Czy kiedykolwiek uderzyłbym kobietę?

Czy kiedykolwiek uderzyłbym kobietę? Jordan Peterson: Pomyślcie o tym, a w międzyczasie powiem skąd według mnie wynikają różnice w psychologii kobiet i mężczyzn. To pozostaje w sferze spekulacji i hipotez, ale są to rzeczy dobrze opisane w literaturze przedmiotu....