CIA: Podkopywanie i nazifikacja Ukrainy od 1953 r.

8 styczeń 2016

Podkopywanie i nazifikacja Ukrainy od 1953 roku - Wayne Madsen

Wayne Madsen

Wayne Madsen – dziennikarz śledczy, autor i publicysta. Członek Stowarzyszenia Zawodowych Dziennikarzy (Society of Professional Journalists – SPJ) i National Press Club.

 

Niedawne odtajnienie ponad 3800 dokumentów Centralnej Agencji Wywiadowczej stanowi szczegółowy dowód na to, że od 1953 r. CIA prowadziła dwa duże programy mające na celu nie tylko destabilizację Ukrainy, ale także jej nazifikowanie poprzez upowszechnienie zwolenników ukraińskiego nazistowskiego przywódcy z czasów II wojny światowej Stepana Bandery.

Podkopywanie i nazifikacja Ukrainy od 1953 roku

 

Programy CIA obejmowały około czterech dekad. Począwszy od operacji paramilitarnej, w ramach której finansowano i wyposażano antyradzieckie ukraińskie grupy oporu, takie jak Ukraińska Najwyższa Rada Wyzwolenia (Ukrainian Supreme Liberation Council – UHVR), jej filie – Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) – wszystkie te grupy były nazistowskimi banderowcami. CIA wspierała również stosunkowo antybanderowską frakcję UHVR, o Zagraniczne Przedstawicielstwo Najwyższej Ukraińskiej Rady Wyzwolenia [ZP-UHVR], zagraniczny wirtualny oddział CIA i brytyjskich służb wywiadowczych MI-6. Wczesna operacja CIA mająca na celu destabilizację Ukrainy, wykorzystująca ukraińskich agentów na uchodźstwie na Zachodzie, którzy przeniknęli na teren sowieckiej Ukrainy, nosiła kryptonim Projekt AERODYNAMIC.

W dokumencie CIA o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE  z 13 lipca 1953 roku znajduje się opis Projektu AERODYNAMIC: “Celem Projektu AERODYNAMIC jest zapewnienie wykorzystania i ekspansji antyradzieckiego ukraińskiego ruchu oporu dla celów zimnej i gorącej wojny. Wykorzystywane będą takie grupy, jak Ukraińska Rada Najwyższa Wyzwolenia (UHVR) i jej Ukraińska Powstańcza Armia (OUN), Zagraniczne Przedstawicielstwo Ukraińskiej Rady Najwyższej Wyzwolenia (ZPUHVR) w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych oraz inne organizacje, takie jak OUN/B”. CIA przyznała w dokumencie z 1970 r., który był poprzednio tajny, że utrzymywała kontakty z ZPUHVR od 1950 r.

OUN-B była banderowską frakcją OUN, a jej neonazistowscy sympatycy są dziś zakorzenieni w ukraińskim rządzie krajowym w Kijowie oraz we władzach regionalnych i miejskich w całym kraju.

W ramach operacji AERODYNAMIC umieszczono agentów terenowych na terenie sowieckiej Ukrainy, którzy z kolei nawiązali kontakt z działającymi już na Ukrainie agentami Ukraińskiego Ruchu Oporu, a zwłaszcza agentami SB (służby wywiadowczej) OUN. CIA organizowała zrzuty sprzętu łączności i innych materiałów, w tym prawdopodobnie broni i amunicji, dla “tajnej” armii CIA na Ukrainie. Większość ukraińskich agentów CIA przeszła szkolenie w Niemczech Zachodnich w oddziale FI-PP (Foreign Intelligence Political and Psychological) armii USA. Komunikacja między agentami CIA na Ukrainie a ich zachodnimi przełożonymi odbywała się za pośrednictwem dwukierunkowych krótkofalówek (WT), krótkich fal, międzynarodowych kanałów pocztowych oraz tajnych kurierów powietrznych i lądowych.

Agenci zrzucani na Ukrainę mieli przy sobie zestaw zawierający m.in. pistolet z gazem łzawiącym, śpiwór arktyczny, siekierę obozową, narzędzie do okopywania, scyzoryk, wafelek czekoladowy, aparat fotograficzny Minox i aparat fotograficzny Leica 35 mm, klisze, radziecki zestaw toaletowy, radziecką czapkę i kurtkę, pistolet kaliber 22 i naboje oraz gumowe “środki antykoncepcyjne” do “impregnacji folii”. Inni agenci otrzymali radioodbiorniki, prądnice ręczne, baterie niklowo-kadmowe i radiolatarnie.

Projektowi powiązanemu z AERODYNAMIC nadano kryptonim CAPACHO.

