Nasienie ma moc kontrolowania kobiecych genów i zachowań

25 Lipiec 2015

Nasienie ma moc kontrolowania kobiecych genów i zachowań

W nasieniu jest coś więcej niż plemniki. U wielu zwierząt płyn nasienny zmienia zarówno ciało, jak i czasem nawet zachowanie samic. Również ludzkie nasienie wywołuje zmiany w macicy i może mieć szerszy wpływ na kobiety, ukierunkowany tylko na jeden cel.

“Chodzi o maksymalizację szans samca na reprodukcję” – mówi prof. Sarah Robertson z University of Adelaide w Australii. Efekty są najbardziej uderzające u muszek owocowych: płyn nasienny może sprawić, że samice jedzą więcej, składają więcej jaj i są mniej otwarte na innych samców.

Zespół kierowany przez dr Tracey Chapman z University of East Anglia w Norwich w Wielkiej Brytanii odkrył, że samce muszek owocowych selektywnie zmieniają skład chemiczny swojego płynu nasiennego. W obecności rywali, samce produkują więcej białek nasiennych. “To była prawdziwa niespodzianka” – mówi dr Tracey Chapman. “To wyrafinowana odpowiedź na sytuację społeczną i seksualną”.

Niektóre z ich odkryć zostały przedstawione na konferencji Society for Molecular Biology and Evolution w Wiedniu, w Austrii, w zeszłym tygodniu, w tym odkrycie, że jedno z tych białek jest “głównym regulatorem” genów. Samice wystawione na jego działanie wykazują szeroki zakres zmian w ekspresji genów.

Tracey Chapman uważa, że ten rodzaj sygnalizacji nasienia jest szeroko rozpowszechniony w świecie zwierząt. Nasienie ludzi, świń i myszy wpływa na żeński układ rozrodczy, a pytanie brzmi, czy może również wywoływać u samic ssaków reakcje behawioralne podobne do tych obserwowanych u muszek owocowych.

Pojawiły się twierdzenia, że nasienie może zrobić wszystko, od uczynienia kobiet sennymi po seksie do wzmocnienia emocjonalnej więzi z partnerem. Jedno badanie z 2002 r., oparte na ankiecie 300 studentów, wykazało nawet, że kobiety, których partnerzy nie używali prezerwatyw, zaliczyły niższy wynik na miarce depresji.

Jeśli ten efekt jest prawdziwy, depresja u niektórych osób może być uleczalna za pomocą czopków ze sztucznym nasieniem. Gordon Gallup z Uniwersytetu Stanowego Nowego Jorku w Albany, który przeprowadził badania, twierdzi, że jego doktorant powtórzył wyniki badań na 1000 kobiet, ale wyniki te nie zostały nigdy opublikowane.

U muchy białka nasienne mogą bezpośrednio wpływać na zachowanie, ponieważ wchodzą do układu krwionośnego, podróżując przez całe ciało do mózgu. “Szybko docierają do wielu miejsc w samicy” – mówi Tracey Chapman.

Z perspektywy samicy sygnalizacja nasienna nie jest zwykle niczym złowrogim. Według Tracey Chapman jest to skuteczny sposób na jak najszybsze przygotowanie organizmu samicy do produkcji potomstwa.

Nie jest jasne, czy jakiekolwiek składniki ludzkiego nasienia dostają się do krwiobiegu, ale może to być możliwe, zwłaszcza w przypadku małych cząsteczek, takich jak hormony, mówi Robertson. Wykazała ona, że płyn nasienny indukuje ekspresję szeregu genów w szyjce macicy, w tym tych, które wpływają na układ odpornościowy, owulację, podatność wyściółki macicy na przyjęcie zarodka, a nawet wzrost samego zarodka.

Jeśli chodzi o sygnalizację seminalną, uważa ona, że jest ona bardziej prawdopodobna w sposób pośredni – nasienie powoduje, że szyjka macicy wytwarza cząsteczki, które wpływają na resztę ciała. Jej zespół bada wpływ trzech mikroRNA – fragmentów RNA, które wpływają na ekspresję genów – uwalnianych przez szyjkę macicy w odpowiedzi na nasienie.

Niezależnie od mechanizmu, zarówno Tracey Chapman jak i Sarah Robertson twierdzą, że prawdopodobnym jest, iż nasienie może mieć wpływ na kobiety daleko poza ich układem rozrodczym.

Źródło: Semen has controlling power over female genes and behaviour

 

Zobacz na: To badanie stawia kobiety w BARDZO niekorzystnym świetle.
Funkcja żalu związanego z uprawianiem przygodnego seksu i biernością seksualną: badanie podłużne
Współczesne kobiety skazane na samotność (samice alfa)
Istnieje różnica pomiędzy przygodnym seksem w przypadku mężczyzn i kobiet, i nauka to potwierdza