Izrael musi przestać być rajem dla przestępców seksualnych

To, co stało się z Malką Leifer, powinno być lekcją dla izraelskiego rządu, że przestępcy seksualni nie są pożądani w tym kraju.

20 lipiec 2022

Izrael musi przestać być rajem dla przestępców seksualnych

Minister spraw wewnętrznych Ayelet Shaked na konferencji The Jerusalem Post w Londynie 31 marca 2022 r.

Minister spraw wewnętrznych Ayelet Shaked ogłosiła we wtorek, że nie przyzna obywatelstwa Baruchowi Lannerowi, skazanemu amerykańskiemu przestępcy seksualnemu i byłemu rabinowi z okolic Nowego Jorku.

Oświadczenie Ayelet  Shaked – przekazane Zvice Klein z The Jerusalem Post – było odpowiedzią na list, który otrzymała od prezesa Rady Rabinicznej Ameryki [Rabbinical Council of America], rabina Binyamina Blaua i rabina Marka Dratcha, wiceprezesa wykonawczego grupy.

Rabini napisali do Ayelet Shaked, aby “wyrazić nasze zaniepokojenie faktem, że skazany seryjny przestępca seksualny Baruch Lanner otrzymał status tymczasowego rezydenta w Izraelu, a jego wniosek o obywatelstwo jest rozpatrywany przez Pani ministerstwo. Baruch Lanner odsiedział prawie trzy lata w więzieniu za napaści seksualne na uczennice żydowskiego liceum. Istnieją doniesienia, że dopuścił się on szeregu nadużyć seksualnych, fizycznych i emocjonalnych z udziałem dziesiątek nastolatków, za które był odpowiedzialny. Sprawy te nadal mają wpływ na jego ofiary, a także na społeczność żydowską w Ameryce Północnej”.

Nie moglibyśmy bardziej zgodzić się z Radą Rabiniczną Ameryki i pochwalić grupę za zajęcie moralnego i pryncypialnego stanowiska. Zbyt często grupy religijne są postrzegane jako kryjące jednego ze swoich byłych członków. Uspokajające i odświeżające jest to, że grupa rabinów postępuje dokładnie odwrotnie.

Baruch Lanner został skazany w 2002 roku za wykorzystywanie seksualne nastoletnich dziewcząt, które były jego uczennicami w latach 90. w Hillel Yeshiva High School, w stanie New Jersey, gdzie pełnił funkcję dyrektora. Został skazany na siedem lat więzienia i odsiedział trzy lata przed zwolnieniem w 2008 roku.

Baruch Lanner

Baruch Lanner, który został skazany za molestowanie uczniów w jesziwie w New Jersey, gdzie pracował, widnieje w rejestrze przestępców seksualnych na Florydzie.

 

Pochwalamy również Ayelet Shaked za podjęcie właściwej decyzji i wyjaśnienie, że nie przyzna obywatelstwa Lannerowi.

Na początku historia była dziwna. W swojej odpowiedzi Ayelet Shaked powiedziała, że decyzję o przyznaniu Lannerowi tymczasowego pobytu podjął jej poprzednik, Arye Deri. Dlaczego w ogóle rozważał przyznanie obywatelstwa komuś, kto zrujnował życie tak wielu ludzi i jest zarejestrowanym przestępcą seksualnym w USA, pozostaje tajemnicą. Prawdą jest, że Lanner odsiedział swoje w więzieniu i powinien być w stanie żyć dalej, ale to nie znaczy, że musi to być Izrael.

 

Przestępcy seksualni uciekający do Izraela

 

Na przestrzeni lat pojawiło się wiele doniesień o przestępcach seksualnych lub domniemanych przestępcach wykorzystujących Prawo Powrotu do ucieczki do Izraela. W niektórych przypadkach – takich jak Malka Leifer – wspólnoty religijne były współwinne ukrywania i zapewniania bezpiecznego schronienia tym przestępcom.

W 2020 r. w raporcie CBS stwierdzono, że 60 przestępców seksualnych z USA uciekło przez lata do Izraela i żyło na wolności w społecznościach religijnych i obserwacyjnych.

Malka Leifer

Malka Leifer

Malka Leifer była tego przykładem. Była ona dyrektorką szkoły w Australii, gdzie została oskarżona o 74 przypadki wykorzystywania seksualnego i gwałtu na dzieciach. Malka Leifer uciekła do Izraela w 2008 roku po tym, jak oskarżenia pojawiły się po raz pierwszy, a jej ekstradycja zajęła 13 lat i ponad 60 rozpraw sądowych.

Tak, to jest państwo żydowskie i powinno być otwarte dla wszystkich Żydów, ale nawet to ma swoje granice. Członkowie Knesetu, którzy uchwalili ustawę w latach 50-tych, rozumieli to, dodając sekcję 2b, która przyznaje ministrowi spraw wewnętrznych uprawnienia do odmowy obywatelstwa osobom, które mają przeszłość kryminalną lub stanowią niebezpieczeństwo i zagrożenie dla państwa Izrael.

Baruch Lanner należy do tej kategorii i na szczęście Shaked wykorzystała swoje uprawnienia, aby uniemożliwić mu uzyskanie obywatelstwa. Otrzymanie izraelskiego dowodu osobistego i paszportu jest przywilejem, który należy szanować. Przyznanie go komuś, kto nadal figuruje w krajowym rejestrze przestępców seksualnych w USA, byłoby błędem.

Shaked słusznie wykorzystała sprawę Lannera jako okazję do naprawienia tej sytuacji i wysłania jasnego komunikatu, że Izrael nie będzie bezpieczną przystanią dla przestępców seksualnych – zarówno tych skazanych, jak i tych, którzy są w trakcie śledztwa lub procesu.

To, co stało się z Malką Leifer, musi być lekcją dla izraelskiego rządu, że przestępcy seksualni nie są poszukiwani w tym kraju. Sposób, w jaki przeciągał się proces jej ekstradycji, był plamą na izraelskim systemie sprawiedliwości i nie może służyć jako zachęta dla innych takich jak ona.

Źródło: Israel needs to stop being a haven for sex criminals – editorial