Seksualizacja dziewcząt wiąże się z powszechnymi problemami ze zdrowiem psychicznym u dziewcząt i kobiet – zaburzeniami odżywiania, niską samooceną i depresją; raporty grupy zadaniowej APA

Seksualizacja dziewcząt

Dziennikarze, organizacje broniące praw dzieci, rodzice i psychologowie argumentowali, że seksualizacja dziewcząt jest szerokim i narastającym problemem i jest szkodliwa dla dziewcząt. Grupa zadaniowa APA ds. seksualizacji dziewcząt została utworzona w odpowiedzi na te publiczne obawy.

W opublikowanym raporcie Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA) z 2007 roku znaleziono dowody na to, że rozprzestrzenianie się zseksualizowanych wizerunków dziewcząt i młodych kobiet w reklamie, artykułach promocyjnych i mediach jest szkodliwe dla samooceny i zdrowego rozwoju dziewcząt.

Aby sporządzić raport, grupa zadaniowa APA ds. seksualizacji dziewcząt przeanalizowała opublikowane badania dotyczące treści i skutków praktycznie każdej formy mediów, w tym telewizji, teledysków, tekstów muzycznych, czasopism, filmów, gier wideo i Internetu. Przeanalizowano również ostatnie kampanie reklamowe i artykuły promocyjne produktów skierowanych do dziewcząt.

Seksualizacja została zdefiniowana przez grupę zadaniową jako występująca, gdy wartość osoby wynika wyłącznie z jej atrakcyjności seksualnej lub zachowania, z wyłączeniem innych cech, oraz gdy osoba jest uprzedmiotowiona seksualnie, np. uczyniona rzeczą do użytku seksualnego innej osoby.

Przykłady seksualizacji dziewcząt we wszystkich formach mediów, w tym w mediach wizualnych i innych formach mediów, takich jak teksty muzyczne, są liczne. Według raportu, ich liczba prawdopodobnie wzrosła wraz z powstaniem “nowych mediów” i wszechobecnym dostępem do nich. Wpływ i postawy rodziców, rodzeństwa i przyjaciół mogą również zwiększać presję związaną z seksualizacją.

“Konsekwencje seksualizacji dziewcząt w mediach są dziś bardzo realne i prawdopodobnie będą miały negatywny wpływ na zdrowy rozwój dziewcząt” – mówi dr Eileen L. Zurbriggen, przewodnicząca grupy zadaniowej APA i profesor psychologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Cruz. “Mamy wiele dowodów na to, że seksualizacja ma negatywne skutki w różnych dziedzinach, w tym w funkcjonowaniu poznawczym, zdrowiu fizycznym i psychicznym oraz zdrowym rozwoju seksualnym“.

Badania pokazują, że seksualizacja dziewcząt ma negatywny wpływ na dziewczęta i młode kobiety w różnych dziedzinach zdrowia:

— Konsekwencje poznawcze i emocjonalne: Seksualizacja i uprzedmiotowienie podważają zaufanie do własnego ciała i komfort z nim związany, prowadząc do problemów emocjonalnych i związanych z obrazem własnej osoby, takich jak wstyd i niepokój.

— Zdrowie psychiczne i fizyczne: Badania łączą seksualizację z trzema najczęstszymi problemami ze zdrowiem psychicznym diagnozowanymi u dziewcząt i kobiet – zaburzeniami odżywiania, niską samooceną i depresją lub obniżonym nastrojem.

— Rozwój seksualny: Badania sugerują, że seksualizacja dziewcząt ma negatywny wpływ na zdolność dziewcząt do rozwijania zdrowego seksualnego obrazu siebie.

Zgodnie z raportem grupy zadaniowej, rodzice mogą odgrywać główną rolę w przyczynianiu się do seksualizacji swoich córek lub mogą odgrywać rolę ochronną i edukacyjną. Raport APA wzywa rodziców, urzędników szkolnych i wszystkich pracowników służby zdrowia do zwracania uwagi na potencjalny wpływ seksualizacji na dziewczęta i młode kobiety. Według APA, szkoły powinny uczyć wszystkich uczniów umiejętności korzystania z mediów i powinny uwzględniać informacje na temat negatywnych skutków seksualizacji dziewcząt w programach edukacji medialnej i seksualnej.

“Jako społeczeństwo musimy zastąpić wszystkie te zseksualizowane obrazy obrazami przedstawiającymi dziewczęta w pozytywnym otoczeniu – takimi, które pokazują wyjątkowość i kompetencje dziewcząt” – stwierdza dr Zurbriggen. “Celem powinno być dostarczanie wiadomości wszystkim nastolatkom – chłopcom i dziewczętom – które prowadzą do zdrowego rozwoju seksualnego”.

Źródło: APA, 2007, Sexualization of Girls is Linked to Common Mental Health Problems in Girls and Women

 

Zobacz na: Jeden z moich największych żalów – Bridget Phetasy
Zepsutych kobiet nie da się naprawić | Feministka ze łzami w oczach wyjaśnia, dlaczego żałuje bycia zdzirą

Sue Ellen Browder: magazyn Cosmopolitan publikował feministyczne kłamstwa

Krótka historia edukacji seksualnej – dr Miriam Grossman
Historia i agenda kryjąca się za kompleksową edukacją seksualną
Zaskarżyć „Planowana Rozwiązłość”! – dr Judith Reisman
Syndrom Kinsey’a – Transkrypt filmu
Zachowania seksualne i charakterystyka orgazmu – Alfred Kinsey
Dr John Money i Teoria Tożsamości Płciowej
Apel Pedofila O „Kartę Praw Seksualnych Dziecka”
Rada ds. Informacji i Edukacji Seksualnej Stanów Zjednoczonych – SIECUS

Tęczowa Równia Pochyła

 

Kobiety w XIX kiedy mężczyźni mieli nad nimi jeszcze jakąś kontrolę

90% wpisów influencerek na Instagramie wygląda mniej więcej tak

Tom i Jerry

%d bloggers like this: