Charakterystyka wysoce wartościowego mężczyzny. Co oznacza pojęcie “wysoce wartościowego mężczyzny”? Cieszę się, że pytacie. Zdefiniujmy zatem sobie ten termin.

Charakterystyka wysoce wartościowego mężczyzny

Witam. Informacja dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają – nazywam się Kevin Samuels, jestem profesjonalnym doradcą ds. wizerunku personalnego i korporacyjnego. Moim zadaniem jest zadbanie o to, by klient wyglądał dobrze, przyjemnie pachniał i był najlepszą możliwą wersją siebie każdego dnia. Ale kogo chcemy nabrać – jesteście tutaj ze mną dlatego, że termin “wysoce wartościowy mężczyzna” (WWM) zdaje się pojawiać się wszędzie.

Byśmy mieli jasność – to nie ja jestem autorem tego określenia. Pojęcie wysoce wartościowego mężczyzny towarzyszy ludzkości już od długiego czasu, ja tylko nieco je zmodyfikowałem dodając nieco od siebie, spopularyzowałem moją wersją i okazała się wiralem.

Charakterystyka wysoce wartościowego mężczyzny:

1. ZAROBKI w wysokości +/- 10 tys. dolarów miesięcznie w USA
2. CZAS, wyniki w okresie od 3 do 5 lat
3. AKCEPTACJA PRZEZ GRUPĘ innych wysoce wartościowych mężczyzn.
4. SIEĆ KONTAKTÓW z WWM oraz osobami spoza tej grupy
5. WIDOCZNOŚĆ – status i przychody – patrz: LinkedIn
6. UŻYTECZNOŚĆ dla grupy i innych osób

Jak zidentyfikować powód, dla którego kobieta jest z tobą
10 praw ogarniętego mężczyzny – dr Paul Dobransky
Mężczyźni są jak wyspy. Kobiety są jak łodzie.

Ale uwaga – wiele osób używa określeń typu wysoce wartościowe to, wysoce wartościowe tamto i często powołują się na moją osobę, że oto Kevin powiedział to, Kevin powiedział tamto, a wiele z tych osób kompletnie błędnie interpretuje moją definicję.

Aby przybliżyć wam nieco to pojęcie, przedstawię wam 6 prostych elementów, które definiują w mojej opinii cechę zwaną wysoką wartością. Przypominam, że nie musicie zgadzać się z tym, co mówię, natomiast gdy mówię o wysoce wartościowym mężczyźnie, to właśnie tę mam na myśli.

Możecie się zgadzać lub nie, szanuję wasze opinie, ale poruszając to zagadnienie, tak właśnie termin ten definiuję. Zacznijmy zatem. Na początek kilka elementarnych terminów:

-Wysoki – wyższy niż normalny poziom metryki takiej jak ilość, rozmiar czy intensywność.

-Wartość – ocena przypisywana czemuś w kontekście istotności, opłacalności czy użyteczności ku czemuś.

-Mężczyzna – dojrzały osobnik ludzki płci męskiej.

Te 3 elementy razem dają nam co? Dojrzały osobnik ludzki płci męskiej o wyższej niż przeciętna ważności czy użyteczności odnośnie… no właśnie, czego? Grupy.

Elementarna zasada ekonomii mówi, że wartość czegoś definiowana jest jako cena, jaką rynek jest gotów za daną rzecz zapłacić. Wartość jest ustalana w jaki sposób? Poprzez wycenę rynkową. W przypadku osób rynkiem tym są inne osoby, mężczyźni i kobiety.

