Osoby transpłciowe [z problemami z tożsamością] są nawet sześciokrotnie bardziej narażone na autyzm. 

„Coraz więcej dzieci rodzi się z interseksualnymi zmiennymi (niejednoznaczne narządy płciowe/hermafrodyta, pseudohermafrodytyzm itp.). Dowody wskazują, że związki chemiczne zaburzające gospodarkę hormonalną ze środowiska mogą powodować zmiany w rozrodczości poprzez rozregulowanie normalnego różnicowania, wzrostu i dojrzewania tkanek rozrodczych, jeśli płód jest narażony na związki chemiczne zaburzające gospodarkę hormonalną w krytycznych okresach rozwojowych w macicy. Badania na zwierzętach potwierdzają, że zarodki ryb i gadów wykazywały interseksualne zmienne oraz odwrócenie płci po ekspozycji na związki chemiczne zaburzające gospodarkę hormonalną. W badaniach nad grupami zawodowymi sprawdzono wyższą częstość występowania potomstwa z interseksualnymi zmiennymi u pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych (mężczyzn i kobiet). Substancje chemiczne związane z zaburzeniem gospodarki hormonalnej u ludzi obejmują pestycydy chloroorganiczne, polichlorowane bifenyle, bisfenol A, ftalany, dioksyny i furany. Osoby interseksualne mogą mieć współistniejące zaburzenia fizyczne wymagające dożywotniej interwencji medycznej i doświadczać dysforii płci. Istnieje pilna potrzeba określenia, które chemikalia narażają na największe ryzyko wystąpienia interseksualnych zmiennych oraz mechanizmów, za pomocą których te substancje chemiczne mogą zakłócać normalny rozwój fizjologiczny u dzieci.”Environ Health Insights. 2016; 10: 163–171; The Increasing Prevalence in Intersex Variation from Toxicological Dysregulation in Fetal Reproductive Tissue Differentiation and Development by Endocrine-Disrupting Chemicals
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5017538/

Osoby transpłciowe - czy coś może być nie tak z moją głową

Płeć a środowisko akademickie
USA: Dlaczego identyfikowanie się dzieci jako transpłciowe ma charakter regionalny – Bill Maher
Transgenderowa mania jest oznaką upadku kulturowego – Camille Paglia

Według wyników największego dotąd przeprowadzonego badania wynika, że osoby, które nie identyfikują się z płcią biologiczną, do której zostały przypisane przy urodzeniu, są od trzech do sześciu razy bardziej narażone na autyzm niż osoby normalne. Osoby zróżnicowane płciowo są również bardziej skłonne do zgłaszania cech autyzmu i podejrzewania, że mają niezdiagnozowany autyzm.

„Nie jest jasne, czy osoby transpłciowe i zróżnicowane płciowo mają podwyższone wskaźniki diagnozy autyzmu lub cech związanych z autyzmem w porównaniu z normalnymi osobami bez problemów tożsamościowych [cisgender] w dużych kohortach nieklinicznych. Aby to zbadać, wykorzystaliśmy pięć niezależnie rekrutowanych przekrojowych zbiorów danych składających się z 641860 osób, które uzupełniły informacje na temat płci, diagnoz neurorozwojowych i psychiatrycznych, w tym autyzmu, oraz miar cech związanych z autyzmem (samoopisowe miary cech autystycznych, empatii, systematyzacji i wrażliwości sensorycznej). W porównaniu z osobami normalnymi, osoby identyfikujące się jako transpłciowe i zróżnicowane płciowo mają średnio wyższe wskaźniki autyzmu, innych diagnoz neurorozwojowych i psychiatrycznych. Zarówno w przypadku osób autystycznych, jak i nieautystycznych, osoby transpłciowe i zróżnicowane płciowo osiągają średnio wyższe wyniki w zakresie samoopisowych pomiarów cech autystycznych, systematyzacji i wrażliwości sensorycznej oraz średnio niższe w zakresie samoopisowych pomiarów empatii. Wyniki mogą mieć implikacje kliniczne dla poprawy dostępu do opieki psychiatrycznej i dostosowania odpowiedniego wsparcia dla osób transpłciowych i zróżnicowanych płciowo.” – Źródło: Nat Commun. 2020 Aug 7;11(1):3959; Elevated rates of autism, other neurodevelopmental and psychiatric diagnoses, and autistic traits in transgender and gender-diverse individuals

Współcześnie naukowcy i aktywiści często używają terminu “zróżnicowany pod względem płci” jako ogólnego terminu opisującego osoby, których tożsamość płciowa – taka jak transpłciowa, niebinarna lub gender-queer – różni się od płci przypisanej im przy urodzeniu. Terminologia „Cisgender” lub „cis” odnosi się do osób normalnych bez problemów psychicznych, w postaci zaburzeń tożsamości.

 

Osoby transpłciowe oraz z zaburzeniami tożsamości płciowej są bardziej narażone na autyzm i zgłaszają więcej cech autystycznych

 

Według nowego badania przeprowadzonego przez naukowców z University of Cambridge’s Autism Research Centre, osoby transpłciowe i zróżnicowane płciowo są trzy do sześciu razy bardziej narażone na zdiagnozowanie autyzmu niż osoby cispłciowe (osoby, których tożsamość płciowa odpowiada płci przypisanej im przy urodzeniu).