Z dokumentów CIA wynika, że AERODYNAMIC działał przez cały okres administracji Richarda Nixona, aż do roku 1970.

Program nabrał bardziej charakteru operacji wojny psychologicznej niż realistycznego odpowiednika powieści szpiegowskiej Johna Le Carré “Za żelazną kurtyną”. CIA założyła na Manhattanie firmę propagandową, która zajmowała się drukowaniem i wydawaniem antysowieckiej literatury ZPUHVR, przemycanej na Ukrainę. Nowym polem bitwy nie miały być bagniste ustronia pod Odessą i zimne, opuszczone magazyny w Kijowie, ale centrum świata wydawniczego i mediów.

Firmą-przykrywką CIA była Prolog Research and Publishing Associates, Inc, która później stała się znana po prostu jako Prolog. Kryptonim CIA dla Prologu brzmiał AETENURE. Grupa wydawała ukraińskojęzyczny magazyn “Prolog”. CIA określała Prolog jako “niedochodową, zwolnioną z podatku firmę przykrywkę dla działalności ZP/UHVR”. „Osobowość prawna” użyta przez CIA do sfinansowania Prologu pozostaje informacją niejawną. Jednak tajny dokument CIA stwierdza, że fundusze dla Prologu były przekazywane do biura w Nowym Jorku “przez Denver i Los Angeles, a pokwitowania są dostarczane Prologowi, wskazując na pochodzenie funduszy, aby zapobiec przesłuchaniom przez nowojorskie władze skarbowe”.

Jeśli chodzi o monachijskie biuro Prologu, dokument CIA stwierdza, że środki na jego finansowanie pochodzą z odrębnego od Prologu konta w Nowym Jorku, prowadzonego przez współpracujący bank, który również pozostaje utajniony. W 1967 roku CIA połączyła działalność monachijskiego biura Prologu i monachijskiego biura ukraińskiego nacjonalistycznego pisma “Suchasnist”. Monachijskie biuro wspierało także “Ukrainische Gesellschaft fur Auslandstudien”. Dokumenty CIA wskazują również, że agenci Federalnego Biura Śledczego USA (FBI) mogli ingerować w działalność agentów AERODYNAMIC w Nowym Jorku. Dyrektywa CIA z 1967 roku zalecała wszystkim agentom ZPUHVR w Stanach Zjednoczonych, aby swoje kontakty z dyplomatami misji ONZ i pracownikami ONZ z ZSRR i Ukraińskiej SRR zgłaszali FBI lub swojemu oficerowi prowadzącemu projekt CIA. Agentom CIA odpowiedzialnym za program AERODYNAMIC w Nowym Jorku i Monachium nadano kryptonim AECASSOWARY. Jeden z agentów CIA w Monachium nosił kryptonim AECASSOWARY/6, a starszy agent w Nowym Jorku – AECASSOWARY/2.

Agenci AECASSOWARY brali udział i kierowali innymi zespołami AERODYNAMIC, które przeniknęły na Światową Konferencję Młodzieży w Wiedniu w 1959 roku. Operacja infiltracji w Wiedniu, podczas której nawiązano kontakt z młodymi Ukraińcami, została opatrzona przez CIA kryptonimem LCOUTBOUND.

W 1968 roku CIA nakazała zlikwidować firmę Prolog Research and Publishing Associates, Inc. i zastąpić ją Prolog Research Corporation, “komercyjnym przedsiębiorstwem nastawionym na zysk, rzekomo obsługującym kontrakty dla nieokreślonych użytkowników w postaci osób prywatnych i instytucji”.

Według doniesień CIA zmiany w Prologu były wynikiem operacji MHDOWEL. Niewiele wiadomo o operacji MHDOWEL poza tym, że dotyczyła ona ujawnienia przykrywki fundacji non-profit prowadzonej przez CIA. Poniższy fragment pochodzi z notatki do akt, datowanej 31 stycznia 1969 roku, sporządzonej przez asystenta głównego radcy prawnego CIA Johna Greany’ego: “Dotyczy spotkania Greaney’a, radcy prawnego Lawrence’a Houstona i Rocca w sprawie “konfrontacji” z biurem FBI w Nowym Jorku, które odbyło się 17 stycznia 1969 roku. Rozmawiano o dwóch osobach, których nazwiska zostały utajnione. Jedna z nich miała być pracownikiem CIA od 8/28/61 r., który w 1964 r. został przydzielony do napisania monografii finansowanej z dotacji fundacji, której przykrywka została ujawniona w MHDOWEL (podejrzewam, że to kryptonim US Press). Jedna z tych osób [nazwisko utajnione] została poproszona o wykorzystanie w projekcie DTPILLAR w okresie od listopada 1953 r. do lutego 1955 r., a następnie w marcu 1964 r. w projekcie WUBRINY. Kiedy Wydział Operacji Krajowych poinformował ochronę, że osoba ta nie zostanie wykorzystana w WUBRINY, Rocca skomentował, że “istnieją pewne raczej złowieszcze zarzuty przeciwko członkom firmy [red.]”, wskazując, że jeden z członków tej firmy był “członkiem partii komunistycznej”. W notatce napisano dalej, że Rocca badał wykorzystanie tej osoby w projekcie DTPILLAR pod kątem tego, czy osoba ta wspominała o działaniach w Genewie w marcu 1966 r. w związku z Herbertem Itkinem”. Raymond Rocca był zastępcą szefa Wydziału Kontrwywiadu CIA. Itkin był tajnym agentem FBI i CIA, który rzekomo przeniknął do mafii, a w 1972 roku w Kalifornii przyjął nową tożsamość jako “Herbert Atkin”.