Tak więc Wysoce Wartościowy Mężczyzna [WWM] to jakość zdeterminowana wyłącznie rynkowo. Przykład – posiadasz samochód, mieszkanie, cokolwiek w swoim posiadaniu, może mieć dla ciebie olbrzymią wartość, także sentymentalną, ale w momencie, gdy wystawisz ją na rynek, to rynek decyduje o wartości, przy czym są jakieś górne i dolne granice wyceny. Nie ma zupełnie znaczenia, czy w twojej opinii próg minimalny jest za niski i vice versa. Jest to cena, którą rynek jest gotowy zapłacić i to on determinuje wartość ogólną twojego mienia. Ten mechanizm rynkowy jest z nami od zawsze. Gdy zaczniemy w takich kategoriach rozważać ludzi, niektórych wprowadza to w zakłopotanie, ponieważ odrzuca ich chłodna kalkulacja, czysto matematyczne podejście, ale czy się to podoba czy nie, taka jest rzeczywistość. Przejdźmy zatem do naszego wysoce wartościowego mężczyzny Po pierwsze, wysoce wartościowy mężczyzna ma pieniądze.

 

1. ZAROBKI w wysokości 10 tys. dolarów miesięcznie w Atlancie

 

Znów, czy komuś się to podoba czy nie, to nie ja wypromowałem 6-cyfrowe sumy, ten stereotyp jest z nami już od połowy lat 80. XX wieku, i czy komuś się to podoba czy nie, to tam należy się doszukiwać początków tej etykiety. Będąc bezdomnym nie możesz być wysoko wartościowy, dlatego taka osoba powinna zarabiać określone pieniądze i tą dolną granicą jest kwota ok. 10 tys., dolarów na miesiąc, gdzie punktem odniesienia jest Atlanta. Jeśli mieszkasz w San Francisco, Los Angeles, Nowym Jorku, gdzie koszt życia jest wyższy, musisz tę kwotę stosownie przeliczyć i dopasować do panujących tam warunków. 10 tys. dolarów miesięcznie to jest dolna granica, by móc mówić o wysokiej wartości. Ja tylko dostarczam informację, ewentualne żale proszę kierować do świata, nie do mnie.

2. CZAS wyniki w okresie od 3 do 5 lat.

 

Druga kwestia, te zarobki powinny utrzymywać się w czasie, innymi słowy, wyniki. Taki stan powinien utrzymywać się minimum ok 5 lat. 3 lata to dopiero początek drogi do tego celu. Dlaczego akurat 5 lat? Otóż jest to kwestia ciągłości i stabilności. Spójrzcie na ligi takie jak NBA czy NFL – każdy może mieć jeden wspaniały sezon, ale jeden taki sezon nie oznacza, że automatycznie trafiasz do Hali Sław. Tu liczą się stabilne wyniki w czasie. Wiecie, jak to działa, podobnie jest w biznesie. Nie możesz być cudem jednego sezonu lub być raz na szczycie, a raz na dole. Liczy się solidność, czyli konsekwentne osiąganie wyników w danym okresie. Dlatego ta granica 5 lat jest tak istotna. Po 3 latach zaczynasz wchodzić na właściwą ścieżkę, po 5 latach możesz liczyć na to, że będziesz miał opinię osoby, która jest solidna i na którą można liczyć.

 

3. AKCEPTACJA PRZEZ GRUPĘ innych wysoce wartościowych mężczyzn.

 

Trzeci element to akceptacja grupy. Czy komuś się to podoba, czy nie, WWM są jak braterstwo, klub, tajne stowarzyszenie. Wysoce wartościowi mężczyźni [WWM] znają się nawzajem, przyjmują innych podobnych sobie do grupy, wiedzą, ile trzeba wysiłku by się w niej znaleźć, czego to wymaga. Mówiąc o WWM element akceptacji przez grupę jest szalenie istotny. Takie bractwa, tajne stowarzyszenia są z nami od zarania dziejów. To bazuje na interakcji jako takiej. Każdy może sobie założyć klub czy tajne stowarzyszenie, ale to bez znaczenia póki ktoś temu nie nada wartości, uzna grupę za ważną. Tu chodzi o odseparowanie. Wysoce wartościowi mężczyźni preferują towarzystwo innych sobie podobnych z powodów, o których opowiem za dłuższą chwilę. Akceptacja przez grupę to kolejny krytyczny element bycia uznanym za WWM. Dlaczego akceptacja przez grupę jest tak ważna? Ponieważ związana jest z kolejnym elementem, a mianowicie siecią kontaktów. Powinniście utrzymywać kontakty z innymi WWM oraz sieć kontaktów z innymi osobami. To kolejna przeszkoda dla wielu mężczyzn, czy osób, ponieważ nawet jeśli mają oni pieniądze, stabilny dochód w czasie, być może pozornie pasują go tej grupy, ale jeśli nie mają w swoich kontaktach innych WWM lub sieci znajomych, na taką osobę będą krzywo patrzeć.