Badanie to, przeprowadzone z wykorzystaniem danych od ponad 600.000 dorosłych osób, potwierdza wcześniejsze badania na mniejszą skalę. Wyniki zostały opublikowane w sierpniu 2020 roku w czasopiśmie Nature Communications.

Lepsze zrozumienie różnorodności płci u osób z autyzmem pomoże zapewnić lepszy dostęp do opieki zdrowotnej i wsparcia postdiagnostycznego dla autystycznych osób transpłciowych i zróżnicowanych płciowo.

Zespół wykorzystał pięć różnych zbiorów danych, w tym zbiór danych ponad 500.000 osób zebranych w ramach filmu dokumentalnego Channel 4 “Czy jesteś autystyczny?”. W tych zbiorach danych uczestnicy podali informacje o swojej tożsamości płciowej oraz o tym, czy otrzymali diagnozę autyzmu lub innych schorzeń psychiatrycznych, takich jak depresja lub schizofrenia. Uczestnicy wypełnili również kwestionariusz cech autystycznych.

Co uderzające, we wszystkich pięciu zestawach danych zespół odkrył, że osoby transpłciowe i zróżnicowane płciowo były od trzech do sześciu razy bardziej narażone na wskazanie, że zdiagnozowano u nich autyzm w porównaniu z osobami normalnymi [cispłciowymi]. Chociaż w badaniu wykorzystano dane od dorosłych, którzy wskazali, że otrzymali diagnozę autyzmu, prawdopodobne jest, że wiele osób ze spektrum autyzmu może być niezdiagnozowanych. Ponieważ szacuje się, że około 1,1% populacji Wielkiej Brytanii cierpi na spektrum autyzmu, wynik ten sugerowałby, że około 3,5-6,5% osób transpłciowych i zróżnicowanych płciowo dorosłych cierpi na spektrum autyzmu.

Dr Meng-Chuan Lai, współpracownik w badaniu na Uniwersytecie w Toronto, powiedział: “Zaczynamy dowiadywać się więcej o tym, jak prezentacja autyzmu różni się u normalnych mężczyzn i kobiet. Zrozumienie, w jaki sposób autyzm objawia się u osób z zaburzeniami tożsamości, wzbogaci naszą wiedzę na temat autyzmu w odniesieniu do problemów z tożsamością płciową. Umożliwi to lekarzom lepsze rozpoznawanie autyzmu i zapewnienie spersonalizowanego wsparcia i opieki zdrowotnej”.

Osoby transpłciowe i zróżnicowane płciowo częściej wskazywały również, że otrzymały diagnozę chorób psychicznych, w szczególności depresji, której doświadczyły ponad dwukrotnie częściej niż ich zdrowi psychicznie odpowiednicy. Osoby z problemami z tożsamością płciową uzyskiwały również średnio wyższe wyniki w pomiarach cech autystycznych w porównaniu z osobami normalnymi, niezależnie od tego, czy zdiagnozowano u nich autyzm.

Dr Varun Warrier, który kierował badaniem, powiedział: “Odkrycie to, wykorzystujące duże zbiory danych, potwierdza, że współwystępowanie autyzmu z transpłciowością i różnorodnością płciową jest solidnie skorelowane. Musimy teraz zrozumieć znaczenie tego współwystępowania oraz zidentyfikować i zająć się czynnikami, które przyczyniają się do dobrego samopoczucia tej grupy ludzi”.

Badanie dotyczy współwystępowania zaburzeń tożsamości płciowej i autyzmu. Zespół nie badał, czy jedno powoduje drugie.

Na podstawie: Transgender and gender-diverse individuals are more likely to be autistic and report higher autistic traits

 

Zobacz na: Dr John Money i Teoria Tożsamości Płciowej
Transpłciowość: poradnik dla zaniepokojonych rodziców
Neuroróżnorodność umarła. Co teraz? – Twilah Hiari
Ciąża, Odporność, Schizofrenia i Autyzm – dr Paul Patterson
Aluminium w mózgu osób autystycznych – prof. Chris Exley
Aktywacja komórek glejowych i stan zapalny układu nerwowego w mózgu pacjentów z autyzmem – Dr Diana L. Vargas
Dieta w Zespole Psychologiczno – Jelitowym (GAPS) w leczeniu Autyzmu i Zespołu Aspergera – dr Natasha Campbell-McBride

 

 

 

Jak branża medyczna zarabia na osobach transpłciowych (to maszynka do robienia pieniędzy)[napisy PL]

 

Chcę z powrotem moją płeć! – Osoby transpłciowe, które żałują zmiany płci – napisy PL

 

Aktywizm - Thomas Sowell

“Aktywizm to sposób, w jaki bezużyteczni ludzie czują się ważni, nawet jeśli konsekwencje ich działań są szkodliwe dla tych, którym rzekomo chcą pomóc, i niszczą tkankę społeczną jako całość” – Thomas Sowell

 

nieodwracalnie okaleczyć swoje ciało operacjami i zastrzykami hormonów

Kiedy jak ktoś cię nazwie innym imieniem niż sobie wymyśliłeś dostajesz załamania nerwowego, a patrzenie w lustro to psychiczne tortury, ale definitywnie nie jesteś chory psychicznie, więc jedyny sposób dla ciebie to nieodwracalnie okaleczyć swoje ciało operacjami i zastrzykami hormonów.