W 1969 roku w ramach programu AERODYNAMIC zaczęto wspierać sprawę Tatarów krymskich. W 1959 r., ze względu na dużą liczbę ludności ukraińskiej w Kanadzie, kanadyjski wywiad rozpoczął program podobny do AERODYNAMIC o kryptonimie “REDSKIN”.

Wraz z rozwojem międzynarodowych podróży lotniczych wzrosła liczba osób przybywających na Zachód z sowieckiej Ukrainy. Podróżni ci byli głównym obiektem zainteresowania AERODYNAMIC. Agenci CIA prosili podróżnych o potajemne przewiezienie na Ukrainę materiałów Prologu, które były cenzurowane przez rząd sowiecki, w celu ich dystrybucji. Później agenci AERODYNAMIC zaczęli kontaktować się z Ukraińcami odwiedzającymi kraje Europy Wschodniej, zwłaszcza z Ukraińcami z ZSRR odwiedzającymi Czechosłowację podczas “Praskiej Wiosny” w 1968 roku. Ukraińscy agenci CIA mieli tę samą prośbę o przewiezienie na Ukrainę literatury wywrotowej.

Projekt AERODYNAMIC kontynuowano w latach 80. jako operację QRDYNAMIC, która została przydzielona do Programu Tajnych Działań na rzecz Sowieckiej Europy Wschodniej w Sztabie Politycznym i Psychologicznym CIA. Prolog rozszerzył swoją działalność z Nowego Jorku i Monachium na Londyn, Paryż i Tokio. W ramach QRDYNAMIC nawiązano współpracę z organizacjami finansowanymi przez potentata funduszy hedgingowych George’a Sorosa, zwłaszcza z organizacjami Helsińskiej Grupy Strażniczej w Kijowie i Moskwie. Dystrybucja materiałów podziemnych rozszerzyła się z czasopism i broszur na kasety magnetofonowe, pieczątki nasycone tuszem z antyradzieckim przesłaniem, naklejki i koszulki.

Działania w ramach projektu QRDYNAMIC rozszerzono na Chiny, oczywiście z biura w Tokio, oraz na Czechosłowację, Polskę, Estonię, Litwę, Łotwę, Jugosławię, Afganistan, radziecką Azję Środkową, radziecki region morski Pacyfiku oraz wśród Ukraińców-Kanadyjczyków. W ramach QRDYNAMIC płacono również dziennikarzom – agentom wpływu za ich artykuły. Dziennikarze ci znajdowali się w Szwecji, Szwajcarii, Australii, Izraelu i Austrii.

Jednak na początku głasnosti i pierestrojki, w połowie lat 80., sytuacja związana z QRDYNAMIC zaczęła się psuć. Wysokie koszty wynajmu na Manhattanie sprawiły, że firma zaczęła szukać tańszych kwater w New Jersey.

Asystent Sekretarza Stanu do spraw europejskich/euroazjatyckich Victoria Nuland, “Dziewica z Majdanu”, powiedziała Kongresowi Stanów Zjednoczonych, że Stany Zjednoczone wydały 5 miliardów dolarów na odebranie kontroli nad Ukrainą Rosji od czasu rozpadu Związku Radzieckiego. Z ostatnich informacji ujawnionych przez CIA wynika, że cena, jaką amerykańscy podatnicy musieli zapłacić za te zagraniczne machlojki, była znacznie wyższa.

Źródło: CIA: Undermining and Nazifying Ukraine Since 1953 

 

Zobacz na: Film Ukraina w ogniu [2016] – Oliver Stone
Najlepsi wrogowie, jakich można kupić za pieniądze – Rosja Radziecka i nazistowskie Niemcy – Prof. Antony C. Sutton