Rollo Tomassi o dychotomii związanej z samcami alfa i beta

Rollo Tomassi o dychotomii związanej z samcami alfa i beta   Rollo Tomassi: Najważniejszą rzeczą jest by zrozumieć istotę dychotomii w postaci podziału na alfa i beta samców. Moim zdaniem mamy do czynienia często z błędnym pojmowaniem różnic pomiędzy tym co...