Zdrajczynie własnej płci – Maggie McNeill

Zdrajczynie własnej płci – Maggie McNeill „W piekle jest specjalne miejsce dla kobiet, które nie pomagają innym kobietom” – Madeleine K. Albright Od samego początku feminizm był ruchem tak podzielonym w swojej wrażliwości, jak kobiety są podzielone w...

Ruch Czystości Społecznej [Social purity movement]

Ruch Czystości Społecznej [Social purity movement] Ruch na rzecz czystości społecznej był ruchem społecznym z końca XIX wieku, który dążył do zniesienia prostytucji i innych czynności seksualnych uznawanych za niemoralne zgodnie z moralnością chrześcijańską. Ruch ten...