Zachowania przesądne – gołębie i nagrody

Zachowania przesądne – gołębie i nagrody. Zaczerpnięte z: film Richarda Dawkinsa “Wrogowie Rozumu” (część 1) 60 lat temu amerykański psycholog B. F. Skinner prowadził badania nad zachowaniem gołębi. Gołąb otrzymywał nagrodę, gdy poprawnie wprowadziły...

Konieczne kłamstwa, proste prawdy – Daniel Goleman

Konieczne kłamstwa, proste prawdy – Daniel Goleman   Fragmenty książki Daniela Golemana pt. Konieczne kłamstwa, proste prawdy. Książka jest jedną z lektur niezbędnych do zrozumienia psychologii samooszukiwania się i zrozumienia, dlaczego ludzie kłamią....