Czy hybrystofilia to przypadłość tylko „uszkodzonych” kobiet?

hybrystofilia

Hybrystofilia to zainteresowanie seksualne i pociąg głównie kobiet (te są zainteresowane zarówno seksualnie, jak i romantycznie) do mężczyzn, którzy popełniają przestępstwa. Następnie ilościowo, to  homoseksualni mężczyźni, a najmniej heteroseksualni mężczyźni. Wielu znanych przestępców, zwłaszcza tych, którzy popełnili okrutne przestępstwa, otrzymuje w więzieniu „poczty od fanek”, które czasami mają charakter miłosny lub seksualny. W niektórych przypadkach wielbicielki tych przestępców poślubiły obiekt swoich westchnień w więzieniu.

Wyróżnia się dwie kategorie hybrystofilii:

1. Pasywna – przestępcy otrzymują „poczty od fanów” o charakterze romantycznym i seksualnym. Kobiety nie chcą brać udziału w ich zachowaniach przestępczych, ale czują pociąg do „tych za kratkami”. Przestępstwa są przez nie usprawiedliwiane, a relacja z przestępcą powoduje, że czują się wyjątkowe (przekonanie, że kochanek ich nie skrzywdzi). Czują też, że mogą wpłynąć na zachowanie przestępcy.

2. Agresywna – kobiety chcą pomóc przestępcy w ich zbrodniach (wabiąc ofiary, ukrywając ciała, a nawet popełniając zbrodnie). Chcą od kochanka uzyskać miłość i nie widzą tego, że nimi manipuluje.

Wyodrębniono cztery wzorce, które najczęściej występują pod znakiem zjawiska hybrystofilii:

  • Kobiety utrzymujące romantyczne relacje z uwięzionymi przestępcami
  • Kobiety, które uczestniczą/ułatwiają zachowania przestępcze partnerowi okazującemu uczucia
  • Kobiety, które są pociągane lub zaspokajane seksualnie przez partnerów z zachowaniami przestępczymi
  • Kobiety, utrzymujące związki z seryjnymi przestępcami i/lub czują do nich pociąg seksualny

 

Zobacz na: Ciemna triada a atrakcyjność seksualna kobiet
Czym jest Ciemna Triada i dlaczego jest tak atrakcyjna?

 

Czy hybrystofilia to przypadłość tylko „uszkodzonych” kobiet?

 

Przestępstwa kryminalne jako część alternatywnej strategii reprodukcyjnej: badanie hipotez ewolucyjnych z wykorzystaniem szwedzkich danych dotyczących całkowitej populacji.

„Przestępczość jest bardzo kosztowna dla ofiar i ich rodzin, ale często także dla przestępców. Z ewolucyjnego punktu widzenia zachowania przestępcze mogą utrzymywać się pomimo niekorzystnych konsekwencji, zapewniając przestępcom korzyści w ramach skutecznej alternatywnej strategii łączenia się w pary. W szczególności, zachowanie przestępcze mogło ewoluować jako strategia reprodukcyjna oparta na niskim nakładzie inwestycji rodziców, odzwierciedlonym w niskim zaangażowaniu w relacje reprodukcyjne. Połączyliśmy dane z ogólnokrajowych rejestrów ludności w Szwecji, aby sprawdzić, czy przestępczość jest związana z sukcesem reprodukcyjnym. Ponadto zastosowaliśmy kilka różnych środków związanych z monogamią, aby określić związek między zachowaniem przestępczym a alternatywną taktyką godową. Skazani przestępcy kryminalni mieli więcej dzieci niż osoby, które nigdy nie zostały skazane za przestępstwo. Przestępcy kryminalni mieli również więcej partnerów reprodukcyjnych, rzadziej byli w związku małżeńskim, częściej zawierali małżeństwo ponownie, jeśli kiedykolwiek zawierali małżeństwo, i częściej zapadali na choroby przenoszone drogą płciową niż osoby niebędące przestępcami. Co ważne, zwiększony sukces reprodukcyjny przestępców został wyjaśniony wzrostem ilości dzieci z kilkoma różnymi partnerkami. Dochodzimy do wniosku, że przestępczość wydaje się być adaptacyjna we współczesnym uprzemysłowionym kraju i że związek ten można wyjaśnić zachowaniem antyspołecznym będącym częścią adaptacyjnej alternatywnej strategii reprodukcyjnej.”Evolution and Human Behavior, Volume 35, Issue 6, November 2014, Pages 481-488; Criminal offending as part of an alternative reproductive strategy: investigating evolutionary hypotheses using Swedish total population data

 

 

Przestępczość i status

 

Przestępcy kryminalni mają więcej partnerów seksualnych niż nie-przestępcy.
Przestępcy kryminalni zaczynają uprawiać seks w młodszym wieku.
Członkowie gangów mają więcej partnerów seksualnych niż członkowie spoza gangu w tej samej społeczności.