4. SIEĆ KONTAKTÓW z WWM oraz osobami spoza tej grupy

 

Zobrazuję to przykładem. Załóżmy, że jesteś w towarzystwie 10 WWM, a każdy z nich ma 50 kontaktów, czyli w sumie mamy 500 kontaktów. Ty natomiast możesz mieć nawet 2 razy więcej pieniędzy, niż którykolwiek z nich, ale masz tych kontaktów zero. Co dadzą ci te pieniądze?

Ci inni wysoce wartościowi mężczyźni [HVM] są w stanie wykonać telefon do kogo trzeba, wykorzystać swoje wpływy, sprawić, że robota będzie zrobiona. A ty co możesz? Co ty możesz? Możesz wyłącznie rzucać pieniędzmi i żerować na ich sieci kontaktów. Jedną z rzeczy, którą WWM wiedzą i rozumieją jest to, że czas jest najważniejszy. Zbudowanie sieci kontaktów pracującej na ciebie jest szalenie istotną rzeczą. W niektórych środowiskach stosuje się termin “lista klientów kontrahentów biznesowych”. Taka lista pozwoli ci osiągnąć sukces w różnych obszarach. Twoje kontakty, sieć kontaktów… “Twoja sieć określa twoja wartość”, słyszeliście pewnie to powiedzenie. Dlatego nie należy nie doceniać ważkości sieci kontaktów wśród innych WWM oraz pozostałych osób dla twojego statusu jako WWM. Po sieci kontaktów mamy widoczność.

5. WIDOCZNOŚĆ – status i przychody – patrz: LinkedIn

 

Wasze przychodu i status muszą być na poziomie LinkedIn. Spójrzcie na to w ten sposób – jedna osoba twierdzi, że jest dyrektorem generalnym w jednej ze spółek z listy Fortune 500, druga osoba twierdzi, że jest dyrektorem oddziału chirurgii w szpitalu Johnsa Hopkinsa, trzecia osoba jest zastępcą dyrektora w działu ds. fuzji w Bank of America i nagle zjawia się gość, który przedstawia się jako przedsiębiorca. W przypadku tej trójki możemy na pierwszy rzut oka określić kim są, co robią oraz ich relatywną istotność w naszej strukturze społeczno-ekonomicznej. W przypadku tej 4 osoby potrzebujemy więcej informacji. Nie ma ona takiej widoczności, transparentności, by być WWM. To musi być widoczne od razu. Znów, pozycja i przychody. Możecie mieć mnóstwo pieniędzy, ale jeśli pochodzą one z podejrzanych źródeł lub nikt nie rozumie jak zarabiasz te pieniądze, to nie daje innym wysoce wartościowym mężczyznom [WWM] czy nawet innym osobom pewności, że jesteś tym, kim twierdzisz. Wracamy do pojęcia rynku. Liczy się opinia rynku, świata, musi być od razu jasne, że jesteś WWM. Element 6., chyba mój ulubiony, czyli WWM jest użyteczny dla innych i swojej grupy.

6. UŻYTECZNOŚĆ dla grupy i innych osób

 

Ludzie często mówią, że nie chcą być wykorzystywani jak narzędzia. Otóż nie – ja chcę być przydatny. Dlaczego? Bo to oznacza, że do czegoś się nadaję. WWM są pożądani na rynku i mają wartość użytkową. Ich obecność jest zauważalna, gdy są i ich nieobecność odczuwalna, gdy ich nie ma. Po tym właśnie poznasz, że jesteś WWM. Twoja umiejętność wdrażania, urzeczywistniania rzeczy to jest twoja relatywna użyteczność. W ekonomii zwie się to wartością utylitarną, czyli jak użyteczny jesteś dla grupy. Znów, człowiek bezdomny nie może być WWM, podobnie jak samotnik.

