Krytyczna Teoria Samochodowa – James Lindsay

Krytyczna Teoria Samochodowa – James Lindsay  Krytyczna teoria samochodowa, ruch intelektualny i społeczny oraz luźno zorganizowane ramy analizy prawnej oparte na założeniu, że samochód nie jest naturalną, ugruntowaną cechą fizycznie odrębnych podgrup pojazdów,...