bardziej skłonne niż mężczyźni do tworzenia prewencyjnych sojuszy wykluczających w obliczu zagrożenia społecznego. Wyniki sugerują również, że samice i samce konkurują na różne sposoby.Psychol Sci. 2011 Apr;22(4):538-44; Under threat of social exclusion, females exclude more than males

Aby zbadać, jak kobiety i mężczyźni reagują w obliczu zagrożenia społecznego, psycholog Joyce F. Benenson z Emmanuel College i Harvard University wraz z kolegami poprosiła ochotników o zagranie z dwoma hipotetycznymi partnerami w grę, w której zbierali punkty na pieniądze. Ochotnicy mieli możliwość grania samemu (opcja konkuruj samotnie), stworzenia sojuszu z jednym z przeciwników lub współpracy z oboma przeciwnikami (w tej strategii unikaliby rywalizacji, ale dzielili zyski na trzy).

W trakcie gry część ochotników została skonfrontowana z możliwością wykluczenia społecznego. Kiedy opisywano opcję konkuruj-samotnie, ochotnicy zostali poinformowani, że wybierając ją, “narażą się na ryzyko wykluczenia przez dwóch pozostałych.” Opis opcji sojuszu zawierał stwierdzenie: “Jeśli ty i twój partner wygracie, to trzeci gracz zostanie wykluczony i nie zdobędzie żadnych punktów.”

Wyniki ujawniły, że gdy ochotnicy otrzymali standardowe instrukcje — bez klauzul wykluczenia społecznego – nie było różnicy między ochotnikami płci męskiej i żeńskiej w liczbie przypadków, w których zdecydowali się na zawarcie sojuszu z innym graczem. Jednakże, gdy zastosowano instrukcje wykluczające, uczestniczki wybierały opcję sojuszu częściej niż ochotnicy płci męskiej.

“Jako swoją podstawową strategię konkurencyjną, mającą na celu zwalczanie wszelkich zagrożeń społecznych, kobiety mogą próbować tworzyć wykluczające sojusze, podczas gdy mężczyźni mogą dążyć do jednostronnej i bezpośredniej dominacji nad przeciwnikiem” – piszą autorzy. Kobiety mogą być bardziej wrażliwe niż mężczyźni na wykluczenie społeczne, a kiedy czują się zagrożone perspektywą bycia pominiętymi, pierwszą reakcją kobiety może być społeczne wykluczenie osoby trzeciej.

Uprzedzające wykluczenie społeczne wydaje się być cenną strategią dla kobiet, ponieważ pozwala im chronić swoje związki poprzez trzymanie outsidera na dystans. Joyce F. Benenson zwraca uwagę, że może to wymagać ponownej oceny domniemanych różnic między płciami w konkurencyjności. Komentuje: “Społeczne światy chłopców i dziewcząt oraz mężczyzn i kobiet różnią się tym, że kobiety muszą się martwić o zrażenie innych, podczas gdy mężczyźni martwią się, że zostaną pobici.”

Źródło: Science Daily, Mean girls and queen bees: Females threatened by social exclusion will reject others first

Zobacz na: Mózg kobiety – Louann Brizendine
Mózg mężczyzny – Louann Brizendine

Historia pokazuje, że kobiety u władzy są bardziej skłonne do prowadzenia wojen niż mężczyźni
Narodziny Feminizmu w 1848 roku, w Seneca Falls, w stanie Nowy Jork