Jeśli masz pieniądze, te wszystkie rzeczy, ale używasz je wyłącznie dla własnych, egoistycznych potrzeb i nikt nie korzysta z twoich pieniędzy, sieci kontaktów, czy innych twoich zasobów,  jaką zatem wartość masz dla grupy, dla świata, dla innych ludzi? Do tego wszystko się sprowadza. WWM są pożądani i oferują wartość użytkową dla innych ludzi. Jak już wspomniałem na początku, termin WWM, wszędzie o nim głośno, nie ja jestem jego autorem i chciałem przedstawić moje rozumienie tego pojęcia, gdy się nim posługuje, 6 podstawowych elementów z charakterystyki WWM, ale to oczywiście wcale nie koniec.

Każdy może do tych 6 elementów dodać kolejne ich zdaniem ważne aspekty, jak przekonania religijne, osobiste motywacje, niemniej te 6 elementów jest niezbędną podstawą.

Spójrzcie na to w ten sposób – koncepcja wysokiej wartości towarzyszy ludzkości od zawsze, zawsze istniał jakiś system hierarchiczny niezależnie od ras, kultur czy okresu dziejowego. Osoby wysoce wartościowe znajdziecie w takich społecznościach wyszczególnione z większej zbiorowości. Tak to po prostu działa. Nie musi wam się to podobać, ale musicie to zaakceptować. WWM rozumieją, że świat to wysoce konkurencyjne miejsce. “W miłości i na wojnie wszystkie chwyty są dozwolone”. Wysoka wartość oznacza 2 rzeczy dla człowieka – daje mu więcej opcji oraz więcej okazji na osiągnięcie korzystnego wyniku. Jeśli chcesz więcej opcji oraz więcej korzystnych wyników, musisz podwyższyć swoją ogólną wartość.

Ta zasada jest uniwersalnie akceptowalna z wyjątkiem, gdy musimy sami się z tym skonfrontować. Świadomość takiego stanu rzeczy staje się dla nas czymś osobistym, trudnym, ciężkim. Wielu z nas ma opory przeciwko redukowaniu człowieka do tak prostego mechanizmu, bezdusznego, wyrachowanego, ale czy wam się to podoba czy nie, taka jest rzeczywistość. Uczyniliśmy świat cywilizowanym miejscem, przeszliśmy ewolucję, ale koniec końców nadal niesiemy jarzmo naszej pierwotnej części mózgu, naszych przodków z epoki łowiecko-zbierackiej, instynkt “walcz lub uciekaj [albo zastygnij]” i choćbyśmy się ubierali w garnitury i co tam chcemy, natury nie oszukamy w tych sprawach.

Lepiej mieć świadomość tego i zadać sobie pytanie, co w związku z tym powinienem zrobić, zamiast walczyć z tym dychotomizmem wysokiej-niewysokiej wartości. Na koniec, tylko dlatego, że nie jesteś WWM, że nie masz żadnej wartości czy masz braki w tym względzie. Tylko dlatego, że nie oferujesz wyjątkowej wartości dla grupy, nie oznacza, że jesteś bezużyteczny.

Pojęcie wysokiej wartości to nie jest metoda dzielenia na osoby wartościowe i bezwartościowe, lecz pewne kryterium podziału, rozgraniczania oraz aspekt naszej rzeczywistości i który odgrywa pewną rolę w relacjach męsko-męskich i męsko-żeńskich. Nie wygracie z tym, więc pozostaje wam to zrozumieć i się przystosować. Do następnego. Tyle tytułem porady.

Zobacz na: Kevin Samuels: Z wyglądu jesteś co najwyżej przeciętna
Wybór partnera – dobór płciowy

Hipergamia i hipogamia
Co jeśli kobiety po prostu nie lubią mężczyzn: Ekonomiczne konsekwencje zbywania mężczyzn przez kobiety – Aaron Clarey

Kevin Samuels: Charakterystyka wysoce wartościowego mężczyzny [napisy PL]