Apel Pedofila O „Kartę Praw Seksualnych Dziecka”. Dr John De Cecco: Karta praw seksualnych dziecka

BIORĄC POD UWAGĘ, że seksualność dziecka od urodzenia stanowi część jego całej osoby, podobnie jak krew, która płynie w jego żyłach, prawa seksualne dziecka są nieodłączne i niezbywalne. W 1948 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) ogłosiła Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Głosi ona, że każdy ma prawo do wszystkich praw i wolności objętych niniejszą Deklaracją, bez jakiejkolwiek dyskryminacji; ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, poglądy religijne, pochodzenie narodowe lub społeczne, miejsce urodzenia, czy inny status. Ponadto, ogłoszona w 1959 roku przez ONZ Deklaracja Praw Dziecka nie wspomina o potrzebach seksualnych ani prawach dzieci, przez co dziecko nie może wyrazić wszystkich swoich instynktownych pragnień, w jakie wyposażyła je natura. Może to prowadzić do tego, że dziecko stanie się nieszczęśliwą, sfrustrowaną i antyspołeczną istotą o potencjalnie przestępczych skłonnościach. Już najwyższy czas, aby obywatele Stanów Zjednoczonych i ich prawodawcy rozpoznali te związane z seksem sprawy i zaczęli się odpowiednio zachowywać.

Z tego względu zostały określone następujące prawa niezbywalne, które należy wdrożyć za pomocą odpowiednich przepisów na szczeblu krajowym i państwowym oraz podjąć kroki w celu reedukacji obywateli w całych Stanach Zjednoczonych. Edukacja ta będzie dostępna bezpłatnie dla każdego obywatela, niezależnie od tego, czy jest to dziecko w wieku szkolnym, czy osoba dorosła:

Karta praw seksualnych dziecka

1. OCHRONA PRAWNA

Każde dziecko będzie prawnie chronione w ramach swoich praw seksualnych, niezależnie od wieku lub małoletniości.

2. PRAWO DZIECKA DO WŁASNEJ OSOBY

Każde dziecko ma prawo do prywatności w kwestii własnych myśli osobistych, pomysłów, marzeń i eksploracji własnego ciała bez jakiejkolwiek ingerencji dorosłych, wyrażonej pośrednio lub bezpośrednio.

3. INFORMACJE SEKSUALNE

Każde dziecko ma prawo do uzyskiwania dokładnych informacji seksualnych i do ochrony przed dezinformacją seksualną w momencie, gdy tylko będzie w stanie je zrozumieć w prosty sposób.

4. ROZWÓJ EMOCJONALNY

Każde dziecko ma prawo rozwijać się pod kątem mentalnym, fizycznym, emocjonalnym i duchowym jako wolna, beztroska, szczęśliwa osoba w bezpiecznym środowisku, dzięki czemu będzie tolerować i doceniać inne osoby oraz ich seksualność.

5. DOZNANIA ZMYSŁOWE

Każde dziecko ma prawo czerpać pełną satysfakcję z doznań zmysłowych, które może odczuwać bez wstydu i poczucia winy.

6. NAUKA SZTUKI MIŁOŚCI

Każde dziecko ma prawo do uczenia się sztuki miłości, gdy tylko wejdzie w wiek, w którym będzie w stanie ją zrozumieć, czyli tak samo, jak ma prawo do uczenia się innej sztuki lub umiejętności.

7. WYBÓR PARTNERA SEKSUALNEGO

Każde dziecko ma prawo do kochających związków, w tym seksualnych, z rodzicem, rodzeństwem lub inną odpowiedzialną osobą dorosłą, lub dzieckiem. Dziecko będzie chronione i wspierane w tych działaniach poprzez zapewnianie środków antykoncepcyjnych i innych pomocy w celu zapobiegania chorobom wenerycznym.

8. OCHRONA PRZED OGRANICZENIEM SEKSUALNYM

Każde dziecko ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami ograniczeń seksualnych zarówno w domu, jak i w społeczeństwie, aby w wieku dorosłym mogło prowadzić życie seksualne zgodne ze swoimi naturalnymi pragnieniami, a nie zgodne z nakazami tradycji.

9. SZANSA NA WYRAŻANIE SEKSUALNOŚCI

Wszystkie dzieci powinny mieć szansę na wyrażanie tego, co wiedzą i czują w związku ze swoją seksualnością.


(Zmiany ze stycznia 1977) CSC- POB 5164, San Diego; Ca, 92105, USA

[„CSC” to skrót od „Child Sexuality Circle”, a powyższe uzasadnienie molestowania dzieci zostało rozpowszechnione przez dr Johna De Cecco, który przedstawił je studentom na swoim akredytowanym kursie edukacji seksualnej w Cal State Northridge, jako realne zachowanie seksualne człowieka. De Cecco to jawny pedofil i członek Paidika: The Journal of Paedophilia, uważający się za samozwańczego misjonarza „akademickiego”, pedofilskiego magazynu lobbingowego. Ed: JAR]

Źródło: The Pedophile Call for “A Child’s Sexual Bill of Rights”, PDF

 

Zobacz na: Dr John Money i Teoria Tożsamości Płciowej
Syndrom Kinsey’a – Transkrypt filmu

Pedofilia w Kościele: Zbiór danych, które burzą popularne mity