Przestępczość i status

„Badania empiryczne silnie wspierają pogląd, że nadmierna koncentracja na wysiłku godowym jest silnym predyktorem zachowań przestępczych. Przegląd 51 badań badających związek między liczbą partnerów seksualnych a zachowaniem przestępczym wykazał, że 50 z nich było pozytywnych; we wszystkich 31 zrecenzowanych badaniach (Ellis i Walsh 2000) stwierdzili również, że wiek rozpoczęcia zachowań seksualnych jest negatywnie powiązany z zachowaniem przestępczym (im wcześniejszy wiek wystąpienia takich zachowań, tym większa aktywność przestępcza). Brytyjskie badanie kohortowe wykazało, że najbardziej antyspołeczne 10% mężczyzn w kohorcie spłodziło 27% dzieci (Jaffee i in. 2003), a szereg badań gangów (np. Palmer i Tilley 1995) pokazuje, że członkowie gangu mają więcej partnerów seksualnych niż mężczyźni spoza gangów w tej samej społeczności, a liderzy gangów mają najwięcej. Wreszcie, istnieją uderzające różnice w zachowaniu między mężczyznami w kulturach, które kładą nacisk na rodzicielstwo w porównaniu ze strategiami łączenia się w pary; mężczyźni w kulturach, które kładą nacisk na wysiłek godowy, wykazują niski poziom opieki rodzicielskiej, hipermęskość i przemijające więzi (Ember i Ember 1998). Są to oczywiście rodzaje zachowań, które spotykamy również w społecznie zdezorganizowanych społecznościach klas niższych.” – str. 33, Evolutionary Psychology, Crime and Status

 

Hybrystofilia to zainteresowanie seksualne i pociąg głównie kobiet do mężczyzn, którzy popełniają przestępstwa.

Hybrystofilia to zainteresowanie seksualne i pociąg głównie kobiet do mężczyzn, którzy popełniają przestępstwa. Wielu znanych przestępców, zwłaszcza tych, którzy popełnili okrutne przestępstwa, otrzymuje w więzieniu „poczty od fanek”, które czasami mają charakter miłosny lub seksualny. W niektórych przypadkach wielbicielki tych przestępców poślubiły obiekt swoich westchnień w więzieniu.

 

Pracuje w policji od 14 lat jako dzielnicowa

Pracuje w policji od 14 lat jako dzielnicowa. Mam 36 lat. Nie wiem co się ze mną dzieje ale trafiłam do łóżka z 20 letnim chłopakiem którego wielokrotnie łapałam wcześniej. Mało tego on mnie dominuje za to kim jestem i mnie to ogromnie podnieca. Zagubiłam się i nie wiem co dalej robić.

 

Dziewczyny mam problem. Proszę o pomoc i żeby ktoś mi doradził

Dziewczyny mam problem. Proszę o pomoc i żeby ktoś mi doradził.
Poznałam faceta który siedzi w ZK. Poznaliśmy się przez znajomego. Zaczęliśmy pisać listy. Potem zaczął dzwonić.
Ta znajomość trwa już ponad rok. Zaczęłam jeździć na widzenia do niego. No i było kilka widzeń intymnych. Jestem w czwartym miesiącu ciąży. Facet mój miał wyjść w lutym następnego roku. Teraz okazało się że jednak mnie okłamał. I ma jeszcze 9 lat wyroku. Okazało się też że nie ja jedna do niego jeździłam. I ta druga dziewczyna też jest w ciąży. Tylko już przed porodem. Nie wiem jak to możliwe.
Proszę doradzicie mi co mam robić?
Ja go kocham.
Będziemy mieć razem dziecko. Jestem rozbita. Pomocy